Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Friedrich Nietzsche a jeho filozofie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Friedrich Nietzsche FRIEDRICH NIETZSCHE (1844 - 1900) 1.Život narodil se v rodině evangelického pastora, v pěti letech ztratil otce, vychován výlučně ženami(po smrti otce žil jen s matkou a sestrou → nejspíše to, že na nich byl existenciálně závislý, způsobilo jeho velmi negativní postoj k ženám)na školách se seznámil s řeckým starověkem, který na něho vedle rodného domu a Schopenhauerova díla nejvíce zapůsobilve svých 25 letech jmenován mimořádným profesorem na univerzitě v Basileji(vyučoval logiku)německá morálka – je povinností muže chránit svou zemi→ je povolán do vojenské služby, potom je(kvůli zdravotnímu stavu)ve válce jako dobrovolný ošetřovatel(chtěl tam zůstat)x onemocní → musí se vrátit(bere to jako selhání jako muž)jako mladý se fyzicky zhroutí a není schopen se o sebe sám postarat → musí žádat o penzionování, stále vzrůstá jeho osamělostknihy, které píše, skoro nikdo nečte(předběhl dobu)Nietzsche téměř oslepne, počátkem roku 1889 utrpí paralytický záchvat(nemůže se hýbat)→ ujímá se ho matka a později i sestrase zastřeným vědomím žije ještě 12 let 2. Dílo Nietzsche věnuje pozornost úvahám o kultuře(inspirace Schopenhauerem), filozofii a kritice náboženství(hlavně křesťanství, opravdu silná kritika), centrem zájmu jsou u něj problémyetické - vše, co napsal, napsal ještě jako mladý - iracionální (nerozumová) a pesimistická filozofie, filozofie života Tak pravil Zarathustra (1882)– vysvětlení ideji nadčlověkaautobiografieEcce homo (1888)– plný odboček a úvah, hledání a tápáníZrození tragédie (1871)– vysvětluje vztah k antice, která je největší ideál uměníNečasové úvahy (1873-1876)– cyklus esejů, o tom, jak se seznámil s učením Schopenhauera a jak ho to ovlivnilo 3. Etapy vývoje a) léta 1870 - 1875 Nietzsche inspirován Schopenhauerem a věnuje se problematicekultury a umění b) léta 1876 - 1882 Nietzsche přehodnocuje svůj vztah kvědě(pohrdá jí)a formuluje své kritické výhrady ke křesťanství c) tzv. metafyzické období těžištěm jsou Nietzscheovy úvahy o člověku, resp.nadčlověku 4. Základní problémy Nietzscheovy filozofie Vůle k moci podstatou světa je vůle, přesněji vůle k moci(celý svět je založen na tom, že tu vládne nejen vůle, ale přesněji vůle k moci)„A jinak nic!“ dodává. Co to znamená? V těchto slovech je jeho odmítnutí veškeré metafyziky všech filozofických i náboženských pokusů klást či myslet vedle tohoto „světa“, za ním či nad ním ještě nějaký jiný, „ideální“ svět.– neuznává vše, co je mimo tento svět „Ve zkratce tuto myšlenku vyslovuje Zarathustra výrokem „bůh je mrtev“. „Věčné ideje“, „věc o sobě“, „zásvětí“, to jsou myšlenky smyšlené, šalebná zdání, iluze. A nikoli prospěšné iluze! Odkud se však berou? „Choří to byli a odumírající, ti pohrdli tělem i zemí a vynalezli věci nebeské a spásné krůpěje krve…“ „ - Bůh je mrtev – žádný Bůh ani říše idejí není, nic není mimo tento svět, vše jsou to pouhé klamné iluze, vymysleli to lidé, kteří byli nemocní, hloupí a na pokraji svých sil, a tak si vymysleli tyto nebeské věci, aby je posílily, poskytly jim nějakou víru jestliže podle Schopenhauera člověk vůli podléhá, podle Nietzscheho je to vůle, která musí ovládat žádosti člověka– je dobře, že nás ovládá vůle, protože když máme nějakou vůli, vede nás k tomu, abychom žiliskutečná vůle je výrazem snahyudržet se(bez vůle je člověk a svět ničím)život usiluje o „maximální pocit moci“ → nemá proto smysl volit cestu „pokání a sebebičování“ pro neustálé umrtvování vůle, vůli je naopak třeba „potvrdit“ jako vůli k životu– žádná askeze, vůli musíme naopak potvrdit jako vůli k životu → člověk by dělal chybu, kdyby si život neužil, protože není nebe, nic lepšího nepřijde Podstata kultury v antické kultuře vidí všeobecně platný estetický vzor(je obecný ideál krásna)za vznik a rozvoj kultury vděčíme lidské potřebě vyrovnat se s tragikou reálného světa(lidé tvoří, když mají silné emoce)kultura je výsadou civilizované společnosti(vrchol je antika), protože necivilizovaná společnost toho není schopná(elitářský charakter velké kultury je pro něj normální) Nietzsche rozlišuje dva druhy umění:apolinské adionýzské „Apolinské umění - vzniká reflexí vnější podoby skutečnosti, zobrazuje tuto skutečnost v jejích jevových jednotlivostech. Sochařství, malířství, architektura skýtají člověku působivé iluze, pomáhají mu přenést se přes temné propasti bytí. Tvoří krásu, ale klamou, přinášejí člověku zapomnění. - to nižší, jen napodobuje to, co vidí, není tvůrčí duch a fantazie, pouze věrné zobrazení skutečnosti Dionýzské umění - vychází ze samé podstaty jsoucna, nemá nic společného s jeho iluzorním překrýváním, ale naopak otevírá cestu všem vnitřním silám, které mu vládnou. Člověk, jenž se ocitá v jeho vlivu, pociťuje slast z toho, že hluboce prožívá prazáklad veškerého bytí a splývá s ním v jedno. Toto umění považuji za hlubší než apolinské, protože je skutečnější a pravdivější.“ - vyšší umění, chce po nás, abychom o díle přemýšleli a byli jeho spolutvůrci preference umění ve vztahu k vědě je zde zcela evidentní(nic o vědě, jen o umění) Nietzschův vztah k metafyzice podle něj celé dějiny metafyziky Platónem počínaje dokládají pouze rozklad filozofie, její mravní úpadekNietzsche sám se jako k jedinému hlásí k Herakleitovi(boj protikladů)u obou je svět pojat jako nekonečný proces vznikání a zanikání, tvoření a ničení… Kritika křesťanství hlásá radikální negaci náboženství – Bůh je iluze, kterou si člověk vytvořil a která se stala oporou slabých(je to přelud, lidé si Boha vymysleli, aby jim pomohl ve slabých chvílích)náboženství (a křesťanství zejména–bylo v té době dominující náboženství Evropy) zničilo člověka tím, že ho připoutalo k něčemu vymyšlenému, vtáhlo ho do bahna – v tomto smyslu je barbarské,neřecké - ideál Řecko, křesťanství až poté a nic dobrého si z Řecka nevzalo, kritika křesťanské teorie predestinace - člověk tím, že věří v Boha, popírá vůli k moci (vtáhlo ho do bahna) dělá z něj masového člověka „Tím končím a vynáším svůj ortel: soudím křesťanství, vznáším proti křesťanství nejstrašnější obža

Témata, do kterých materiál patří