Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
6.b) Vývojová psychologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6.b) Vývojová psychologie Periodizace lidského vývoje podle Erika Eriksona vývoj není vázán jen na biologické podmínky ale i na kulturní Důvěra × nedůvěra - kojenecký věk - vyřešení tohoto konfliktu záleží na kvalitě mateřské péče (mentální nastavení matky, její zralost, stabilita jejího chování, chtěnost dítěte,…) Autonomie × stud - hygienické návyky: dítě poprvé vidí, že záleží jen na něm, na jeho rozhodnutí, jak bude okolí reagovat Iniciativa × vina - 3 až 6 let - spontánní hra, nechat ho dělat to, co ono samo teď chce, nenutit ho do něčeho jiného - dítě někdy až tak tíží svědomí, že se jde raději samo udat Snaživost × méněcennost - nesmí být moc ambiciózní rodiče Identita × nejistota - Erikson vystihl citovou nejistotu dospívajících - nejistota jaký skutečně je, kam směřuje, jestli je oblíbený, jak ho vnímají ostatní, nejistí sami sebou ale vrstevnická skupina najednou poskytuje i útočiště, místo, kde splyne s davem (stejně se oblíkají, všichni mají pupínky na obličeji) → ambivalence (chce být jedinečný × splynout) - musí pochopit smysluplnost života, vytváří si měřítka hodnot, vidí svou roli v budoucnost Intimita × izolace - izolace = nepodařilo se zvládnout předchozí etapu, je plně koncentrován na sebe → aby ho ostatní nerušili, zůstane v izolaci (klidně může žít v partnerském vztahu, ale nepřipustí si nikoho k tělu) Reprodukce × stagnace - stagnace: starat se jen o sebe, žádné dělení, žádná vzájemnost, rodičovství mu toho prý hodně vezme a nic nedá, nechce tým v práci → lidé, kteří mají pocit, že se nemohou plně rozvinout (v práci) Integrita × stagnace Periodizace lidského vývoje podle Jeana Piageta -asimilace = přijímání, osvojování nových zkušeností, zkušenosti nemusí být v souladu s úrovní poznatků – mysl člověka se akomoduje, aby obnovila narušenou rovnováhu 1. senzomotorické stadium 2. stadium předpojmové 3. stadium názorného myšlení(4 – 7 let) – dítě dosud nemá rozvinuté „organizující koncepty“, jako je příčinnost, množství; právě ty Piaget považuje za podmínku mentálních operací – přeměňování a řazení informací; dítě uvažuje v celostních pojmech 4. stadium konkrétních operací 5. stadium formálních operací (12 let a výše) - dítě dokáže myslet logicky o abstraktních pojmech a systematicky testuje hypotézy; zabývá se abstrakcí, budoucnostní, ideologickými problémy Periodizace lidského vývoje podle S. Freuda - rozhodující – rané fáze vývoje (období dětství) – jeho vývojový model „končí“ dosažením zralosti Orální fáze - zdrojem slasti – ústa (přijímá potravu, kontakt s matkou); -2 podfáze: sání (jako takové) a orálně-agresivní - nejen stimulace rtů, ale i růst zubů (dentice), projevuje se i pud smrti - destruktivní (i když ho to bolí, stále kouše) - typická forma vztahu – inkorporace – vytváří model osvojování, zmocňování se předmětu a vytvářejí prvotní vztahy; - pozůstatek – dumlání, dráždění úst, kousání nehtů, kouření; základní vztah – vztah k matce (identifikace) Anální fáze - neoanalytici: schopnost se rozhodovat ve vazbě na odměny okolí (různé odměny a tresty za pokálení a vykakání) → dítě si uvědomuje oblast, ve které se může samo rozhodovat, být v souladu s okolím nebo ne, jak chce, a taky se poprvé setkává s tlakem okolí - utváří se i vztah k sobě samému; tvoří se schopnost ovládání – začíná se utvářet superego jako prostý odraz vlivu dospělých, podstatně se osamostatňuje; - počátek období vzdoru napomáhá další profialci jedince Falická fáze - zájem dítěte se přesouvá na genitál, děti jsou zvědavé na anatomické rozdíly mezi pohlavími, ptají se, jak se rodí děti a zajímají se o erotické aktivity dospělých, masturbují - závist dívky (považují se za defektní) - dítě se značně osamostatňuje, zabývá se fantaziemi vlastních schopností, síly, vlivu; - vytváření platonického vztahu k rodiči opačného pohlaví → oidipův/elektřin komplex oidipovská problematika – týká se chlapce, který se zamiluje do své matky, ale bojí se otce, že ho vykastruje; v pozdějším období to přenáší na svou partnerku; řešení spočívá v identifikaci s tímto rodičem a zřeknutí se rodiče opačného pohlaví Latentní fáze - po vyřešení falických rozporů je dítě plně soustředěno na školu - období mezi 6. rokem a nástupem puberty nepřikládá Freud velkou pozornost – vývoj přestává, období mladšího školáka – osvojování znalostí, dovedností,... Genitální fáze - znovu aktivace sexuálních pudů, navazování vztahů mimo rodinu (neincestní vztahy), posun od sebelásky k lásce a něžnosti vůči druhému - Freud si myslí, že tady psychický vývoj končí „v 15 letech je osobnost člověka podobná sádře“ a říká, že to, co je do 6 let, je to nejdůležitější, pak si do těch 15 let jen zkouší mimo rodinu, co se tam naučil - hlediska vývoje libida fází nejvyšší

Témata, do kterých materiál patří