Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


POLITOLOGIE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (509.75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Současní politologové v ČR a ve světě:

 • Vladimíra Dvořáková

  • Katedra politologie FMV VŠE- vedoucí katedry

  • srovnávací politologie:

   • téma: přechod režimů k demokracii

  • předsedkyně Akreditační komise České republiky- péče o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

 • Petr Fiala

  • 2014 zvolen předsedou ODS

  • 2012 ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ve vládě Petra Nečase

 • Jacques Rupnik

  • francouzský politolog a historik

  • zabývá se stř. a V Evropou

  • 1990-1992 poradce prezidenta Václava Havla

  • člen Institutu mezinárodních studií a Fakulty sociálních věd UK

 • Blanka Říchová

  • Katedra politologie FSV UK- vedoucí

  • šéfredaktorka Acta Politologica

 • Francis Fukuyama

  • americký spisovatel a filozof japonského původu

  • proslavil se díly: Konec dějin a poslední člověk, Budování státu podle Fukuyamy

Politický systém:

 • = všechny vztahy a všichni účastníci vztahů díky nimž se ve společnosti rozděluje moc

 • trvalý model lidských vztahů

 • je tvořen všemi institucemi, stranami, státem, normami, které určují charakter rozdělování moci a způsob uplatňování

 • moc= možnost ovládat druhé

 • autorita= ovládat druhé dobrovolně (nechají se sami dobrovolně ovládat)

 • Max Weber- 3 zdroje moci

  • legitimita (str. 59 uč.)

  • tradiční moc (rada starších, prezident,...)

  • charisma

 • funkce polit. systému- dává společný směr, určuje cíle, stanovuje a aplikuje pravidla, zaručuje politickou socializaci (str. 60 uč.)

 • druhy politických systémů

  • demokratický

  • nedemokratický

Politické strany, politický pluralismus:

 • teorie politického pluralismu

 • plus= více

 • základy položil Gottfried W. Leibniz (17. - 18. stol.)

 • rozvoj až ve 20 stol. se jménem: Robert Dahl

 • subjekty pluralismu mohou být různé politické strany, zájmové skupiny, odbory, církve, národnostní menšiny, spolky

 • sdružení se snaží o prosazení svých zájmů, nesmí se však dít násilnou formou, pouze podle demokratického právního řádu

 • POLITICKÉ STRANY

  • subjekty polit. pluralismu

  • postavení polit. stran je upraveno v Ústavě, v Listině základních práv a svobod

  • = dobrovolné organizace občanů, které usilují o získání účasti na státní moci

  • program stran je zaměřen do všech sfér života společnosti

  • stanovuje cíle; sdružuje lidi se stejným cílem a podněcuje změny ve společnosti; hraje roli v politické socializaci; vychovává lidi určitým způsobem

  • každá polit. strana musí mít svůj organizační řád (stanovy)

  • je zde uveden název, sídlo, způsob volby stranických orgánů

  • vzniká dnem zápisu do evidence

  • členem polit. strany se může stát každý občan starší 18 let, který není zároveň členem jiné polit. strany

  • členství je dobrovolné, nikdo k němu nesmí být donucen

  • fce politických stran:

   • zprostředkovatelská- funguje jako most mezi lidmi a vládou

   • integrativní- všechny oblasti života společnosti

   • socializační- učení politických rolí

   • ústavní- vytváření koalicí

Témata, do kterých materiál patří