Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9. Aplikovaná politologie ve 20. století (hotovo)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24.94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. Aplikovaná politologie 20. století

 • Formy vlády

  • Demokratické

   • Přímá

   • Zastupitelská (parlamentní, prezidentská, poloprezidentská)

  • Nedemokratické (autokracie, totalitní diktatury)

   • Totalitní režimy

    • Vláda chce ovlivnit celý život společnosti – názory, cestování, sňatky, výběr povolání

    • Stát plně ovládá a řídí politiku a ekonomiku

    • Propaganda

    • Komunismus / socialismus, fašismus, nacismus

Komunismus a socialismus

 • Karl Marx a Friedrich Engels

 • Beztřídní společnost a sociální rovnost – ideál spravedlnosti a bratrství

 • Cílem = podřídit jedince společnosti, dobro společnosti je důležitější, než jedinec

 • Odmítání soukromého vlastnictví

 • Lenin, Stalin

Fašismus

 • Nacionalistická ideologie – důraz na kolektivní identitu, jedna rasa

 • Stát

 • Autoritativní, nedemokratický, ultrapravicový

 • Využívá násilí a válku k prosazení zájmů státu

Nacismus

Nacismus X nacionalismus (vlastenectví)

> Nacionální socialismus

 • Nadřazení árijské rasy vůči ostatním rasám i národům

 • Klíčový pojem rasa

 • Antisemitismus (nenávist vůči semitům)

Demokracie

 • Nejvyšší moc propůjčena lidem nebo vykonávána skrze jimi volené zástupce

 • Uznává svobodu a rovnost občanů

 • Princip podřízení menšiny většině

 • Volby

 • Poměrný

1. čistý (kolik hlasů, tolik křesel> Izrael)

2. s klauzulí (min. 5 % hlasů> ČR)

 • Většinový

1. jednoduchý (vítěz bere vše> VB)

2. nadpoloviční (musí být zisk nad 50 % hlasů, často dvoukolové> ČR)

 • Přímá D (plebiscitní)

  • Nástroje přímé demokracie = volba exekutivní moci (prezident, premiér), referendum, občanská iniciativa, odvolání politika

 • Zastupitelská D (reprezentativní)

  • Prezidentská (USA)

  • Poloprezidentská (Francie)

  • Parlamentní (ČR)

Švýcarsko

 • 26 kantonů

 • 4 oficiální jazyky – němčina, francouzština, italština, rétorománština

 • Lid si volí své zástupce, ale může ovlivňovat některé důležité otázky (referendum)

 • Zákonodární moc

  • Spolkové shromáždění (=parlament)

  • Dvoukomorový (Národní rada, Stavovská rada)

 • Výkonná moc

 • Spolková rada

 • Představitelé ministerstev

 • Prezident volen na 1 rok, reprezentativní funkce (volen SS)

USA

 • Zastupitelská demokracie, prezidentský systém

 • Federální republika

 • 50 států + 1 federální distrikt

 • Politický systém z 18. století, ústava z roku 1787

 • Zákonodárná moc

 • Kongres

 • Sněmovna reprezentantů

 • Republikáni (konzervativní) X demokraté (liberální)

 • Senát

 • Právo impeachmentu – odvolat prezidenta

 • Výkonná moc

 • Prezident, viceprezident, Kabinet a další nezávislé výbory

 • Povinnost, aby zákony byly uváděny v platnost

 • Prezident

 • Hlava výkonné moci a vrchní velitel armády

 • Sjednávání mezinárodních smluv

 • Podepisování/vetování zákonů

 • Udělení milosti

 • Jmenování soudců, velvyslanců...

Francie

 • Zastupitelská demokracie

 • Zákonodárná moc

 • Národní shromáždění

 • Senát

Témata, do kterých materiál patří