Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Krajský úřad Jihlava a Městský úřad Chotěboř

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44.05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Obce 3. stupně

Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou.22

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina se rozkládá v samém srdci České republiky na pomezí Čech a Moravy. Metropolí Kraje je Jihlava, nejstarší horní město českých zemí, které díky těžbě stříbra patřilo ve středověku k nejbohatším městům českého království. 23

Kraj Vysočina vznikl 1. ledna 2001 na základě legislativy přijaté v roce 2000. Rozprostírá na 6 796 km², a řadí se tak na 5. místo mezi 14 českými kraji. Kraj Vysočina se skládá z 5 dřívějších okresů (okres Jihlava, okres Třebíč, okres Žďár nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod a okres Pelhřimov.) Na jihu se úzce přibližuje k hranici Rakouska, ale nedosáhne na ni. Sousedí s krajem Jihočeským, Středočeským, Pardubickým a Jihomoravským, je pro něj charakteristická členitost území, vyšší nadmořská výška a řídké osídlení, které dosahuje 75 obyvatel na km². V současné době žije v kraji téměř 510 tisíc obyvatel, což je v porovnání s ostatními kraji České republiky třetí nejnižší lidnatost.24

Název Kraje Vysočina souvisí s jeho polohou, rozkládá se totiž na podstatné části Českomoravské vrchoviny, vyvýšené zvlněné krajiny mezi oběma historickými zeměmi České republiky. Ta dosahuje nadmořské výšky přes osm set metrů ve dvou výrazných masivech, Žďárských vrších na severu kraje a Jihlavských vrších na jihozápadě. Nejvyšším vrcholem je Javořice v Jihlavských vrších (837 m) a v těsném závěsu vrchol Devět skal ve Žďárských vrších (836 m).25

Znak kraje

Moravská orlice a český lev symbolizují, že se kraj nachází na území Moravy i Čech. Ježek je klíčový symbol ze znaku krajského města Jihlavy. Větévka jeřábu jako typický strom regionu.26

Památky UNESCO

Na malebné Vysočině se můžeme kochat nejen krásnou přírodou, ale i několika jedinečnými kulturními a architektonickými skvosty, které si pro svou unikátnost vydobyly místo na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Tato charakteristika se týká poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, historického centra starobylého města Telče a baziliky sv. Prokopa spolu se židovskou čtvrtí v Třebíči. Co do počtu památek zařazených na seznamu UNESCO je kraj Vysočina na prvním místě mezi všemi kraji v České republice.27

Zastupitelé kraje

Zastupitelstvo kraje je orgán kraje stanoven ústavou. Ústava rozhoduje o všech jeho částech.

Zastupitelů našeho kraje je 45 a rozhodují ve všech věcech v samostatné působnosti. Zasedání svolává hejtman. Scházejí se nejméně jednou za tři měsíce a schůze jsou veřejné.28

Hejtman

Hejtmanem kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. Pan Běhounek se narodil roku 13. května 1952 v Praze. Jeho povoláním je lékař a politik. Hejtmanem kraje Vysočina se stal roku 2008 a roku 2013 se stal poslancem Poslanecké sněmovny PČR. Je ženatý a má dvě děti. Ovládá anglický a ruský jazyk. Hejtman zastupuje kraj navenek, spolu s náměstkem hejtmana podepisuje právní předpisy kraje, po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele KÚ v souladu se zvláštním zákonem, stanoví plat řediteli KÚ podle zvláštních předpisů a ukládá mu úkoly, na základě zmocnění v zákoně zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány, odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok, zajišťuje ochranu utajovaných skutečností, odpovídá za informování občanů o činnosti kraje.29

Témata, do kterých materiál patří