Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Krajský úřad Jihlava a Městský úřad Chotěboř

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44.05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rada kraje

Rada kraje je také jedním z orgánů kraje v oblasti samostatné působnosti. Rada kraje je v podstatě vláda kraje. Schází se podle potřeby, nejčastěji po několika týdnech a na rozdíl od zastupitelstva nejsou schůze veřejné. Rada kraje je tvořena hejtmanem, náměstkem hejtmana a dalšími členy. Rada kraje Vysočina má 9 členů, jelikož má kraj do 600 000 obyvatel. Rada připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva.30

Organizace zřizované krajem

Mezi příspěvkové organizace kraje Vysočina patří Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Horácké divadlo Jihlava a Muzeum Vysočiny Třebíč. Organizace, které jsou zřizované krajem, jsou Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Krajská knihovna Vysočiny. 31

Partnerské regiony kraje v zahraničí

Kraj Vysočina v zahraničí spolupracuje s Dolním Rakouskem, krajem Champagne-Ardenne ležícím v severovýchodní části Francie, Nitranským samosprávným krajem na Slovensku, Minskou oblastí v Bělorusku, provincií Hubei v Číně a Zakarpatskou Ukrajinou. Se všemi těmito partnerskými regiony jde hlavně o prohloubení vztahů, zlepšení cestovního ruchu, školství, kultury, ochrany životního prostředí, hospodářství, zemědělství aj.32

Krajský úřad Jihlava

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu uložily volené orgány kraje (rada a zastupitelstvo). Tyto úkoly zákon označuje za výkon samostatné působnosti. Kromě toho zákon zná výkon přenesené působnosti státní správy. V rámci výkonu přenesené působnosti jsou nadřízeným orgánem krajského úřadu centrální orgány státní správy (především příslušná ministerstva), která krajskému úřadu ukládají úkoly v rámci výkonu státní správy.33

Ředitel

Ředitelem krajského úřadu je Zděnek Kadlec. Jeho úkolem je řízení a fungování úřadu, zastupuje ho navenek, rozhoduje o otázkách personálu a odměnách a snaží se co nejlépe plnit státní správu.34

Struktura

Struktura Krajského úřadu Jihlava se dělí na různé odbory a těmi například jsou: Grémium ředitele (je řídící a poradní orgán tvořen ředitelem a jeho zástupci), Odbor analýz a podpory (řízení koordinuje projekty analytických nástrojů, administruje datová tržiště datového skladu po obsahové stránce, navrhuje), Oddělení dopravy ukládá pokuty (určuje druhy vozidel, kterým se může provádět technická kontrola), Odbor regionálního rozvoje (je tu oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU), Odbor zdravotnictví (provádí analýzy a dává rady k řízení všem zdravotnickým zařízením zřizované krajem, stará se o rekonstrukce a vybavení nemocnic), Odbor školství, mládeže a sportu (zabezpečuje investiční výdaje, kontroluje efektivnost hospodaření s prostředky, zpracovává a předkládá rozbor hospodaření za školy) atd. 35

Témata, do kterých materiál patří