Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 23 - Helénistická filosofie a patristika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (46,84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

23) Helénistická filosofie a patristika HELÉNISTICKÁ FILOZOFIE - helénismus= období od konce 4. století BC (nástup Alexandra Makedonského) až do: a) dle dějin - do roku 30 BC, kdy byl poslední helénistický stát Egypt ovládnut Římany b) dle filosofie - až do zániku Antiky obecně 6. století AD, přesněji 3 letopočty: 1) 529 - uzavření všech pohanských škol (i Akademie) výnosem císaře Justiniána 2) 476 - Zánik říše Západořímské 3) 524 - popraven filosofBöethius- „poslední Říman“ - termín helénismus pochází až z 19. století - popisuje rozšiřování řecké kultury a vzdělanosti do zemí, které dobyl Alexandr Makedonský, kultura se však uchytila a pokračovala i po smrti Alexandra - vzniká tak první kosmopolitní kultura na svět řecká vzdělanost se stala základem veškeré kultury tehdy známého světa - Řecko v roce 148 bylo dobyto Římany a jako Achája bylo připojeno k Římu, ale kulturně si Řekové podmanili Římany - centrem filosofie se stávají: a) Athény - Peripatetická škola, Platónova Akademie b) Alexandrie v Egypt- rozvoj věd, Múseion= chrám múz, knihovna, co měla 700 000 svitků, později shořela Archimédes - matematický vědec, fyzik - vymyslel mstu Syrakusy obranný systém a nakonec zabit římským vojákem, traduje se slavná smrt, kdy byl probodnut poté, římskému vojákovi řekl: „Nerušte mé kruhy!“, poté co mu pošlapal nákresy v písku Eukleides - dílo:Základy - nejvýznamnější dílo až do 19. století jako učebnice matematiky Aristarchos ze Sámu - myšlenka heliocentrismu, ale zapadla jako naprostý nesmysl, většina astronomů to zavrhla Ptolemaios - dle něj je Země středem vesmíru, je nehybná - tato teorie se jmenuje geocentrismus a byla přijatá jako obecně platná a pravdivá teorie - helénistická filosofie - zklamání a deziluze proložená pesimismem - zájmem se stává vnitřní svět člověka jako jednotlivce - jak být šťastný, etika , praktické rady - nevzniká žádný veliký systém, všechno převzali od Řeků a to se šířilo po světě až do Říma - eklekticismus, synkretismus = z různých systémů se vybírají myšlenky a mísí se, než aby něco vymýšleli nového - oddělování samostatných vědních disciplín: medicína, geografie, matika - pokračují tradiční filosofické školy:AkademieaLykeion=Peripatetická škola - 3 hlavní filosofické systémy: a) stoicismus b) epikureismus c) skepticismus - všechny směry převzali lenní filosofie do 3 částí od Platónské Akademie: 1) Logika: gnoseologie, gramatika, rétorika, poetika 2) Fyzika: vše o přírodě 3) Etika - Etika je nejdůležitější, je to kostra, svaly a duše filosofie, dává návod, jak získat moudrost a žít 1)STOICISMUS - nejvlivnější ze všech helénistických systémů - vznik ve 4 století př.n.l. a existuje až do 2. století př.n.l. (trvá cca. 500 let) - název má škola dle síně, která byla sloupová a malovaná, zakoupil to zakladatel směru Zenón z Kitia pro své žáky3 etapy stoicismu: a) Starší stoa - 300-150BC - centrum Athény, kde stoa vzniká, zakladatel Zenon z Kitia, byl napůl orientálec (Fénian), nejprve úspěšný obchodník, ale při plavbě do Athén o vše přišel, poté se začíná věnovat filosofii („Plavba dopadla dobře, přišel jsem o vše“) - kolem roku 300 zakoupil síň pro žáky v Athénách a říkají si stoikové Chrysippos ze Sol - třetí scholarcha (ředitel) školy stoiků (Zenon byl první) - pracovitá organizátor a systematik, údajně napsal 700 knih - shrnul celou stoickou nauku - „Kdyby nebylo Chrysippa, nebylo by stoa.“ - ze všech knih dochovány pouze zlomky, většinou psal o logice b) Střední stoa - 150-0 - přesun centra filosofie na ostrov Rhodos - zmírnili extrémní ráz stoické etiky Panaitios z Rhodu Poseidonios c) Mladší stoa= římský stoicismus - 1-2.. století AD, kdy cca. roku 200 stoicismus koní - rozšiřuje se až do Říma, kde se odehrává asi nejvýznamnější etapa stoicismu, i když byla eklektická, ale vznikají zde nejlepší díla, protože se jediná dochovala, tak jsou nejlepší a hlavně měly vliv na křesťanskou nauku Seneca Řmský filosof, autor tragédie pro přednes:Faidra - pocházel z Cordóby, politik, otrokář a byl velmi bohatý - vychovatel císaře Nerona - byl nucen spáchat sebevraždu, jako mnoho dalších za vlády Nerona, Seneca umírá skoro jako jeden z posledních - všechny jeho práce se vztahují k etice, mravouce - odmítal hromadní majetku, ale přitom byl největší boháč, říkal, že učí jak se má žít a ne jak sám žije - oproti tomu Machiavelli říká, že se má žít ne dle toho jak se má žít, ale dle toho jak se skutečně žije Epiktetos - otrok, kterého později propustili (stejný osud jako bajkař Ezop) - nesepisoval svou filosofii, známá skrze jeho žáky, dílo: Rukověť Rozpravy Marcus Aurelius - císař, filosof na trůně - veliký představitel stoicismu, nej. dílo:Hovory k sobě - psáno řecky, vzniklo to přibližně v době, kdy pobýval na území dnešní Moravy a Slovenska Stoická filosofie 1) Logika - řada oblastí, rétorika atd., hlavně o poznání 2) Fyzika - pojetí přírody je materialistické - reálně existuje jen to, co je hmotné - svět prostupuje pneuma= hmotné spojení ohně a vzduchu, je božského původu - pneuma je zároveň logos = je rozumné, racionální, celý vesmír je vyplněn racionalitou, vše co se děje je nutné a účelné a zákonité - svět je dle nich uspořádán nejlepším možným způsobem - nedokonalosti ve svět slouží jen k vyššímu dokonalému účelu 3) Etika - nejdůležitější úloha, základ učení - člověk má žít ve shodě s přírodou a s rozumem, přirozeně - boj proti pudům a vášním - „stoický klid“ - pouze pokud se zbavím všech vášní a afektů, které narušují duševní klid - afekty pouze předstírají, že majetek, zdraví atd. má nějakou důležitou hodnotu, ale ve skutečnosti je to vše naprosto k ničemu - ideální stav je apatie= osvobození od pudů a vášní, nepodléhání afektů - stoikové rozlišovali pouze 2 věci: a) ctnost = jediné dobro b) špatnost = jediné zlo - vše co je mimo je lhostejné, není to ani dobré a ani špatné = majetek, zdraví, smrt, nemoc, chudoba - vše je jim lhostejné - tuto lhostejnost zmírnili teprve ve Střední a Mladší stoe = ti tvrdí, že je lepší preferovat hodnoty, které jsou přirozenější, dávat

Témata, do kterých materiál patří