Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4.f) Charakter

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4.f) Charakter Charakter - je hlavní řídící složkou osobnosti - není vrozený, utváří se během života výchovou a sebevýchovou a dalšími společenskými vlivy např. přístup rodičů k nám, požadavky jak se máme chovat, co nemáme dělat, jací máme být… Postupně tyto požadavky přijímáme a ztotožňujeme se s nimi a řídíme se jimi z vnitřní potřeby, ne pod vnějším tlakem - vlastnosti vůle - cílevědomost, zásadovost, rozhodnost, samostatnost, vytrvalost při rozhodnutí - tyto vlastnosti se posilují (úspěch) nebo rozvolňují (nezdar) Složky charakteru -mravní vlastnosti - hodnotí a řídí chování a jednání člověka z mravního hlediska. - V běžných činnostech se u člověka projevuje svědomitost a odpovědnost nebo nesvědomitost a neodpovědnost. -pracovní vlastnosti-vztah k lidem - kladný – altruismus, empatie, společenskost, soucitnost x záporný – bezohlednost, sobectví, závist, nepřátelskost, uzavřenost, panovačnost, hrubost, surovost, lhostejnost, pohrdání, hostilita, rasismus. -vytrvalost-odolnost k zátěži (stabilita osobnosti) - umožňuje člověku zvládnout různé problémy. Je-li snížená odolnost k zátěži, hovoříme o labilním člověku. -kontrola a řízení temperamentových vlastností- sebehodnocení = obraz sebe samého a vztah k sobě samému (zdravé x zvýšené x snížené sebevědomí) Charakterové vlastnosti Vývoj charakteru 4. Čtvrté stadium - mravní požadavek je nejen zažitý jako přirozenost, ale také ji uplatňujeme vůči svému okolí. Morálka = celková představa správného jednání ve společnosti. - Od pravidel zdvořilosti se liší tím, že se týká věcí závažných a podstatných, na druhé straně od práva zase tím, že se nedá soudně vymáhat a za její porušení nepřicházejí sankce (potrestání). - Stádia morálního vývoje podle Kohlberga lze popsat takto: I. Předkonvenčí morálka 1. Orientace na trest - poslouchá příkazy, aby se vyhnul potrestání 2. Orientace na odměnu - chová se tak, aby byl odměněn II. Konvenční morálka 3. Snaha být dobrým dítětem - přizpůsobuje se tak, aby se vyhnul nesouhlasu druhých 4. Snaha vyhovět autoritě - chová se tak, aby plnil své povinnosti, aby předešel pocitům viny ze selhání III. Postkonvenční morálka 5. Orientace na společenskou smlouvu - jedná tak, aby byl obecně prospěšný, aby měl uznání vrstevníků a tak i sama sebe 6. Orientace na univerzální etické principy - jedná podle vlastních etických principů (spravedlnost, rovnost)

Témata, do kterých materiál patří