Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Krajský úřad Jihlava a Městský úřad Chotěboř

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Krajský úřad Jihlava a Městský úřad Chotěboř 29.11.2017Gymnázium Chotěboř Třída: 2. ANatálie Doležálková a Denisa Nyklová Obsah Obsah2 1Úvod4 2Státní správa a samospráva5 3Zájmová samospráva6 4Kraje8 4.1Zastupitelstvo kraje8 4.2Rada kraje8 4.3Hejtman8 4.4Krajský úřad9 4.5Historie krajů9 5Obce10 5.1Samospráva10 5.2Soustava orgánů10 5.3Statutární město10 5.4Obce 2. stupně11 5.5Obce 3. stupně11 6Kraj Vysočina12 6.1Znak kraje12 6.2Památky UNESCO13 6.3Zastupitelé kraje13 6.4Hejtman13 6.5Rada kraje14 6.7Organizace zřizované krajem15 6.8Partnerské regiony kraje v zahraničí15 6.9Krajský úřad Jihlava16 6.9.1Ředitel16 6.9.2Struktura16 7Město Chotěboř17 7.1Zastupitelstvo města Chotěboř17 7.2Městský úřad Chotěboř18 7.2.1Starosta18 7.2.2Místostarosta18 7.2.3Tajemník18 7.2.4Sekretariát18 7.2.5Personalista18 7.2.6Odbory městského úřadu19 8Závěr20 9Poznámkový aparát21 9.1Webové stránky21 Úvod Proč máme krajské a městské úřady? Toť otázka… Podle nás jsou tady od toho, aby řídili obce a města. Každý, kdo pracuje na úřadě má nějakou určitou funkci. Někdo se zabývá zdravotnictvím, školstvím, dopravou atd. Je pravda, že toho zatím moc nevíme, ale po zpracování této seminární práce o krajském a městském úřadu budeme zase nabytí novými informacemi, které jsme doposud nevěděli. Také jsme si jisté, že jsme o tomto tématu moc nepřemýšlely, přijde nám to jako součást společnosti, ve které žijeme a zatím jsme o tom neuvažovaly, že bychom se tím měly nějak hodně zabývat, ale to by se mělo změnit. Státní správa a samospráva Státní správa realizuje zákony. Úřední orgány zajišťují chod státu (ministerstva). Územní orgány neboli územní úřady, které spravují státní záležitosti na územní úrovni (finanční nebo katastrální úřady).1Státní správa. Snadná škol.cz [online]. Praha: Martin Špaček, 2010 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://snadnaskola.cz/statni-sprava-a-samosprava/#ixzz4yKZRpCBa Územní samospráva je část kompetencí stát převedl na nižší samosprávní celky. Obce a kraje svou samosprávu. Základní jednotkou samosprávy jsou obce a vyšší samosprávní jednotkou je kraj.2Snadná škol.cz [online]. Praha: Martin Špaček, 2010 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://snadnaskola.cz/statni-sprava-a-samosprava/#ixzz4yKZRpCBa Zájmová samospráva Nejen územním celkům bylo dáno právo rozhodovat samostatně o vlastních záležitostech. Subjektům, které spojuje určitý společný zájem, může být toto právo svěřeno také. Jedná se o zájmovou (nebo také profesní) samosprávu. Na rozdíl od samosprávy územní však zájmová samospráva není ústavně zakotvena. Je svěřena jednotlivým zájmovým subjektům na základě zákonů, které je zřizují.3Zájmová samospráva. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ Zájmová samospráva je v ČR reprezentována: komorami s povinným členstvím, komorami s nepovinným členstvím a vysokoškolskou samosprávou.4Zájmová samospráva. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ V současné době působí v ČR tyto zájmové komory: Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora, Komora veterinárních lékařů ČR, Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR, Česká advokátní komora, Notářská komora ČR, Komora daňových poradců ČR, Komora auditorů ČR, Česká komora architektů.5Zájmová samospráva. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Z hlediska složení komor můžeme rozlišovat komory stavovské a profesní. Mezi stavovské patří např. Česká lékařská komora nebo Česká stomatologická komora. Mezi profesní komory řadíme např. Komoru daňových poradců nebo Českou advokátní komoru. U většiny komor je členství povinné, pouze členství v Hospodářské a Agrární komoře je dobrovolné.6Zájmová samospráva. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ Všechny komory: mají právní subjektivitu, jsou veřejnoprávními korporacemi, mají vlastní působnost a pravomoc vymezené pří

Témata, do kterých materiál patří