Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


POLITOLOGIE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (509.75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • volby do zastupitelstev obcí a krajů

  • poměrný systém

  • probíhají stejně jako do Poslanecké sněmovny

  • pasivní volební právo od 18 let

  • voleni na 4 roky

ÚSTAVA A ÚSTAVNOST, LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD ČLOVĚKA

 • základní práva člověka: na život, na majetek, na svobodu

 • ÚSTAVA

  • = ústava je společenskou smlouvou, kterou lid vyjadřuje souhlas s ustavením státu a zavazuje se vykonávat svou moc podle principů oddělení moci a chránit nedotknutelnost lidských práv a svobod

  • = základní bod státu, soubor právních norem, který upravuje ústavněprávní vztahy

  • ústava může být změněna jen ústavními zákony

  • listina, na jejímž základě se ustavuje stát a definuje jeho cíle, formu a jeho vztah k občanům, se nazývá ústava (konstituce)

  • jejich vznik následuje po revolucích, válka za nezávislost, občanských nepokojích, válkách,...

  • definuje formu státu, formu vlády

  • stanoví základní znaky státu:

   • území- vymezuje hranice

   • obyvatelstvo- určuje, kdo je občanem státu

   • struktura vlády- název, sídlo, způsob ustavení, kompetence, organizační pravidla státních orgánů

  • může být doplňována nebo měněna

  • typy:

   • rigidní (pevná)

    • měnitelná pouze ústavními zákony

    • ČR

   • flexibilní

    • měnitelná běžnými zákony

    • VB

 • ÚSTAVNOST

  • definice ústavy jako “právní předpis č. 1/1993 Sb. v platném znění”

 • teoretický základ ústavy

  • teorie společenské smlouvy (vznik státu jako lidského výtvoru)x teorie přirozených práv (nedotknutelnost a nescizitelnost lidských práv a svobod ze strany státu; člověk si sám svobodně volí cestu svého života a cíle, ke kterým chce směřovat)

  • teorie suverenity lidu (personální původ státní moci a ze které je odvozena demokracie jako vláda lidu)

  • princip oddělení moci (systém brzd a rovnováh- popření absolutní moci v jedněch rukou)

  • koncepce legitimní omezené většinové vlády (politická rozhodnutí vycházejí ze svobodné vůle většiny, ale zároveň stanovení mezi uplatňování většinových rozhodnutí, aby nedošlo k zásahu do práv a svobod jednotlivce)

  • uvedené principy a teorie tvoří jádro každé demokratické ústavy

 • historie ústav:

  • ústavy se stávají základním zákonem až v 18. stol., i když některé ústavní listiny existovaly už dříve

  • etapy: (uč. str. 202)

   • 18. stol.

    • 1789- Ústava USA

    • 1791- Ústava Francie

    • obsah tvoří zejména uspořádání a rozdělení moci ve státu

   • 19. stol.

    • novinky

     • vztah občana a státu

     • volební právo

    • 1831- Ústava Belgie

 • vývoj ústav na našem území:

  • 1948

   • 9.5. vznik národních výborů, omezení soukromého vlastnictví, plánovaná ekonomika

  • 1960

   • socialistická Ústava ČSSR

   • 4. čl.- KSČ se stala vedoucí silou ve společnosti a ve státě

  • 1968

   • zákon o Československé federaci- vznik dvou rovnoprávných republik se svou vládou, národní radou a společným Federálním shromážděním, federální vládou a ústavním soudem

Témata, do kterých materiál patří