Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
17. Demokracie a lidská práva

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

17. Demokracie a lidská práva Principy a formy demokracie; autoritativní a totalitní režim; lidská práva a jejich historie Demokracie =forma politického zřízení, které umožňuje všem plnoprávným občanům účast na správě a řízení státu, je založena na podřízení menšiny většině a uznání svobod, rovnosti a politických práv občanů Historie Démos= lid,kratos= vláda => „vláda lidu“Vznik 5. – 4. stol. př. n. l. v AthénáchSkrzelidový sněm alidový soudPřímá demokracie, plebiscitníOtroci, ženy a cizinci neměli žádná politická právaByla kritizována antickými filosofy (Platón, Aristoteles)Ve středověku se prakticky neobjevujePrůmyslová revoluce 18. stol. =>znovuobjevení demokracieVliv měla také Velká francouzská revoluce a boj amerického lidu za nezávislostRůst vzdělanosti a bohatství => požadavky na rozšíření politických právPostupné rozšiřování volebních práv, vznik politických stran nebo například rozšiřování občanských právVšeobecné volební právo poprvé ve Švýcarsku (1848), nevztahuje se na ženy (až do 1971)Úpadek demokracie v polovině 20. stol. (fašismus, nacismus, komunismus)Největší rozmach zažívá demokracie v 80. a 90. letech 20. Století Principy demokracie Princip suverenity lidu– lid je zdrojem veškeré státní mociPrincip parlamentarismu– zákonodárná moc je obnovována skrze všeobecné volby konaných v pravidelných intervalechCílem státní moci je sloužit všem lidem– stát slouží lidem, nikoliv lid státuPrincip dělby státní moci– dělení zákonodárné, výkonné a soudní mociPrávní stát– vztah občana a státu je vymezen právním řádemNezávislost soudní mociPrávně zakotvená a dodržovaná lidská práva a svobodyPluralita politických subjektůVláda většiny – politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny, která ovšem dbá na ochranu menšinDecentralizace státní správy a samosprávyFungující občanská společnostPrávo na soukromé vlastnictví a svobodné podnikáníOchrana a sociálně-ekonomické zabezpečení– starých, nemocných, nezaměstnanýchSvoboda tisku a projevu Formy demokracie Přímá demokracie Je založena na přímé účasti občanů na rozhodování o veřejných záležitostechV čisté podobě existovala pouze v antickém ŘeckuV dnešní době je kvůli početnosti obyvatelstva neuskutečnitelnáV některých zemích sezachovaly prostředky přímé demokracie Referendum Občané rozhodují o konkrétní politické otázce formou odpovědi „ano/ne“Může schvalovat ústavní dodatky, běžný zákon, rozhodnout o osamostatnění části státuV ČR pouze místní a krajská referendaJediná výjimka –obecné referendum o vstoupení do EU (2003)Jediná forma přímé demokracie u násHojně využívané ve Švýcarsku, ale i v Německu, Rakousku, Lichtenštejnsku, Slovensku Plebiscit Podobné jako referendum, ale má pouzekonzultativní charakter Iniciativa Petice s určitým počtem podpisů, může iniciovat referendum, navrhovat zákony… Odvolání Může vzniknout petice za odvolání zvoleného úředníka či orgánu, když má dostatek podpisů, hlasuje se o jeho odvolání a případně jsou vyhlášeny nové volby Nepřímá demokracie Zastupitelská demokracie = občan se účastní politického rozhodování skrze delegování svého podílu na moci na volené zástupce Jeliberální – garantuje každému občanovi dodržování lidských, občanských a politických práv a svobodHlavním prostředkem jsouvolbySvobodné, rovnoprávnéVšeobecné– volební právo náleží všem občanům (omezení věkem, ČR 18 let)Pluralita názorů– možnost volby mezi různými politickými subjektyDočasnost –moc je zvoleným zástupcům dána dočasně, je časově omezena volbamiKontrola moci – opozice, kontrolní orgány (senát)Většinový princip – platí to, co rozhodne většina Totalitní režim Vládavůdce či malé skupiny lidí –disponují monopolem mociJedna politická strana –vyžaduje aktivní podporu obyvatelstvaJediná oficiální státní ideologie –musí ji přijímat všichni členové společnostiKontrola všech oblastí individuálního i společenského životaKontrola a centrální řízení ekonomikyKontrola nad médii a informačními prostředkyPolicejní režim –dohlíží na vše a na všechnySovětský bolševismus (Stalin), německý nacismus (Hitler) Autoritativní režim Vláda vůdce či malé skupinyOproti totalitnímu režimu mu stačípasivní podřízení obyvatelstvaExistence legální či pololegální opoziceNemají svobodné volby, ale neusilují o totální ovládnutí společnostiNejrozšířenější v Asii Lidská práva = práva fyzických osob, která plynou pouze z naší existence Univerzální(platná pro všechny),nezrušitelná(nelze je člověku odejmout),nepromlčitelná, nezadatelná(člověk se jich nemůže vzdát)Základní práva náleží každému člověku od jeho narození, do jeho smrtiNikdo je člověku neposkytuje, ani mu je nemůže odejmout Oblasti: Rámec lidské existence – právo na život, na zdraví a na sexualituVztah mezi občanem a veřejnou mocí – právo na spravedlivý proces, presumpce nevinySociální a hospodářská – právo na vzdělání, lékařskou péči, zabezpečení ve stáří Historie První myšlenky uZenóna a Chrissipose ve 3. až 4. stol. př. n. l.Všichni lidé, i otroci a barbaři, by si měli být rovniMagna charta libertatum – vydal anglický král Jan Bezzemek, 1215Velká listina svobod, pouze omezovala moc panovníkaDeklarace nezávislosti – 1776, Thomas Jefferson, nezávislost 13 amerických kolonií na VBDeklarace práv člověka a občana – 1789, vznikla za francouzské revoluce, základ francouzské ústavyVšeobecná deklarace lidských práv – 1948, pod záštitou OSNČR –Listina základních práv a svobod, přijata 9. ledna 1991

Témata, do kterých materiál patří