Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Středověká filozofie II. Tomáš Akvinský a arabská filozofie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45.16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

STŘEDOVĚKÁ FILOZOFIE II

2. Počátek „scholastiky“

a) Celková charakteristika tohoto období

- 8. – 12. století

 • středověká kultura se ze středomořského pobřeží přesouvá do jádra Franské říše severně od Alp

 • někdejší barbaři se stali nositeli kultury

 • soupeření papežství x císařství – kultura má náboženský charakter (veškerá vzdělanost v této době v klášterech)

 • jednotný jazyk – latina (jednotný jazyk vědy a filozofie)

 • filozofie tohoto období je plodem výchovy duchovenstva v klášterních školách (scholastika = školní nauka) ⇒ To, co pro víru již bylo nezvratnou pravdou, měla filozofie rozumově odůvodňovat a objasňovat

 • scholastická metoda – přesnost a stručnost technického slovníku, jasný a metodický výklad myšlenek, důvtip v diskusi, dialektická konfrontace argumentů pro et contra (pro a proti)

 • scholastická filozofie měla poznatky připravené, musela z nich udělat systém a udělat ho srozumitelným

 • prohlubuje se znalost antické filozofie

 • roku 778 n. l. Karel Veliký vyhlásil capitulare – organizace škol ⇒ karolínská renesance vědy ve Franské říši ⇒ školy „svobodných umění“ – 7 svobodných umění, vznik v Itálii; po absolvování všech 7 svobodných umění se člověk stává mistrem (Jan Hus); nejdříve teologická, poté lékařská, právnická a technická až déle

 • quadrivium: aritmetika, geometrie, astronomie, musika

 • trivium: gramatika, rétorika, dialektika (logika) – nižší stupeň sedmi svobodných umění

(klášterní, opatské, biskupské, katedrální, dvorní školy)

 • Východiska pro scholastickou metodu

 • trojjedinost boha

 • jednota Boha stvořitele a Boha vykupitele (Otce a Syna)

 • propast mezi stvořitelem a stvořením (uvědomění si, jak je Bůh velký a my jsme malí → přiblížení se vysokými stavbami)

 • nauka o dědičném hříchu (Adam a Eva)

 • pojetí procesu vykoupení jako jedinečného a reálného projevu

 • nárok církve být jedinou strážkyní božské pravdy na Zemi

 • Scholastická metoda

 • filozofie tohoto období je plodem vyučování a výchovy duchovenstva v klášterních školách

 • scholastika = školní nauka

 • to, co bylo pro víru nezvratnou pravdou, měla scholastika rozumově odůvodňovat a objasňovat

 • metodický postup scholastiky spočívá v dialektické konfrontaci argumentu „pro“ a „proti“ (pro et contra)

 • používá přesnost a stručnost technického slovníku

 • používá jasný a metodický výklad myšlenek (ne pouhé učení informací)

b) Spor o univerzálie (obecniny)

 • Boethius přeloží Porfyriův spis Eisagogé a zadá tím středověké filozofii základní orientaci

 • jsou pravou skutečností, bytím, jednotliviny, tedy smyslově vnímatelné, hmotné věci, anebo obecné ideje, rody či druhy věcí (jedna kočka, nebo idea kočky = kočkovitost)

univerzálie jsou před věcmi

a) myšlenky realismu říkají, že obecné má vyšší skutečnost než jednotlivé (vliv platónismu a augustinianismu)

Témata, do kterých materiál patří