Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Religionistika + Judaismus - SPS

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Religionistika Nauka, která se zabývá náboženstvím a jeho srovnáváním – zkoumání z venku.Spolupracuje s psychologií a sociologií. Teologie: Vychází z předpokladů, že Bůh existuje – zkoumání ze vnitř. Teorie vývoje náboženství: Evoluční teorie: Primitivní náboženství –Manismus – uctívání mrtvýchFetišismus – uctívání předmětůAnimismus – víra v existenci duchovních bytostíArchaická náboženství –Polyteismus – mnohobožstvíAntropomorfní – božstva s lidskou podobouMonoteismus – jednobožstvíHistorická náboženství –Zjevená – judaismus, křesťanství, islámPremoderní náboženství –Reformace – omezuje se význam zprostředkovatelů (lidé si mohou číst Bibli)Moderní náboženství –Decentralizace – sekty, náboženské skupinyDeprivační teorie – úpadková teorie Responzivní teorie: Ateisté a materialisté –Vše pochází z hmoty - L. Feuerbach + K. Marx - „Náboženství je opium lidstva“ Klasifikace náboženství: Dle rozšíření – světová, lokální, národní.Dle počtu Bohů – monoteismus, polyteismus. Náboženské termíny: Nesmrtelná duše, Bůh lásky, nebeské království plné blaženosti, - to vše jsou jenom negace reálného světa„popírání reálného světa.„ Teismus – „Bůh tvořil svět a řídí jej.“ Panteismus – „Bůh a příroda jsou jedno.“ Deismus – „Bůh existuje, ale nezasahuje do chodu světa.“ Ateismus – „Bůh neexistuje.“ Potřeba víry z hlediska historie a psychologie: Náboženství je přítomné v lidské historii od nejdávnějších dob. Doklady jsou zobrazeny již v pravěku - pohřbívání mrtvých s milodary.Náboženství poskytuje odpovědi na základní otázky člověka … Odkud přicházíme, kdo jsme a kam směřujeme? Odkud se vše vzalo? Jaký to má smysl? Atd.… Pohled psychologie: Potřeba víry je mnohovrstevná a složená z několika složek.Potřeba jistoty a orientace.Potřeba vyššího řádu.Potřeba překonat ničivou hltavost času.Potřeba očištění, potřeba spravedlnosti.Potřeba spásy (osvobození). Judaismus Základ dvou nejrozšířenějších náboženství – křesťanství a islámuVzniklo v 2 tisíciletí před n. l. z hebrejských kmenůNejstarší monoteistické náboženství – jeden Bůh.Původní jméno Boha „Jehova“ – nesmělo se vyslovovat.Počítá s příchodem mesiáše a posledním soudem – vzkříšení mrtvých Svaté texty: Křesťany nazývaný „Starý zákon“ a biblisty „Hebrejská bible“ - Je hlavním normativním textem – pravidla chování, určuje charakter židovského náboženství a chování.Pět knih Mojžíšových – hebrejsky TÓRAGenesis – PočátekExodus – OdchodLeviticus – Kult kmene LeviNumeri – PočtyDeuteronomium – Druhý zákon Spisy: Spisy historického charakteru a starozákonné poezie (Žalmy, Píseň písní) Talmud: Patří k základům židovské kultury.Výroky latinských autorit.Talmud je soupisrabínských diskusí týkajících se židovského zákona, etiky, které židovská tradice považuje za směrodatné. Právnické a etické diskuze jsou orámovány řadou legend a příběhů. Boží desatero: Pravidla, kterými by se měli věřící řídit.Nevezmeš Boží jméno nadarmo NezabiješNepokradešCti otce svého i matku svou V co židé věří: Bůh je jedenBůh je netělesnýBůh je nadčasovýBůh je čistýBůh je vševědoucíStvoření světa z ničeho Otázky k zopakování: Víte, jak se jmenují posvátné texty? – Tóra. Znáte nějaké příběhy z knihy Genesis? – Adam a Eva. V co vlastně židé věří? – Že je Bůh vševědoucí, spravedliví, nadčasoví. Jak židé nazývají svého Boha? – Jehova. Kdo byl Mojžíš? – Náboženský a vojenský vůdce byl vykladač zákona, autor Tóry. Odkud kam vedl Mojžíš židy? – Z Egypta do země zaslíbené (Izrael). Co je tzv. poslední soud? – Podle skutků bude Bůh soudit. Jak jeden židovský učeň vysvětlil podstatu Tóry? – Co nechceš aby jiní činili tobě nečiň ty jiným.

Témata, do kterých materiál patří