Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2.b) Poznávací procesy - počitky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (85,4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2.b) Poznávací procesy - počitky Počitky - nejjednodušší element našeho vnímání a je základním materiálem pro složitější procesy: paměť, myšlení. - Jedná se o výsledný prvek jednoho analyzátoru (smyslu) – např. receptor + nerv + mozek. - Tvoří obraz jednoho znaku vnímaného předmětu (např. modrá barva). Zrakové počitky -vznikají vlněním elektromagnetických vln, viditelné části spektra na světelný receptor oka -> v něm mají nejdůležitější úlohu sítnice a čočka - na sítnici jsou uložena nervová zakončení tzv. čípky(vidí ve dne a čítí spektrálních pestrých barev) - Čočka se prostřednictvím svého stahování a roztahování zasluhuje o vidění do dálky(hloubka). - Psychickými zážitky při zrakovém čití jsou počitky barvy, ty dělíme na chromatické(červená, zelená, žlutí, modrá a jejich smíšeniny) a achromatické(bílá, černá a odstíny šedé). Sluchové počitky -podnětem pro sluchové čití jsou zvukové vlny => zvukové jevy, které vznikají chvěním předmětů => člověk registruje o menším kmitočtu vlny od 16 do 20 000 kmitočtu za sekundu - Zvukové vlny o menším kmitočtu = ultrazvuk, a o větším kmitočtu = infrazvuk už neregistruje sluch. - Receptorem zvukového čití je ucho, v němž je nejdůležitější ve vnitřním uchu hlemýžď, v němž jsou umístěna nervová vlákna různé délky. - Vlákna se rozkrývají v důsledku zvukových vln. Chuťové počitky - způsobují chemické vlastnosti látek rozpuštěných ve vodě nebo ve slinách jenž působí na chuťové receptory-> chuťové pohárky - ty jsou uloženy na povrchu jazyka na zadní stěně hltanu na patře a hrtanové příklopce - psychické zážitky(počitky) při chuťovém čití se dělí na chuť sladkou, hořkou, kyselou a slanou - Poruchy chuťového čití se projevují: - sníženou absolutní citlivosti - sníženou citlivostí pro rozlišování Čichové počitky - podnětem čichových počitků jsou nepatrné částečky látek rozptylené ve vzduchu ať již v plynem nebo pevném skupenství - receptorem jsou čichové buňky vyčnívající ze sliznice nosu - psychickými zážitky(počitky) při čichovém čití jsou pachy -> ty nejobecnější dělíme na vůně a zápach Kožní počitky - jsou vyvolány působením mechanických a tepelných vlastností předmětů na povrchu kůže Dělíme je na: taktilní (dotyk, tlak, vibrace) počitky bolesti a teploty - jsou uloženy ve zvláštních receptorech tzv. dotykových bodech, jejich počet je na různých místech kůže různý => nejvíce jich je na konečcích prstů a na jazyku - počitky tlaku vznikají při zesíleném působení podnětu na kůži, jsou spojeny s deformací kůži a podkožního maziva - rytmické dráždění taktilních receptorů vyvolává počitky vibrací - vysoký stupeň rozvoje čivosti dosahují u hluchoněmých, do jisté míry nahrazují sluch Počitky X vjemy - Počitek je nejjednodušším elementem našeho vnímání a je základním materiálem pro složitější procesy: paměť, myšlení. - Jedná se o výsledný prvek jednoho analyzátoru (smyslu) – např. receptor + nerv + mozek. - - - Tvoří obraz jednoho znaku vnímaného předmětu (např. modrá barva). - Výsledkem většího množství počitků je vjem. - Při zpracování počitků do větších celků se uplatňuje i myšlení, takže výsledný vjem je víc než suma jednotlivých částí.

Témata, do kterých materiál patří