Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hinduismus

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (56,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

HINDUISMUS Hinduismus je spojením víry, kultury a způsobu života, jehož kořeny sahají do doby před více jak 10 000 lety. Zrodil se z víry a tradic původních prastarých kultur žijících v oblasti řeky Indu a přilehlých končin. Svědectví o tom nám podávají pozůstatky po velkých městech Mohendžo-daro a Harappa (na obr. vpravo), ležící na území dnešního Pákistánu, stejně tak jako některá fakta zmiňovaná v Rgvédu, nejstarším spisu védů. Důležitost přikládaná zde řece Saraswatí (oblast dnešního Indu, viz obr. dole) a množství zmínek o ní (o Ganze se zde kupodivu zmiňuje pouze dvakrát), nám podává důkazy o tom, že Rgvéd byl sepsán nejméně 6 500 let před Kristem; dalším důkazem je v Rgvédu například zmínka o první jarní rovnodennosti, kdy byla spatřena hvězda Ašviní, o které dnes již víme, že se objevila právě přibližně 10 000 let před naším letopočtem. Tyto a další poznatky o rozvinutosti tehdejší civilizace v posledních letech přispěly k tomu, že byla s konečnou platností vyvrácena teorie o spojitosti hinduismu a Árjů, coby kočovných nájezdníků, kteří přišli do Indie mnohem později, kolem roku 1 500 př.n.l. Slovo "Árja", které je v Rgvédu používáno, navíc v sanskrtu slouží pro označení ctihodného člověka a nemá nic společného s označením rasy, ke kterému ho použil v 19. století až Max Mueller a dále pak bylo zneužito a nesprávně vykládáno německými nacionalisty a nacisty. Hinduistická kultura tedy existovala ve své prapůvodní oblasti již v dávných dobách, lišila se v jemných detailech, způsobech uctívání, rituálech a traduje se, že všechny tyto různorodé formy sjednotil v jedinou víru král Vaivasvatha Manu kolem r. 8 600 př.n.l. Tato víra se pak rozvinula v Sanatana Dharmu, v dnešních dnech nám známou jako hinduistické náboženství véd, agam, šáster a rituálů, existující v Indii a přilehlých oblastech východní Asie jako jedna jediná velká víra, jako společný životní postoj. Hinduismu se nedá říkat náboženství v tom smyslu slova, jak jsme zvyklí jej dnes používat. Spíše se jedná o způsob života, je to cesta jak žít - v termínu hinduismu "Dharma" - způsob, jak žít život v jeho přirozené podobě, v čistotě, jednoduchosti a prostotě, se smyslem pro přirozený řád a rovnováhu věcí. Také se vymyká označení nálepkou "náboženství"pro svoji komplexnost učení, které se kromě duchovní oblasti skládá z mnoha jiných oborů, jako je matematika, astronomie, medicína a další. Přes svoje tisícitelé kořeny má tedy vpodstatě velmi blízko k civilizaci a kultuře, která existuje právě dnes, narozdíl od ní má však v sobě zřejmě daleko více zakotvenou "moudrost", jak toto vědění používat. BuddhismusCestu k osvobození proto neotvírají ryty prováděné bráhmany, ale vlastní úsilí každého jedince bez ohledu na jeho příslušnost k určité kastě. Vlastní úsilí nezáleží v řešení teoretických otázek, ale v praxi, která přináší spásu. Na rozdíl od egocentrického a elitářského arhata vystupuje u ideální postavy velké cesty – bódhisattvy soucit s neosvíceným a proto nesvobodným světem. Bódhisattva sama už dosáhla stavu buddhy, nechce však vejít do dokonalé nirvány dříve, než budou vykoupeny všechny nevykoupené bytosti. Vedle historického Buddhy se tedy uznávají další postavy Buddhy, tedy mnoho bódhisattvů. Dává se jim jméno a stávají se ve víře a důvěře předmětem úcty a vzývání.

Témata, do kterých materiál patří