Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Teorie osobnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (47,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Obsah Obsah1 Teorie osobnosti2 Hlubinná psychologie, psychoanalýza2 Sigmund Freud (1856 – 1939)2 Freudova teorie osobnosti2 Body2 Struktura osobnosti3 Dětské vývojové fáze podle Freuda4 Obranné mechanismy5 Teorie snů5 Uplatnění Freudových teorií v praxi5 Psychologické poradenství5 Carl Gustav Jung (1875 – 1961)6 Jungova teorie osobnosti6 Osobnost6 Archetypy6 Komplexy7 Jungův vývoj osobnosti7 Obranné mechanismy7 Uplatnění teorie v praxi7 Alfred Adler (1870 – 1937)7 Adlerova teorie osobnosti8 Kompenzace méněcennosti v jiné oblasti, ve které vynikáme8 Teorie sourozenců8 Interpersonální psychologie8 Karen Horneyová8 Teorie osobnosti Hlubinná psychologie, psychoanalýza procesy nemůžeme sami vyvolat Sigmund Freud (1856 – 1939) Zemřel na rakovinu Freudova teorie osobnosti Body vybití energie) Pudy Pudy smrti – usilující o destrukci organismu, hl. cíl = převést org. do anorganické podoby (společensky nepřijatelné chování) Struktura osobnosti tzv. model ledovce viz obrázek tzv. filtr pudů viditelný vědomá i nevědomá složka Tato teorie byla Freudova slabost Dětské vývojové fáze podle Freuda 3 pregenitální stádia (čl. si plně neuvědomuje svoji sexualitu) Orální fáze (zaměření na ústa) 1. rok života – příjem potravy (kojení), souvislost s pocitem slasti a drážděním při sání – erogenní část (cucání palce) Anální fáze Vznik pudových rozporů (musí se kontrolovat, využívá vědomé složky) – vzniká pořádkumilovnost Falická fáze pohlaví cítí nenávist Období genitální latence Působí sociální vlivy Genitální stadium = závěrečné stádium vývoje, přechází v dospělost Obranné mechanismy Teorii rozpracovala dcera Anna Freudová oceňováno (umělecká tvorba) Chybné úkony ´nezáměrné projevy Zapomínání – bránění myšlení na trapné vzpomínky, které přinášejí nelibost Teorie snů dosud vědecky neprobádanou oblastí, takže jim nemůžeme přikládat příliš velký význam Přeměny latentního významu na zjevný Používání symbolů – zastírají pravý význam; symbolika smrti, setkání s příbuznými, nahota, vztahy,… Uplatnění Freudových teorií v praxi Psychologické poradenství Obranné mechanismy – dešifrování příčin psych. Problémů Carl Gustav Jung (1875 – 1961) dál Jungova teorie osobnosti Osobnost Ego, bytostné já – vědomí Archetypy např. pohádky (zobrazení zla, hrdina,…) Archetypy kolektivního nevědomí si lze podle jungiánů představit jako DNA lidské psýché. Všichni lidé sdílí společné dědictví tělesné podoby a určité predispozice ke specifickým materiálním formám (mít dvě nohy, srdce apod.) a podobně mají také vrozené psychologické predispozice ve formě archetypů tvořících kolektivní nevědomí Persona = „maska“ čl., kterou si nasazuje před světem matka, dobro, zlo Komplexy Nejčastěji vznik v dětství (4-5 let) a dospělosti Jungův vývoj osobnosti Předěl kolem 40. roku (životní nadhled), jiné priority Jungova typologie osobnosti intuice – poznávání skrytého významu něčeho Obranné mechanismy Symbolizace – nepřijatelné přání nahrazeno přijatelným, které ale má podobnost s přáním původním Uplatnění teorie v praxi extroverze x introverze Alfred Adler (1870 – 1937) přednášel na univerzitách Adlerova teorie osobnosti motivem všeho lidského jednání = dosažení nadřazenostivšichni chtějí být dokonalí, přestože víme, že dokonalé nejsme (všichni trpíme nějakým pocitem méněcennosti, který získáme hl. v dětství nebo i v pozdějším věku)každý se snažíme o nadvládu nad ostatnímipocity méněcennosti – srovnání s ostatními – shledání odlišnosti, osobní nedostatečnost = odlišnost orgánů Kompenzace méněcennosti v jiné oblasti, ve které vynikáme prostředí, např. sourozenecké pořadí) Teorie sourozenců Prvorozené děti Odcizení vůči rodičům Druhé děti Typicky se chová jako „závodník“, který chce někoho dohonit (1. dítě=vzor) Nejmladší děti Horší začleňování do společ. – není sociální citlivost – nejhorší přizpůsobivost Interpersonální psychologie Zdůraznění společnosti před biologickými faktory Karen Horneyová je individuální, velikost závisí na rodičích, kamarádech,…

Témata, do kterých materiál patří