Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Platón a Aristoteles

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Antická filozofie II Platón, Aristotelés 2. PLATÓN(427 př. l. – 347 př. l.) a) Život pochází z bohaté athénské rodinypůvodně se jmenoval Aristoklés, později Platón (platys = široký)měl umělecké sklony, byl předurčen úřednické dráze, ale nikdy ji nevykonávalžák Sókratův, jeho žákem AristotelesEgypt, Indie (?), Itálie, třikrát SicíliezaložilAkademii (podle heroa Hekadéma) platonická láska – více než tělo miluji duši b) Platónova díla sloh jehorozmluv zachovává střed mezi básní a prózouRozmluvy (dialog) – výklad o nějakém námětu filozofickém nebo politickém, skládající se z otázek a odpovědí. Svoje názory podává prostřednictvím čtyř osob: Sókrata, Tímaia, athénského hosta, elejského hosta Platónovy dialogy: Obrana Sókratova, Prótagorás(Sofoklés mluví se sofisty), Menón(vysvětluje, o čem je matematika), Symposion (Hostina)(sejde se Sókrates a jeho žáci a baví se o tom, co je krásné), Timaios(přírodní filozofie) Ústava(dříve ústava = forma státu)Zákony– zákony athénské obce Platón se snaží překonat sofistiku snaží se najít závazné měřítko (míru, kterou lze uchopit a vytušit) a tím jeidea(věří, že musí existovat něco absolutního, nějaké měřítko (objektivní míra) = ideje) c) Kritika zkušenosti „Podobenství o jeskyni Sókratés: Představ si lidi v podzemním příbytku podobném jeskyni, který má k světlu otevřený dlouhý vchod podél celé jeskyně. V této jeskyni žijí lidé od dětství spoutaní na nohou a na krku, takže zůstávají stále na tomtéž místě a vidí jen rovně před sebe, protože pouta jim brání otáčet hlavu. Vysoko a daleko vzadu za nimi hoří oheň; uprostřed mezi ohněm a spoutanými vězni vede vzhůru cesta, podél níž je postavena nízká zeď na způsob zábradlí, jaké mají před sebou loutkáři a nad nímž dělají své kousky. Podél této zídky chodí lidé a nosí všelijaké nářadí, které přečnívá nad zídkou, podoby lidí a zvířat z kamene a dřeva. Glaukón: Předvádíš podivný obraz a podivné vězně. Sókratés: Podobají se nám. Myslíš, že by takoví vězni mohli vidět sami ze sebe a ze svých druhů něco jiného než stíny vrhané ohněm na protější stěnu jeskyně? Glaukón: Jak by mohli vidět, když jsou celý život nuceni držet hlavu nehybně? Sókratés: Tito vězni by nemohli pokládat za pravdivé nic jiného než stíny oněch umělých věcí. Glaukón: Nevyhnutelně. Sókratés: Kdyby jeden z nich byl zbaven pout a přinucen náhle vstát, otočit šíji, jít a podívat se nahoru do světla, mohl by to udělat jen s bolestí a pro oslepující lesk by nebyl schopen dívat se na předměty, jejichž stíny předtím viděl; co by podle tebe řekl, kdyby mu někdo tvrdil, že tehdy viděl pouze přeludy? Nemyslíš, že by byl zmatený a domníval se, že předměty tehdy viděné jsou pravdivější než ty, které mu ukazují teď? Glaukón: Mnohem pravdivější. Sókratés: A kdyby ho někdo odtud násilím vlekl skrze drsný a strmý vchod a nepustil by ho, dokud by ho nevytáhl na sluneční světlo, nepociťoval by bolestně toto násilí a nevzpíral by se, a kdyby přišel na světlo, mohly by snad jeho oči plné sluneční záře vidět něco z toho, co se mu nyní uvádí jako pravdivé?" (Ústava, VII) - žijeme ve světě zdání (stínů), svět idejí = skutečný svět → vidíme pouze odrazy skutečného světa, smysly nás mohou klamat Platón vychází z kritiky každodenní zkušenosti – kdo žije pouze v každodenní zkušenosti, žije ve světě zdání (jeskyně) a neví nic o vlastním bytí Kočkasmyslově vnímáme barvy, tvary, stavbu těla, mňoukání – to jsoujevy (fenomény)– to, co vnímáme smysly, to seměníale musí být něco, co dělá kočku kočkou za každých podmínek, ono „kočka“ (kočkovitost) – to jeesence (bytnost) kočky– její podstata, to, co dělá tvora tvorem, ta senemění - kočku dělá kočkou její kočkovitost, která se nemění → chceme-li poznat to důležité na člověku, jen smysly nestačí každá zkušenost obsahuje na jedné straně stále se měnící jevy (vnímáme je smysly), ale také jevy neproměnlivé, které poznáváme, ale nevnímáme → poznání nelze vysvětlit pouze smyslovostí, protože od smyslovosti se odlišujepoznávací duch (NÚS) =duše NÚS podle něj pravá podstata člověka → duše činí člověka člověkem Jak naše duše poznává pravé bytí? d) Platónský trojúhelník čiré esence – předobrazy esencí (věcí) IDEJE BYTÍ Svět JÁ Duše anamnézemethexe JEVY zkušenost anamnéze – duše před vstupem do těla nazírala na ideje, teď si vzpomíná methexe – přírodní věci mají účast (podílejí se) na idejích - člověk poznává svět skrze zkušenost, na což mu stačí smysly - pravý svět je nahoře (ideje) - duše šla cestou anamnéze (rozvzpomínání) – vzpomíná, jaké to bylo ve světě idejí „Pravé poznání je tedy možné tím, že duše a pravé bytí věcí spolu souvisí v ideji (či idejích). Duše je spojena s idejemi ve smyslu anamnéze (rozpomínání), přírodní věci se podílejí na idejích ve smyslu methexe (podíl, spoluúčast). Smyslové vnímání je jen podnětem rozpomínání.“ (Ústava) - smysly máme proto, aby podnítily náš zájem poznat → učení o idejích e) Duše u Platóna má tři části myšlení (hlava) cit (srdce) žádostivost (podbřiško) f) Zdatnost moudrost statečnost uměřenost spravedlnost – vyvážený poměr vládce – chytrý, statečný, uměřený; bojovník – statečný, uměřený; lid – uměřený → ideální člověk je spravedlivý člověk, který vyvažuje m oudrost, statečnost a uměřenost g) Stát kritika ústav(v té době ústava = forma státního zřízení)ideální stát– moc, peníze a ženy odvádí muže od vládnutí → 1. verze: vladaři bez majetku, vše potřebné přidělováno + budou moudří → budou si brát jen to, co opravdu potřebují a budou neúplatní x nemuselo by vyjít; 2. verze: ženy společné pro všechny muže „Oligarchie je ústava, která se zakládá na oceňování majetku; vládnou v ní bohatí, a chudí jsou z vlády vyloučeni… Z třídního boje, který vládne v oligarchii, může vzniknoutdemokracie. Demokracie tedy podle mého soudu vzniká, když zvítězí chudí a z nepřátelské strany nechají jedny popravit, druhé vyženou a ostatním poskytnou rovný podíl na správě státu a v úřadech… Heslem demokracie je svoboda. Především jsou lidé svobodní a celá obec je plná svobody a neomezené volnosti projevu a každý tu smí dělat, co

Témata, do kterých materiál patří