Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Krajský úřad Jihlava a Městský úřad Chotěboř

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

těboř [online]. Chotěboř: Chotěboř, 2012 [cit. 2017-11-17]. Dostupné z: https://www.chotebor.cz/ Městský úřad Chotěboř Starosta Starosta Chotěboře je Tomáš Škaryd, který je starostou už po druhé. Narodil se 30. června 1968. Je ženatý a má syna Tomáše. Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Starosta zastupuje obec navenek, jmenuje a odvolává tajemníka, udává jeho plat, objednává přezkoumání hospodaření obce, plní funkci zaměstnavatele, svolává a řídí zasedání zastupitelstva a rady aj.40Chotěboř. Chotěboř [online]. Chotěboř: Chotěboř, 2012 [cit. 2017-11-17]. Dostupné z: https://www.chotebor.cz/ Místostarosta Zastupuje starostu obce v době jeho nepřítomnosti, což je zejména nemoc nebo dovolená. Volí ho zastupitelstvo, stejně jako starostu.41Chotěboř. Chotěboř [online]. Chotěboř: Chotěboř, 2012 [cit. 2017-11-17]. Dostupné z: https://www.chotebor.cz/ Tajemník Kontroluje práci zaměstnanců městského úřadu, je jejich přímým nadřízeným.42Chotěboř. Chotěboř [online]. Chotěboř: Chotěboř, 2012 [cit. 2017-11-17]. Dostupné z: https://www.chotebor.cz/ Sekretariát Zajišťuje asistentské a administrativní práce pro ředitele, připravuje jeho denní program.43Chotěboř. Chotěboř [online]. Chotěboř: Chotěboř, 2012 [cit. 2017-11-17]. Dostupné z: https://www.chotebor.cz/ Personalista Připravuje smlouvy o pracovněprávních vztazích. Vede evidenci zaměstnanců městského úřadu, zajišťuje jejich vzdělání aj.44Chotěboř. Chotěboř [online]. Chotěboř: Chotěboř, 2012 [cit. 2017-11-17]. Dostupné z: https://www.chotebor.cz/ Odbory městského úřadu Odbor kanceláře tajemníka (zajišťuje plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti, které jsou úřadu uloženy platnými zákony v oblasti personální a mzdové, krizového řízení, informačních a komunikačních technologií a servisních činností směrem k občanům i vlastním zaměstnancům města), Odbor financí (připravuje rozpočet na celý rok, podklady pro přijetí úvěrů a jejich splácení, zabezpečuje styk s peněžními ústavy, zpracovává evidenci psů aj.), Odbor dopravy a přestupků (zajišťuje zkoušky pro taxislužbu, dává jim evidenční čísla, spolupráce při zajištění bezpečnosti silniční dopravy, provádí kontrolu stanic měření emisí, projednává přestupky proti bezpečnosti silničního provozu aj.), Odbor životního prostředí (zajišťuje ochranu životního prostředí v oblasti obce, povoluje stavbu studní, čistíren odpadních vod, vodních děl a jejich změny) atd.45Chotěboř [online]. Chotěboř: Chotěboř, 2012 [cit. 2017-11-17]. Dostupné z: https://www.chotebor.cz/ Závěr Díky tomuto zadání seminární práce, jsme se dozvěděly hodně užitečných informací o fungování, organizaci a zastupitelstvu krajského úřadu. Také jsme zjistily nějaké informace o historii našeho města Chotěboř. Díky této práci jsme hned více v obraze o dění krajského a městského úřadu. Poznámkový aparát Webové stránky Státní správa. Snadná škol.cz [online]. Praha: Martin Špaček, 2010 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: http://snadnaskola.cz/statni-sprava-a-samosprava/#ixzz4yKZRpCBa 2Územní samospráva. Snadná škol.cz [online]. Praha: Martin Špaček, 2010 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z:http://snadnaskola.cz/statni-sprava-a-samosprava/#ixzz4yKZRpCBa 3Zájmová samospráva. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ 4Zájmová samospráva. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ 5Zájmová samospráva. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ 6Zájmová samospráva. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ 7Zájmová samospráva. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z:http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ 8Zájmová samospráva. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ 9Zájmová samospráva. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z:http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ Kraje. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ 10Kraje. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ 11Kraje. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ 2Kraje. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z:http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ 3Kraje. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ 4Historie kraje. O Moravě pro Moravany [online]. Praha: Morava, 2008 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z:https://dalsimoravak.wordpress.com/2014/09/16/vladni-navrh-na-vytvoreni-kraju-z-roku-1995/ 5Obce. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ 6Obce. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ 7Obce. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ 8Obce. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ 9Obce. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http

Témata, do kterých materiál patří