Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Duchovní život Východu - Indie a Čína

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41,01 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Duchovní život Východu Indie, Čína FILOZOFIE STARÉ INDIE pocházejí odsud nejstarší nám známá svědectví o filozofování lidského ducha1960 př. l. započal Indii od severu postupně dobývat národ Árjové (árja – vznešený, urozený, ti, kteří přísluší k věrným, rolník) → filozofie staré Indie – jediné myšlení Indoárijců I. OBDOBÍ VÉDSKÉ1500-500 př. n. l. řád nemají filozofické systémy, ani dějiny, u většiny děl ustupují autoři za svá dílanázev od spisů označovaných jakovédy – celá literatura véd –náboženské vědění (soubor všeho vědění – hymny, výroky, formule)při obětních obřadech byla nutná účast čtyř kněžích → 4 druhy véd(4 kněží: vyvolávač, zpěvák, obětník, vrchní kněz), každá véda má čtyři oddíly:mantry – hymny, modlitební formulebráhmany – návody na správné používání těchto formulíáranjaky – „lesní texty“, poustevníkům žijícím v leseupanišady – „tajné nauky“ (pro nás nejzajímavější) 1. období starovédské (doba hymnů) 1500-1000 př. n. l. hymny Rgvédu – jedna z nejstarších literárních památek vůbeczárodky filozofického myšlení – zda se za mnohostí bohů neskrývá jediný poslední základ světa (myšlenka jednoty) „Tehdy nebylo nebytí a rovněž nebylo bytí, nebyl tu vzduch a nebe nad ním. Kdo střežil svět a kdo jej objímal? Kde byla propast a kde oceán? Tehdy nebyla smrt a rovněž nebyla nesmrtelnost, nebyla noc a zářivý den. A celý svět byl ukryt tmou, oceán bez jasu vhroužený v noc, když Jedno mocí žhoucího varu vzešla láska. Mudrci, kteří zkoumali hnutí srdce, shledali kořeny bytí v nebytí. Ale jakmile počali měřit: co bylo nahoře a co bylo dole? Zárodky, množící se síly, sebeklad dole a puzení nahoře. Leč komu se toto vše podaří zbádat, kdo ví, jaký je počátek tvorů? Kdo stvořil vše a z nejvyššího jasu nebes shlíží na tvorstvo, kdo je učinil anebo neučinil, jen ten to může vědět - anebo ani ten neví nic?“ (Hymny Rgvédu) - Je něco, co stvořilo tento svět? Nebo vznikl sám? Kdo řídí tento svět? 2. období obětní mystiky 1000-750 př. n. l. zformovaly se společenské instituce →kastovní systém (varny) 3. období upanišad 750-500 př. n. l. základním motivem indického myšlení tohoto období je pochopení života jako strasti a) 2 základní myšlenky: Bráhma– „modlitba“, „zaklínání“, „posvátné vědění“ → univerzální pojem, obecně tvůrčí princip, velká duše světa, která spočívá v sobě samé, z níž vše vyšlo a v níž vše spočívá „Vpravdě byl tento svět na počátku brahma. Bráhma stvořil bohy. Jakmile stvořil bohy, dal jim vládnout nad světy…“ (Jádžňavalkja) Átman–dech, dýchání, později podstata, „vlastní já“, nejvnitřnější jádro našeho vlastního já bráhma i átman jsou jedno – ve světě existuje jediná pravá jsoucnost, jež se v pohledu na svět jako celek nazývá bráhma a poznaná v jednotlivé bytosti átmanje-li přístup k podstatě světa hluboko v našem vlastním nitru a lze-li je otevřít pouze pohroužením do nitra → poznání zevní reality nemá pro mudrce žádnou cenu (mámení).je nutno znát átman, neboť v něm poznáváme celé veškerenstvo „Vpravdě je třeba usilovat o chápání vlastního já, a o něm uvažovat; kdo viděl, slyšel, pochopil a poznal pravé já, ten poznal celý tento svět!“ (Jádžňavalkja) k poznání átmanu se nedospívá studiem, ale dlouhou cestou – posty, soustředění, mlčení, sebekázeň, odpoutání vůle a pozornosti od zemského světa (askeze), odříkání smyslového potěšení, podstupování námahy a utrpění (celý lidský život) b)myšlenka stěhování duší a spasení Co se stane s člověkem po jeho smrti? „Vezmou jej pak za ruku vědění, skutky a jeho dřívější zkušenosti. Jako housenka, která dospěla na okraj listu, se chopí nového začátku a sama se na něj přesune, tak i duše, když setřásla tělo a oprostila se od nevědění, se chopí nového začátku a sama se na něj přesune. Jako zlatník bere kov z jedné plastiky a uková z něho nový, jiný a krásnější tvar, tak se i duše, která ze sebe setřásla tělo a oprostila se od nevědění, tvoří jinou, novou a krásnější podobu, třeba otců…, bohů... anebo jiných bytostí. A každý se zrodí podle toho, z čeho je nyní, podle toho, jak jedná, podle toho, jak žije. Kdo koná dobro, zrodí se jako dobrý, kdo koná zlo, zrodí se jako zlý.“ (Jádžňavalkja) všechno žití má charakter utrpení → nebyli nadšeni novým rozením (byť na vyšším stupni), nýbrž se snažili, aby koloběhu a střídání smrti a narození unikli (spasení –mókša)Jak? → člověk musí zanechat jednání, vzdát se sama sebe, překonat vůli k životu, věděníjednota boha a duše „Kdo poznal: já jsem bráhma, nebude vysvobozen, nýbrž jest už vysvobozen. Kdo je bez žádosti, osvobozen od žádosti a v kom žádost vyhasla, kdo je sám svou žádostí, z toho duchové života neodcházejí. Je brahma a rozplývá se v něm brahma.“ II. NEORTODOXNÍ SYSTÉMY INDICKÉ FILOZOFIE(nástika) popírají autoritu védů500 př. l. – 1000 n. l. = „klasické“ období, po 1000 n. l. = „poklasické“ obdobíhlasy kritiků a pochybovačů:naprosté odmítnutí oficiálního náboženstvínové myšlenkové systémy (Mahavíra, Buddha) celé další dějiny Indie ve znamení náboženské pluralityzřetelně se rýsují osoby myslitelůfilozofie ztrácí charakter tajné nauky (nižší kasty)filozofie používá jazyka nižších vrstev 1. Materialismus čárváka napadají náboženství vůbecvyznávají přesvědčení, že existuje pouze hmota (duchovní děje převádí na materiální)neexistence duše, pouze hmota v podobě 4 elementůcíl člověka – smyslová rozkoš 2. Mahávíra a džinismus 6. století př. l. velký hrdinadžin = vykupitel, bíle odění, vzduchem oděnídžinistické pojetí spásy: svět s se skládá z oživené duše a neoživené hmoty – hmota brání duši v dokonalosti → duše si může „pomoci“ asketickým pokáním a ctnostným životem; malé rozšíření v lidových vrstvách (3 miliony příznivců) - „týrat“ tělo (méně jíst, spát,…), aby se co nejvíc osvobodila duše (duše ví, co má dělat, ale tělo proti ní) + nazí, aby duši zakrývalo co nejméně 3. Buddhismus Buddha 560 př. l. = „Probuzený“Siddhártha – Ten, který dosáhl cíle - narodil se jako princ, žil pohodlným životem; oženil se, a aniž by spatřil právě narozeného syna, opustil domov a začal se věnovat nejrůznějším praktikám, pomo

Témata, do kterých materiál patří