Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Globální problémy lidstva - seminární práce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (75,44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Seminární práce ze ZSV Globální problémy lidstva Globální problémy lidstva třída rok Obsah Úvod7 1Problém války a míru8 1.1Ohniska napětí ve světě8 1.2Zbraně hromadného ničení9 1.3Terorismus11 1.4Vlastní názor13 2Populační problémy15 2.1Populační trendy15 2.2Hladomor15 2.3Nedostatek vody16 2.4Vlastní názor17 3Zajištění přírodních zdrojů a energie18 3.1Půda18 3.2Ropa19 3.3Obnovitelné zdroje energie20 3.4Vlastní názor22 4Devastace životního prostředí24 4.1Kácení deštných pralesů24 4.2Skleníkový efekt26 4.3Úbytek ozónu26 4.4Ničení řek, moří a oceánů27 4.5Vlastní názor28 5Nemoci29 5.1Civilizační nemoci29 5.2HIV a AIDS30 5.3Epidemie31 5.4Problém drogových závislostí31 5.5Vlastní názor32 Závěr34 Poznámkový aparát35 Použitá literatura a zdroje40 Úvod Všichni se někdy dostáváme v průběhu našeho života do nesnází. Často se pak zabýváme svými malými nebo většími problémy, ale málokdo z nás si uvědomuje, že jsou problémy mnohem rozsáhlejšího a závažnějšího charakteru. Takové, jenž zatěžují celé lidstvo a naši planetu. Nazýváme je globální. Globální problémy je souhrnné označení pro problémy, které ohrožují přežití lidstva či zachování současného způsobu života, ale také problémy způsobené člověkem celé biosféře. Jsou způsobeny zejména růstem lidské populace a dlouhodobými důsledky lidské činnosti. Můžeme je rozdělit na problémy: negativní tendence a rysy rozvoje lidské společnosti – problém války a míru, populační růst, nemoci a drogová závislostomezení rozvoje lidské společnosti dané konečností Země a biosféry – vyčerpávání surovin – např. ropy, nedostatek pitné vody, nedostatek potravinzávažné změnyživotního prostředí– devastace životního prostředí – skleníkový efekt, úbytek ozónu,závažné změny flóry a fauny – ohrožení a mizení živočišných a rostlinných druhů a ochuzování genofondu, zmenšování ploch přirozených ekosystémů, vytváření monokultur, snižování plochy cenných ekosystémů – kácení tropických pralesů, vysušování mokřadů atd. Neomezují se na země nebo kontinent, ale jsou rozšířeny po celé planetě. Za většinu problémů si ale může lidstvo samo. Již od pravěku se člověk snažil najít způsob, jak se uživit, zpříjemnit si život, získat moc, a to vše bez ohledu na naši planetu a její obyvatele. Globální problémy také úzce souvisí s globalizací. Problém války a míru Ohniska napětí ve světě „Hornatý Afghánistán ležící na jihu Asie představuje od sedmdesátých let jedno z ohnisek napětí světa. Od komunistického převratu na konci sedmdesátých let zemí zmítají krvavé konflikty. Deset let trvalo, než byla vytlačena sovětská vojska, pak bojovaly jednotlivé frakce vzbouřenců mezi sebou, než zemi ovládl Tálibán. Američany vedená koalice s ním bojuje v Afghánistánu devátý rok. Potvrzuje se tím historická nedobytnost země.“1 Mezi oblasti, kde stále hrozí nepokoje patří také Balkán. Zde byly v 90. letech válečné konflikty.2Doutná na Balkáně další konflikt?Český rozhlas [online]. [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/plus/svet/_zprava/doutna-na-balkane-dalsi-konflikt--1707026 Čínská lidová republika (kontinentální Čína) popírá legitimitu Čínské republiky (Tchaj-wanu) prohlašuje ho za součást ČLR bez ohledu na to, že území Čínské republiky nikdy nezískala. Snaha ČLR sjednotit oba státy podle formule jedna země - dva systémy a vojenská hrozba, jsou zdrojem trvalého napětí mezi oběma státy.3Čínská republika. In:Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADnsk%C3%A1_republika Izraelsko-palestinský konflikt začal vznikat, když do oblasti přicházeli židé, kteří byli v zemích, kde žili, utlačováni. Konflikt začal již na počátku 20. století. V květnu 1948 vzniknul samostatný stát Izrael. V oblasti probíhají za mezinárodní účasti války dodnes.4Izraelsko-palestinský konflikt. In:Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Izraelsko-palestinsk%C3%BD_konflikt Po druhé světové válce se Korea osamostatnila z vlivu Japonska, krátce na to se rozdělila na Severní a Jižní Koreu podle 38. rovnoběžky. V obou zemích vznikly odlišné politické systémy. Tyto státy se navzájem neuznávaly a je tomu tak do dnes. V 50. letech vypukla po snaze severu podmanit si jich válka, ve které výrazně pomohly Spojené státy americké a dobrovolníci z Číny. Situace, ale zůstala takřka stejná jako před rokem 1950.5Korea. In:Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Korea#Druh.C3.A1_polovina_20._stolet.C3.AD Na jaře 2014 Rusko anektovalo Krym, vyhlásilo tam referendum a Krym se připojil k Ruské federaci. Napětí mezi Ukrajinou a Krymem je stále aktuální.6Anexe Krymu Ruskou federací. In:Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Anexe_Krymu_Ruskou_federac%C3%AD Na Kypru je spor mezi kyperskými Řeky a kyperskými Turky. Rozděluje je především jiné náboženství a jiný jazyk.7Kypr. In:Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kypr V severní Africe dochází k nesouhlasům s vládnoucím režimem a někdy i jejich pádem a vyvoláním občanské války.8Nepokoje v severní Africe: hrozba pro azylové systémy v Evropě?Migrace online [online]. [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/nepokoje-v-severni-africe-hrozba-pro-azylove-systemy-v-evrope Již v letech 1955–1972 probíhala v Súdánu občanská válka, která po krátké pauze vypukla v roce 1983 znovu válka. V roce 2005 byla mezi severem a jihem podepsána mírová dohoda v Nairobi. V jižní části bylo v roce 2011 vyhlášeno referendum a 9. července téhož roku vznikl zatím nejmladší africký stát Jižní Súdán.9Jižní Súdán: Nejmladší africký stát.100 +

Témata, do kterých materiál patří