Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ideologie a politika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

IDEOLOGIE A POLITIKA Ideologie ucelený systém myšlenek a názorů, které zahrnují interpretaci(výklad) současného stavu společnosti, vizí správného vývoje i rámcové prostředky, jichž může být použito na cestě k cíli. doktrína konkrétnější soubor principů a názorů na určitý problém a metod, jak jej dosáhnout. Funguje v rámci ideologie a zpřesňuje její obecná pravidla. V rámci jedné ideologie může existovat více doktrín. Politika pojem ,obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy anázory. V rámci rozhodovacích procesů je politika správa věcí veřejných, uměním řídit stát a hájit zájmy jednoho státu vůči druhému, vytvářet a udržovat vztahy mezi těmito státy.EXTRÉMISTICKÉ IDEOLOGIE KOMUNISMUS je ideologie beztřídní společnosti založená na společném vlastnictví výrobních prostředků.komunismu jsou důsledně zájmy a práva většiny nadřazeny vždy právům a zájmům jednotlivce. Lze jej považovat za extrémní variantu mnohem rozšířenějšího socialismu, hlavním heslem je zde "Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb" (v socialismu "Každému podle jeho práce"). FAŠISMUS staví se proti idejím osvícenství, je tudíž jakousi antiideologií.fašismus je revoltou vůči moderně s tím, že hodlá nastolit novou formu vlady, kde by byly všechny sociální vrstvy a třídy integrovány státem.ideálem fašismu je nový člověk, mužský hrdina, motivovaný povinností a ochotou k sebeobětování, odhodlaný zasvětit svůj život slávě svého národa nebo rasy a bez přemýšlení poslušný svého Vůdce.Při svém vzniku hájil fašismus zájmy maloburžoazie, tj. nižších středních vrstev.Vznik –1.pol.20.stol. –Itálie (1922) NACISMUS Za hlavní znaky se berou jazyk, sdílená historie a kultura, popřípadě území.Historicky je nacionalismus reakcí na vytažení člověka z komunitních vazeb v důsledku industrializace a urbanizace.Nacionalismus sahá do vlastenectví, rozvíjí vlastní kultury při současném respektu k ostatním až po vyzdvihování vlastního národa nad ostatní.V politice usiluje o ustavení národního státu, v oblasti kulturní a budování národního povědomí, ochranu vl. Jazyka, kultury, ekonomickou ochranu před konkurencí. NEONACISMUS novodobá ideologie navazující na myšlenky a tradice nacionálního socialismu.Cílem je jeho rehabilitace a usilování o jeho nastolení jako žádoucího politického systému. O prosazování této ideologie usilují politické strany i neregistrovaná politická hnutí a skupiny, některé z nich představují vysoké bezpečnostní riziko pro jednotlivce, skupiny lidí i samotný stát.Neonacistické skupiny mohou používat k dosažení svých cílů cílené zastrašování svých oponentů i nástroje politického terorismu. ANARCHISMUS Požaduje zrušení státu a státní moci (byrokracie, policie), která brání uskutečnění neomezené svobody člověka.Věří v dobrou přirozenost člověka, který bez donucení žil s ostatními v míru. Ideálem jsou vesnické komuny, pospolitost neřízené formální zákony, spontánní řád.Odmítají klasické prostředky politického boje, často volí radikální metody. Znaky Pacifismus– chtějí zlomit násilí tím, že mu odporují pouze nenásilně.Terorismus– považují jej za ukázku revolučnosti našeho ducha. Cíl útoku by měl představovat symbol odmítaného systému.Anarchisté jsou ve svých cílech nejednotní, často se spojují s jinými ideologiemi. IDEOLOGIE NA DEMOKRATICKÉM ZÁKLADĚ KONZERVATISMUS Klade důraz na soukromé vlastnictví, řád, autoritu, vlast, náboženství a morálku.Požaduje zrušení státu a státní moci (byrokracie, policie), která brání uskutečnění neomezené svobody člověka.Věří v dobrou přirozenost člověka, který bez donucení žil s ostatními v míru. Ideálem jsou vesnické komuny, pospolitost neřízené formální zákony, spontánní řád.Odmítají klasické prostředky politického boje, často volí radikální metody.Anarchisté jsou ve svých cílech nejednotní, často se spojují s jinými ideologiemi. Znaky Pacifismus – chtějí zlomit násilí tím, že mu odporují pouze nenásilně.Terorismus– považují jej za ukázku revolučnosti našeho ducha. Cíl útoku by měl představovat symbol odmítaného systému. LIBERALISMUS Požaduje svobodu jednice a otevřenou společnost rovnoprávných individuí (historicky odpor proti nevolnictví, znevýhodňování nižších vrstev).Člověka chápe jako egoistického tvora, který sleduje především vlastní užitek.Liberalismus je první velkou moderní ideologiíVyvinul se v Anglii, kde od 17.st, kdy požadovali větší práva a svobodyVe složité sociální realitě nemůžeme odhadnout dopady našeho snažení, sebelepší úmysli mohou mít zlé následky. Proto je ideální, když stát zasahuje do politiky minimálně a přenechá vše neviditelné ruce trhu. * Moderní liberalismus = pohled střední vrstvy žádá pluralitu, decentralizaci, neupřednostňování ekonomiky před lidskými právy a rozšíření spravedlnosti (práva menšin) *Ekonomizující liberalismus = (neoliberalismus) požaduje co nejmenší zásahy státu do ekonomiky, propaguje svobodu, zodpovědnost za sebe sama a konkurenci. SOCIALISMUS Usiluje o odstranění sociálních nerovností mezi lidmi a zabezpečení sociálních potřeb všech členu společnosti.politická hnutí usilují o zespolečenštění výrobních prostředků a likvidaci společenských tříd. cílem je tedy dosažení ideální rovnosti, spravedlnosti a mezilidské solidarity buď cestou sociálních reforem, nebo revoluce. Při svém vzniku hájil socialismus zájmy řemeslníků a malovýrobců, poté průmyslové dělnické třídy a dnes všech pracujících.Hlavními rysy je tedy: rovnost, spravedlnost, kolektivismus… POLITICKÉ STRANY V ČR - v ČR registrováno 83 politických stran a 44 politických hnutí. 1) Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) -levicová politická strana -předseda: Bohuslav Sobotka 2) Občanská demokratická strana (ODS) -pravicová politická strana -principy: nízké daně, nezadlužená budoucnost, podpora rodin s dětmi a sociálně potřebnými,uvolnění podnikání -předseda: Petr Nečas 3) TOP 09 -parlamentní pravicová politická strana -Tradice, Odpovědnost, Prosperita a 09-rok vzniku -principy: demokracie, konzervatismus -předseda: Karel Schwarzenberg 4

Témata, do kterých materiál patří