Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Krajský úřad Jihlava a Městský úřad Chotěboř

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44.05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Krajský úřad Jihlava a Městský úřad Chotěboř

29.11.2017 Gymnázium Chotěboř Třída: 2. A Natálie Doležálková a Denisa Nyklová

Obsah

Obsah 2

1 Úvod 4

2 Státní správa a samospráva 5

3 Zájmová samospráva 6

4 Kraje 8

4.1 Zastupitelstvo kraje 8

4.2 Rada kraje 8

4.3 Hejtman 8

4.4 Krajský úřad 9

4.5 Historie krajů 9

5 Obce 10

5.1 Samospráva 10

5.2 Soustava orgánů 10

5.3 Statutární město 10

5.4 Obce 2. stupně 11

5.5 Obce 3. stupně 11

6 Kraj Vysočina 12

6.1 Znak kraje 12

6.2 Památky UNESCO 13

6.3 Zastupitelé kraje 13

6.4 Hejtman 13

6.5 Rada kraje 14

6.7 Organizace zřizované krajem 15

6.8 Partnerské regiony kraje v zahraničí 15

6.9 Krajský úřad Jihlava 16

6.9.1 Ředitel 16

6.9.2 Struktura 16

7 Město Chotěboř 17

7.1 Zastupitelstvo města Chotěboř 17

7.2 Městský úřad Chotěboř 18

7.2.1 Starosta 18

7.2.2 Místostarosta 18

7.2.3 Tajemník 18

7.2.4 Sekretariát 18

7.2.5 Personalista 18

7.2.6 Odbory městského úřadu 19

8 Závěr 20

9 Poznámkový aparát 21

9.1 Webové stránky 21

Úvod

Proč máme krajské a městské úřady?

Toť otázka… Podle nás jsou tady od toho, aby řídili obce a města. Každý, kdo pracuje na úřadě má nějakou určitou funkci. Někdo se zabývá zdravotnictvím, školstvím, dopravou atd.

Je pravda, že toho zatím moc nevíme, ale po zpracování této seminární práce o krajském a městském úřadu budeme zase nabytí novými informacemi, které jsme doposud nevěděli.

Také jsme si jisté, že jsme o tomto tématu moc nepřemýšlely, přijde nám to jako součást společnosti, ve které žijeme a zatím jsme o tom neuvažovaly, že bychom se tím měly nějak hodně zabývat, ale to by se mělo změnit.

Státní správa a samospráva

Státní správa realizuje zákony. Úřední orgány zajišťují chod státu (ministerstva). Územní orgány neboli územní úřady, které spravují státní záležitosti na územní úrovni (finanční nebo katastrální úřady).1

Územní samospráva je část kompetencí stát převedl na nižší samosprávní celky. Obce a kraje svou samosprávu. Základní jednotkou samosprávy jsou obce a vyšší samosprávní jednotkou je kraj.2

Zájmová samospráva

Nejen územním celkům bylo dáno právo rozhodovat samostatně o vlastních záležitostech. Subjektům, které spojuje určitý společný zájem, může být toto právo svěřeno také. Jedná se o zájmovou (nebo také profesní) samosprávu. Na rozdíl od samosprávy územní však zájmová samospráva není ústavně zakotvena. Je svěřena jednotlivým zájmovým subjektům na základě zákonů, které je zřizují.3

Zájmová samospráva je v ČR reprezentována: komorami s povinným členstvím, komorami s nepovinným členstvím a vysokoškolskou samosprávou.4

V současné době působí v ČR tyto zájmové komory: Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora, Komora veterinárních lékařů ČR, Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR, Česká advokátní komora, Notářská komora ČR, Komora daňových poradců ČR, Komora auditorů ČR, Česká komora architektů. 5

Témata, do kterých materiál patří