Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sofisté,Sókratés, Platón, Aristoteles

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

54. Sofisté,Sókratés, Platón, Aristoteles Sofisté -v 5.st. př.n.l. -centrum jejich snahy je člověk a společnost -dochází k rozvoji městských států-zvyšuje se životní úroveň-vyšší požadavky na člověka a vzdělání- snaha zapojit se do řízení státu -zájem o věci veřejné -do popředí řečnictví-kdo chtěl ve spol. uspět musel ho ovládat -potulní učitelé moudrosti-putovali od města k městu vyučovali -zájem o pravdu-má ji ten, kdo ji umí prosadit- každý má svou pravdu -odmítají absolutní a objektivní pravdu -každý usuzuje podle svého rozumu -každý argument je pravdiví dokud ho někdo nevyvrátí -dobro a zlo-relativní pojmy(nemoc je zlo, ale pro doktora dobro) -užívají sofismata-logické klamy-např. Co jsi neztratil, to máš.(Neztratil si rohy, máš rohy.) -význam:1)orientace na člověka-díky řečnictví rozvoj myšlení 2)rozvoj některých věd-řečnictví,gramatika… Protágoras -každý si musí obhájit svůj názor -neuznává bohy-do teď nám nikdo o nich nic nedokázal -na jednu věc může existovat více názorů-můžou být protikladné Georgiás -v popředí pravda jednotlivce -kritika náboženství -vychází z Herakleita Sókratés -všechny jeho myšlenky se dochovali díky jeho žákům(nikdy nic nesepsal) -putoval po Athénách a promlouval s lidmi -jeho žena Xantipa-nesnesitelná -člověk by se měl vzdělávat, rozumět sám sobě, -hledá pravdu-člověk by se měl starat o duši né o peníze -demokrat-lidé kteří vládnout by měli být moudří a vzdělaní -morálka je základem správného života, lidé by měli dodržovat zákony -člověk, který poznal dobro by neměl být v jádru špatný -diamonion-vnitřní hlas-svědomí-mělo by člověka chránit před zlem -„Nevědění je cesta k vědění“, „Vím, že nic nevím“ -indukce-co nejvíce informací o 1 věci a pak vyslovit obecný závěr Platón -otevřel školu-Akademia-vyučoval zde bezplatně -díla psaná formou dialogů: Obrana Sokratova,Gorgiás,Sympossion, Ústava a zákony -idealista-základem a podstatou všeho dění je idea, která se stává pravzorem -rozdělení světa:realný-nedokonalý,ideí-dokonalí -smyslové poznání vede k hlavnímu, nedokonalému poznání a k tomu abychom se dopracovali ke správnému světu ideí je třeba rozumové poznání -duše je nesmrtelná- 3.části:-rozumová-hlava -citová-hruď -žádostná-podbřišek -rozdělení společnosti:-filosofové-využívali rozum, měli řídit stát -vojáci-měli zajistit obranu -řemeslníci, obchodníci-měli zajistit obživu -platonická láska-odpor k tělesné lásce,v popředí láska duchovní,vyznává lásku ke stejnému pohlaví(miloval Sokrata-nazýval ho erosem) Aristoteles -Platónův žák-kritizoval jeho názory -ovlivněn Demokritem -povolán jako vychovatel Alexandra Makedonského -založil školu-Lykceón -podpora Filipa Makedonského-založil velkou knihovnu a 1. přirodovědeckou sbírku, po jeho smrti obviněn z bezbožnosti-vyhnanstvi-smrt -zabýval se všemi vědami -prosazuje indukci -1.pokus o rozdělení věd-vědy teoretické -vědy praktické -vědy poetické -vědy teoretické-otázka bádání, vzniku a zániku světa(např. botanika, astronomie, matematika) -vědy praktické-politika-život v obci, etika,strategie, rétorika -vědy poetické-rozvoj umění a řemesel -filosofie-pralátka:hylé,materia tvar-morfém -látka a tvar jsou v jednotě -každá látka je schopná měnit svůj tvar -vztah k realitě-soucnu- 4 základní oblasti:1)podstatou všeho je nějaká látka (např. zlato) 2)k látce patří forma(např.šperk) 3)příčina-kauzalita-proč to vzniklo(účel radosti a krásy) 4)všechno vzniká na základě pohybu(např.zlatník) -dílo:Organon-souhrn filosofických názorů Politika-kdo by měl ve společnosti vládnout

Témata, do kterých materiál patří