Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


POLITOLOGIE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (509.75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • 1. volby- antické Řecko (rozhodování o osudu)- OSTRAKISMUS

 • volební právo musí být

  • všeobecné- mohou volit všichni dospělí bez rozdílu

  • rovné- 1 občan, 1 hlas, stejná váha

  • tajné- nesmí být zjistitelné, jak kdo hlasoval

  • přímé- jsou voleni přímo zástupci

 • nemusí být volby, může být:

  • jmenování (vlády)

  • rotace (předsedající země EU

  • losování (při rovnosti hlasů)

  • dědictví (senát lordů UK)

 • volební chování

  • = teorie, která se snaží zjistit, proč, jak a v jakém množství voliči mění své volební preference

  • vznik 30. léta 20. stol.

  • volby máme:

   • do obecního zastupitelsva

   • krajské

   • parlamentní

    • Poslanecká sněmovna

    • Senát

   • prezidentské

   • do Evropského parlamentu

  • největší účast při parlamentních volbách

   • funkce parl. voleb:

    • umožňují pokojnou změnu vlády

    • slouží k výběru reprezentantů

    • vyjadřují mínění voličů

    • udělují legitimitu parlamentu a vládě; tj. vydávat a vykonávat zákony

  • FORMY PŘÍMÉ DEMOKRACIE:

   • referendum

    • = hlasování voličů o nějaké otázce; činí sami rozhodnutí

   • iniciativa

    • = právo občanů iniciovat nebo navrhovat zákony či vyhlášení referenda; občané musí sepsat petici a sesbírat jistý počet podpisů

   • odvolání reprezentantů

    • nutná petice, poté vypsání nových voleb

  • VOLEBNÍ SYSTÉMY:

   • podle způsobu, jakým jsou získaným hlasům přidělovány mandáty:

    • 1) většinový (majoritní)

     • “vítěz bere všechno”

     • zvolen je pouze jeden kandidát, který získá nejvíc hlasů

     • vede ke snížení počtu politických stran

     • a) jednokolový

      • VB, USA, Kanada

      • vítězí ten, který získá nejvíce hlasů

     • b) dvoukolový

      • FR, ČR (Senát)

      • zvítězí ten, kdo má více než 50%, jestliže nezvítězí v 1. kole, uskuteční se 2. kolo

    • 2) poměrný (proporční)

     • je více spravedlivý

     • procento odevzdaných hlasů odpovídá procentu reprezentantů

     • vláda je méně stabilní

     • uzavírání koaličních smluv

     • např. Izrael, Holandsko, ČR (Polanecká sněmovna)

    • 3) smíšený

     • kombinace většinového a poměrného

     • např. SRN

    • výhody x nevýhody str 123

  • VOLEBNÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

   • volby vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním

   • konají se vždy ve dvou dnech (pátek, sobota)

   • volič

    • každý občan starší 18 let (musí mít české občanství!!)

    • voličský průkaz

   • volby do Poslanecké sněmovny

    • probíhají ve volebních okrscích, na území stávajících krajů

    • hlasovací lístky- nejpozději do 3 dnů před volbami musí volič obdržet volební lístky

    • hlasování- osobně; možnost tzv. preferenčních hlasů (10%)

    • vyhodnocování- nutnost více než 5% hlasů

    • pasivní volební právo od 21 let

    • volen na 4 roky

  • volby do Senátu

   • 81 obvodů, v každém zvolen jeden kandidát

   • nutnost získat nadpoloviční většinu hlasů, možnost jedno (dvou)kolového hlasování

   • nevydávají se voličské průkazy

   • pasivní volební právo od 40 let

   • volen na 6 let (každé 2 roky se obměňuje třetina senátorů)

  Témata, do kterých materiál patří