Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
21) Vychodní filosoficko-náboženské směry a psychologie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

21. VÝCHODNÍ FILOSOFICKO-NÁBOŽENSKÉ SMĚRY A PSYCHOLOGIE FILOSOFICKO-NÁBOŽENSKÉ PROUDY -všechny východní filosofické směry jsou spíše školami lidové moudrosti než filosofickými naukami - kladou velký důraz na poznávání sebe sama meditativními metodami - tenká hranice mezi náboženstvím a filosofií - náboženství zasahují od víry přes etiku až do běžného života - Buddhismus, Konfucianismus a Taoismus mají společně, že nemají žádné božstvo - východní náboženství jsou na rozdíl od západních spíše etickými - Hinduismus a Buddhismus mají stejné myšlenky reinkarnace a nirvány Hinduismus - označení pro náboženství celé indické civilizace - etické náboženství - formoval se ve 2. tisíciletí př. n. l. - čerpá z posvátných spisůVédy obsahující chvalozpěvy, filosoficko-náboženské úvahy, texty pro vyvolené (Upanišady) - uctívány stovky bohů, hlavními jsou Brahma(stvořitel světa, má čtyři ruce a čtyři obličeje) Višnu (udržuje svět) Šiva(ničí svět, aby ho mohl přetvořit) - každý člověk má 5 živlů - dělí společnost na Varny = kasty brahmáni kšatrijové vaišjové šúdrové nedotknutelní - duchovní učitelé hinduismu = guru - společnou myšlenkou indických náboženství je myšlenka reinkarnace = převtělování - zákon karmy, určuje,že každá duše žije vícekrát tělo, do kterého se převtělí je určováno podle skutků v min. životě - cílem je dosáhnout Nirvány („vyvanutí“ duše) - k hinduismu se hlásí cca. 900 milionů osob, je 3. nejrozšířenějším náboženstvím na Zemi Buddhismus - světové náboženství pocházející z Indie, rozšířené po celé jihovýchodní Asii - název pochází ze slova buddha, vychází z hinduismu - zakladatelem je Siddhartha Gautama (6. – 5. stol. Př. n. l.), nazýván čestným titulem Buddha (probuzený) - 4 vznešené pravdy: existuje utrpení příčina utrpení je touha po životě (lpění na hmotných statcích) utrpení lze ukončit k ukončení vede osmidílná cesta - charakteristická je víra v koloběh životů a snaha dosáhnout nirvány stavu duchovního naplnění, pocitu blaženosti - té člověk dosáhne, když potlačí své chtíče,odmítne je, bude si počínat buddhisticky = zásadově a principově - označován za ateistické náboženství, protože není třeba víra v boha, neboť bůh v buddhismu jako není definován - existuje soustava božstev - tito bohové jsou, ale považováni za běžné smrtelné a nevědomé bytosti podobně jako lidí a zvířata - pouze je převyšují svou krásou, schopnostmi a dlouhověkostí - hlavním odpůrcem buddhismu je islám - k buddhismu se hlásí řada západních intelektuálů pro jeho humanistickou podstatu - tibetský buddhismus = lámaismus - kombinace s jinými náboženstvími, která se nachází na území Číny a okolních států = Zen (buddhismus) Konfucianismus - čínský filosofický směr, který se vyvinul z učení čínského mudrce Konfucia - ucelený systém morálky, sociálních, politických a náboženských myšlenek - ty měly markantní význam pro vývoj čínské civilizace ještě do 21. století - zdůrazňuje lidské jednání, které ovšem nesmí být v rozporu s vůlí nejvyššího božstva (Nebes) - do popředí staví rozum, odpovědnost, pozitivní postoj ke světu, ale i podřízenost řádu - Konfucianismus nemá žádné slovo odpovídající bohu ani svaté písmo - nemá žádnou náboženskou strukturu - prameny: Pět klasických knih – dle tradice psány Konfuciem (6. - 5. stol. Př. n. l.) - dnes přes 6 milionů stoupenců Taoismus - jeden ze základních směrů staročínské filosofie - založil napůl legendární Lao-c‘ v 5. stol. př. n. l. - cílem je splynutí člověka s přírodou, které má zajistit nesmrtelnost nebo alespoň dlouhý život - tohoto splynutí je dosaženo pomocí meditací, duchovních i tělesných cvičení, diet a vzděláváním - základním dílem je Kniha o Tao a ctnosti (Tao = cesta) - usiluje o harmonii mezi dvěma protikladnými principy čínské kosmologie (jing a jang, které ovládají celý vesmír) jang – světlo, tvrdost, mužnost jing – tma, měkkost, ženskost - nechává věci, tak jak jsou - Tao na věci nepůsobí, ani se do nich nevměšuje, ponechává je jejich vlastnímu vývoji, a tak dosáhne výsledku přirozeně - taoisté dávají přednost prostému životu v souladu s přírodou před kariérou a úspěchem - vyhledávají krásná místa a snaží se v sobě rozvíjet klid a mír - pro taoisty je důležité zdravé tělo - Tao te-ťing je kniha rozdělená na dvě části Tao-ťing (kniha o Tao) a Te-ťing (kniha o principu Te) VLIV NA SOUČASNÝ ZÁPAD - východním náboženstvím se inspiroval například Schopenhauer Hare Krišna hnutí představující dnes nejznámější podobu bengálského višnuismu směr, který uctívá indického boha Višnua, a to v jednom z jeho vtělení (Avataru) založil Svámí Prabhupáda v roce 1969 v USA první stoupenci pocházeli z řad hippie základní literaturou je Prabhupáduv překlad Bhagavadgíty do angličtiny příslušníci Krišny jsou vedeni k jednoduchému až asketickému životu jsou striktními vegetariány, denně se oddávají meditacím cílem je probuzení, poznání, že duše je věčná a tělo je jen dočasným oděvem toto poznání pomůže oddanému rozvinout lásku ke Kršnovi a může ho vysvobodit z koloběhu životů Hippies neorganizované hnutí, které vycházelo z generace beatniků šířit se začalo v polovině 60. let ze západního pobřeží USA, ze San Francisca jako reakce na válku ve Vietnamu základní cíle: vzpoura proti většinové společnosti, šíření míru, láska, svoboda, pacifismus inspirace mysticismem a objevování východních filosoficko – náboženských směrů užívání drog, především LSD apod… vliv na kulturu, především hudbu – The Beatles, Rolling Stones, The Doors, Jimi Hendrix… po skončení války ve Vietnamu téměř zaniklo HISTORIE PSYCHOLOGIE - psychologie se dlouho vyvíjela jako součást filozofie (psyché - lidská duše; logos – nauka) -psychologie se označuje jako „nauka o duši“ (spekuluje se o tom, co to duše je) - potom se začaly v 1. laboratoři zkoumat podněty, jak funguje mozek (už nešlo o duši) Předvědecké období - názory o duši se vyvíjejí v rámci náboženství - nejprve primitivní náboženství poté velké náboženské soustavy – Buddhismus, Hinduismus… Vědecké období - psychologie vznikla jako samostatná věda (1879) - má

Témata, do kterých materiál patří