Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Globální problémy lidstva

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

G L O B Á L N Í P R O B L É M Y L I D S T V A V 70. letech 20. stoletíKarl PopperaAndrej Sacharov upozornili na nebezpečí, která ohrožují život na Zemi. Lidstvo je musí řešit. Tyto problémy se ještě zvětšují, dosud se nevyřešily a jsou známy jako globální problémy lidstva: Otázky války a míru – lidstvo po celou dobu existence válčí. S dobou se mění i zbraně. 20. století ukázalo katastrofální problémy moderních válek, které zasahují civilní bezbranné obyvatelstvo. Tyto nové zbraně působí materiální škody a mají trvalé následky. K největším nebezpečím patří „zbraně hromadného ničení“. (jaderné, vodíkové, chemické,…). Používání těchto zbraní by znamenalo totální zkázu lidstva. Zbrojní průmysl na Zemi je jeden z nejvýnosnějších, zaměstnává velké množství lidí, takže ukončit výrobu zbraní ekonomicky nelze. Ale je nutné výrobu zbraní omezit! Jejich používání musí být pod veřejnou kontrolou! Vyčerpání surovinových zásob – přestože zásoby uhlí, ropy, rud i plynů jsou zatím dostačující, je třeba hledat nové zdroje energie –slunečná energie zpracovávána na tepelnou,větrná en. , energie z vodních toků, energie z přílivu a odlivu, biomasa (kvašení tepelná energie),geotermální energie. Mírové využití oceánů, polárních oblastí a kosmu – tyto oblasti do 70. let nebyly rozděleny do tzv. „sfér zájmů“, a proto OSN rozhodla, že patří všem,ale jen k mírovému využití. Oceány a moře se stávají místem, kde je tajně odhazován nebezpečný radioaktivní odpad, havárie tankerů ohrožují faunu. Jedy vypouštěné do řek a potoků způsobují úhyn ryb a živočichů zde žijících. Na Antarktidě je zákaz těžby! Nerovnoměrný rozvoj států na Zemi – počet obyvatel neustále roste, ale nerovnoměrně. V některých státech s nekontrolovatelnou porodností se hustota obyvatelstva zvětšuje (Čína, Indie,...), jde především o tropické a jižní oblasti. Je tu mnoho obyvatel, které ale tyto země nemohou uživit. Opačný extrém je úbytek obyvatelstva ve vyspělých severních zemích. Rozvoj je také nerovnoměrný díky vyspělosti zemí. Obecně mnohem vyspělejší jsou země na severní polokouli než na jižní. (Afrika). Potravinový problém – dosud je Země schopna uživit veškeré obyvatelstvo, ale potrava je produkovaná nerovnoměrně (nerovnoměrně vyspělé země). Znečiěťování půdy i vod omezuje množství potravy. Zdravotní a humanitární problém – jisté typy nemocí a epidemií lze léčit pouze spoluprací vědeckých týmů ze všech zemí světa (AIDS, rakovina, cévní choroby, TBC). Humanitární problémy označují nedodržování lidských práv, jak jsou vyhlášeny chartou OSN. Zabezpečit je lze pouze celosvětovým dozorem. Amnesty International = mezinárodní organizace, která upozorňuje na porušování. Ekologie – ekologie je věda, která zkoumá vlivy životního prostředí (závislost rostlin, živočichů na přírodě). Životní prostředí se zhoršuje, žijeme na pokraji katastrofy! Země se ale začíná bránit – měnící se klima. Ovzduší – ozón chrání Zemi před kosmickým zářením, vrstva je ale narušena a vznikají ozónové díry. Záření způsobuje častější výskyt rakoviny kůže, chorob očí, slepoty. Skleníkový efekt – trvalé oteplování – úbytek ledovců, zvedání mořské hladiny zaplavení hustě osídlených pobřežních oblastí Smog – škodliviny z ovzduší, výfukových plynů a kyselé deště Půda – ztrácí přirozený charakter, je nasycena chemikáliemi a toxickými látkami a ty se dostávají do naší potravy Voda – pokrývá 2/3 planety. Voda se stává zbožím a její množství je bohatstvím státu! Je nezbytné čistit povrchovou vodu, řeky, moře a oceány.

Témata, do kterých materiál patří