Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Krajský úřad Jihlava a Městský úřad Chotěboř

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44.05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Město Chotěboř

První písemná zmínka o Chotěboři se váže k roku 1265. Stříbrné doly v okolí Chotěboře byly příčinou toho, že osadu zakoupil král Jan Lucemburský a v roce 1331 ji povýšil na město.

Královským městem zůstala Chotěboř až do konce 15. století, kdy ji na půldruhá století získal mocný šlechtický rod Trčků z Lípy. Hrabě Vilém Leopold Kinský nechal v letech 1701–1702 postavit v Chotěboři raně barokní zámek s kaplí Nejsvětější Trojice, obklopený anglickým parkem. V zámku sídlí Městské muzeum v Chotěboři.36

Zastupitelstvo města Chotěboř

Zastupitelstvo města samostatně spravuje naši obec. Jeho úkolem je schvalování plánu rozvoje obce, hospodaření s obecním majetkem, vyřizovat dočasné peněžní fondy obce, starat se o příspěvkové organizace, vydávat obecně platné vyhlášky aj. Naše zastupitelstvo má 21 členů a schází se jednou do tří měsíců.37

Starosta zastupuje obec navenek, jmenuje a odvolává tajemníka, udává jeho plat, objednává přezkoumání hospodaření obce, plní funkci zaměstnavatele, svolává a řídí zasedání zastupitelstva a rady aj.38

Rada města ve své působnosti odpovídá zastupitelstvu města. Tvoří ji starosta, místostarosta a ostatní členové. Naše rada města má 7 členů, vždy musí být lichý počet kvůli hlasování. Jejím úkolem je zabezpečit rozpočet obce, vydávat nařízení, rozdělení pravomocí v obecním úřadě, uzavírání nájemních smluv aj.39

Městský úřad Chotěboř

Starosta

Starosta Chotěboře je Tomáš Škaryd, který je starostou už po druhé. Narodil se 30. června 1968. Je ženatý a má syna Tomáše. Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze.

Starosta zastupuje obec navenek, jmenuje a odvolává tajemníka, udává jeho plat, objednává přezkoumání hospodaření obce, plní funkci zaměstnavatele, svolává a řídí zasedání zastupitelstva a rady aj. 40

Místostarosta

Zastupuje starostu obce v době jeho nepřítomnosti, což je zejména nemoc nebo dovolená. Volí ho zastupitelstvo, stejně jako starostu. 41

Tajemník

Kontroluje práci zaměstnanců městského úřadu, je jejich přímým nadřízeným. 42

Sekretariát

Zajišťuje asistentské a administrativní práce pro ředitele, připravuje jeho denní program. 43

Personalista

Připravuje smlouvy o pracovněprávních vztazích. Vede evidenci zaměstnanců městského úřadu, zajišťuje jejich vzdělání aj. 44

Odbory městského úřadu

Odbor kanceláře tajemníka (zajišťuje plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti, které jsou úřadu uloženy platnými zákony v oblasti personální a mzdové, krizového řízení, informačních a komunikačních technologií a servisních činností směrem k občanům i vlastním zaměstnancům města), Odbor financí (připravuje rozpočet na celý rok, podklady pro přijetí úvěrů a jejich splácení, zabezpečuje styk s peněžními ústavy, zpracovává evidenci psů aj.), Odbor dopravy a přestupků (zajišťuje zkoušky pro taxislužbu, dává jim evidenční čísla, spolupráce při zajištění bezpečnosti silniční dopravy, provádí kontrolu stanic měření emisí, projednává přestupky proti bezpečnosti silničního provozu aj.), Odbor životního prostředí (zajišťuje ochranu životního prostředí v oblasti obce, povoluje stavbu studní, čistíren odpadních vod, vodních děl a jejich změny) atd.45

Témata, do kterých materiál patří