Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Rozvody

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Pavlásek Petr, C4.S ROZVOD (9) Rozvod = zrušení manželství soudem Manželský život můžeme dle délky trvání rozdělit do čtyř etap. Manželství mladé (0 - 5 let) , střední (5 - 15 let) , starší (15 - 25 let) , dlouholeté (25 a více let) . Nejvyšší rozvodovost je zaznamenávána v období první poloviny středního věku , o něco menší část rozvodovosti v období druhé poloviny středního věku. Podle statistiky příčin rozvodů starších a dlouholetých manželství jsou prvá dvě místa shodná s příčinami rozvratů jak manželství mladých, tak i středních: 1. rozdíl povah a zájmů 2. nevěra (avšak zatímco v předchozích údobích manželství byla nevěra mužů a žen vyrovnaná co do počtu , pak v dlouholetých a starších manželstvích převažuje jako příčina krizí a rozvratů nevěra mužů) 3. opuštění společné domácnosti ( jde většinou o muže , který se nastěhuje k jiné ženě). Zdroje těchto příčin krizí až rozvratů spočívají v oblasti psychické , psycho-sexuální nebo sexuální. Psychické příčiny - jejich spouštěcím mechanismem bývá nejčastěji odchod dospělých dětí z domova. Nastávají různé situace opuštěných rodičů: Co teď budeme sami dělat ? Mají manželé vůbec nějaký společný zájem , společné záliby ? Pokud manželé podají návrh na rozvod , bývá tak většinou jen pod vlivem nejbližších příbuzných. Tento postup , zejména jako okamžitá reakce je však spíš výjimečný , na rozdíl od podobných situací v manželství mladém až středním. Důvodem časového odkladu je nejen dlouholetý návyk na partnera , ale i závislost ponejvíce citová i hmotná , dále vlastní malé vyhlídky na jiného partnera , obavy ze změny bydlení po rozvodu , z dělení majetku apod. Tedy důvody poměrně vážné. Proto většinou po určité nedlouhé době , ve které se vyrovnávají s hořkým zklamáním a hrozící perspektivou rozchodu - nejednou viděnou v černějších barvách než je skutečnost - usilují o likvidaci mimomanželského vztahu svého manžela, nebo o zlepšení manželského vztahu , nebo o obojí. Pokud zvolí obrácený postup , to znamená nejprve úsilí o zlepšení manželského vztahu , a teprve v návaznosti či souvislosti úsilí na likvidaci manželova poměru , jsou vyhlídky na konečný úspěch mnohem větší než postup podle původně uvedeného pořadí. Pokud se manželé rozhodnou, že spolu žít nechtějí, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, dochází k rozvodu. Je to jakési zrušení sňatku soudem. Rozvod je platný, pokud souhlasí obě strany. Dále dochází k rozdělení majetku. Před sňatkem se může, ale i nemusí podepsat předmanželská smlouva. To znamená, že si oba předem písemně rozdělí majetek, kdyby v budoucnu náhodou k rozvodu došlo. Pokud se předmanželská smlouva nepodepíše, majetek se dělí na půl a to soudně. Děti většinou zůstávají u matky, ale i u otce. Strana u které dítě nežije je povinna odvádět alimenty (peníze dle platu na dítě) každý měsíc. Pokud se tak nestane, řeší opět soud.

Témata, do kterých materiál patří