Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hinduismus - SPS

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Hinduismus Příchod Árjů a VédyVe 2. tisíciletí př. n. l. přišla na území Indie nová skupina obyvatel – Árjové tj. urození nebo vznešeníNovou vládnoucí skupinouKastovní systémNejvýznamnější varna (kasta) ve starověké Indii, tvořili bráhmani = kněží, znalci posvátných textů, obětníci a královští poradci Brahman - také brahma je pojem pocházející z hinduismu, který označuje zcela nepopsatelný základ všeho. Brahman je neměnná, nekonečná a neprojevená realita božské podstaty bytí, hmoty, energie, času a prostoru v tomto vesmíru. Lid věřil, že úrody, a tedy: blaho anebo bída obyvatel, závisí na boží vůli.Védy (1500 -500 př. n. l.) byly nejstarším a základním pramenem pro poznání náboženského myšlení Indie.Védy jsou psány vsanskrtské – jedním z nejstarších (posvátných) jazyků. Védy: Tvoří rozsáhlý soubor literárních památek, hlavně s náboženskou tématikou a charakterem Bohové a bohyně = personifikované přírodní, síly a jevyKaždý véd je rozdělen na čtyři části: MANTRY - Hymny, modlitební formule ÓM je uznáváno jako symbol nejvyššího božstva a zároveň zvuk, který stvořil svět.BRAHMANY - Návody ke správnému používání, těchto formuli při modlitbě, zaklínání a obětování.ÁRANJAKY - „lesní texty“, tj. text určené poustevníkům žijícím v lesích.UPANIŠÁDY - Tajné nauky (750 – 500 př. n. l.).ZAVRŠUJÍ VĚDY - Z jejich učení vychází všechna tři velká náboženství, která vznikla na indické půdě – hinduismus, buddhismus, džinismus. K významným spisům v hinduismu patří též BAHAGAVADGITA= zpěv vznešeného nazývaná někdy též „bible východu“ (zapsána 6. – 4. př. n. l.) Základní pojmy a koncepce vysvobození z koloběhu života. BRAHMA Nejvyšší Bůh, univerzální podstata vesmíru, základní, neomezené, nestvořené, všezahrnující realita DHARMA Je univerzální řád světa („jak se věcí mají“). Princip, který udržuje odvěký spravedlivý řád. MÁJA Iluze, trik, přelud, který zmate člověka tak, že si myslí, že štěstí lze najít uspokojením tužeb hmotného světa, který je ve skutečnosti pomíjí mý a plný utrpení KARMA Zákon příčiny a následku činů, energie činů Vina u REINKARNACE = převtělení.Podstatná poznání: Ať člověk koná dobro či zlo – dokud lpí na iluzi materiálního světa, touha po vlastní individuální existenci a lpění na výsledcích svých činů povede k růstu karmy a k dalším zrozením. MÓKŠA Vysvobození ze samsáry. Samsára (v sanskrtu a páli „neustálé putování“) je označení pro koncept znovuzrozování známý zvláště ve východních náboženstvích. Podmínkou vysvobození – ASKEZE. JÓG Cesta spásy. Je to duchovní cvičení a kultivace sama sebe – koncentrace duchovních sil do vlastního nitra. Rozvíjení člověka: NENÁSILNOSTNESOBECKOSTMRAVNOST A BEZMAJETNOSTČISTOTU, SOUCITASKEZI, STUDIUM VÉDNELPĚNÍ NA OBJETECH SMYSLŮMEDITACE Bohové: Hinduismus je polyteistické náboženstvíBrahma je stvořitelVišnu je udržovatelŠiva je ničitel světaTito bohové mají své ženské protějšky (šakty): SARASVATI Je brahmova dcera a podle jedné verze i manželka. Je uctíváni jako bohyně literatury a umění. Světci: Mezi bohy hinduismu je třeba počítat i různé světce či mudrce. Z hlediska hinduismu je totiž pro člověka možné narodit se jako déva a naopak. Konkrétní interpretace stavu světce záleží na duchovním směru. Světci jsou považováni za inkarnace brahma, určitého dévy nebo lidi, kteří dosáhli vysvobození (mókša).

Témata, do kterých materiál patří