Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20) Komunikace a interakce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (105 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

20. KOMUNIKACE A INTERAKCE KOMUNIKACE - přenos informací, sdělování Druhy komunikace NEVERBÁLNÍ - prvotní typ komunikace, zároveň nejstarší - mimika – společná všem, základní emoce, autisté jim nerozumí - gesta, gestikulace – nejsou vrozené, vliv kultury a učení - postoj, držení těla (postologie) – vyjadřuje náladu a vztah k tomu co vnímáme - vzdálenost (proxemika) – určují zóny - doteky (heptika) – taktilní x intaktilní, extrémní vyžadování dotyků je symptomem deprivace - vysíláme většinou podvědomě a přijímáme je také podvědomě VERBÁLNÍ - komunikace prostřednictvím jazyka a řeči - vázána na určitý jazyk - jazyk a řeč úzce souvisejí s intelektuálními schopnostmi a silně ovlivňují i lidské myšlení SYMBOLICKÁ - písmo, dopravní značky, noty, znaková řeč atd. - ze sociologického hlediska rozlišujeme komunikaci na: interpersonální= komunikace mezi osobami skupinovou= sdělení pro větší okruh lidí masovovou= hromadná, pomocí masmédií, není možná zpětná odezva CHYBY V SOCIÁLNÍ PERCEPCI A INTERAKCI - více nebo méně se jich dopouští každý - PERCEPCE = vnímání - INTERAKCE = vzájemné vztahy Co vše zahrnujeme do obrazu jiného člověka projevy jeho vztahu k sobě (přeceňuje se, podceňuje se, předvádí se), projevy jeho vztahu k jiným lidem (nadřazuje se, „podlézá“), jeho chování v kontextu situace (podléhá skupinovému tlaku), naši představu o jeho vnitřním stavu naši představu o příčinách jeho chování (úmyslech, záměrech), projevy jeho přijímání ostatními (je akceptován, je odmítán), jeho výkon v činnosti, důsledky jeho činnosti, aktivit a vztahů bezprostřední vnější vzhled druhého Chyby v posuzování první dojem haloefekt - celkový pohled na druhého člověka je podřízen většinou nějakému výraznému znaku osoby - tento znak ovlivní vše ostatní autoprojekce - promítání sama sebe do druhých - některé vlastnosti, které sami u sebe nemáme rádi, vidíme u druhých sympatie/nesympatie - 1. dojem (důležitý, na jeho základě nás lidé nejprve posuzují) - může být efekt mírnosti vlivminulézkušenosti - ať už dobré nebo špatné zobecňování -generalizace (např.: Všechny blondýny jsou hloupé.) vlivvlastníhožebříčkuhodnot/profese lidová „moudrost“ - nesprávné, mezi lidmi zafixované názory - př. Tlustí lidé jsou klidní, protože mají nervy obalené tukem. Chyby v autopercepci - racionalizace –> hledání výmluv pro své chyby - vytěsnění –> odsun do povědomí - přesun –> něco negativního co si nechceme přiznat přesuneme na náhradní objekt - kompenzace MASOVÁ KOMUNIKACE - navázala na epochu tisku - jednosměrná bez zpětné vazby - její příjemce je anonymní - skupina příjemců je různorodá - masová komunikace začala v 19. století s rozvojem denního tisku a později filmu Noviny – periodický tisk -od konce 16. století - Velká Británie, rok 1702 –> vznikají první pravidelné noviny, pouze pro úzkou skupinu nejbohatších lidí (elitu) - 19.stol. –> nové technologie = zlevnění výroby, noviny dostupné i nižším vrstvám, vycházelo množství deníků - 20.stol. –> specializované noviny Film -bratři Lumiérové v roce 1895 otevřeli první kino ve Francii - ve dvacátém století se rozdělil na dokumentární a hraný film Rozhlas -pokračovatel telegrafu - myšlenka se zrodila v době ztroskotání Titanicu (1912), kdy byly pravidelně vysílány zprávy - rozvoj začal v 20.létech 20.stol. výrobou rozhlasových přijímačů - historicky známá rádia Svobodná Evropa, Hlas Ameriky Televize -technologie vyvinuta během 20. a 30.let v USA - symbol masové komunikace - první vysílání v roce 1939 - u nás 1953 – první živé vysílání - zpočátku vše v přímém přenosu a pouze v některé dny a hodiny Multimédia -umožňují kombinovat zvuk, obraz a text - video – konec 50. let (USA) Internet -1969 v USA, ARPANET pro vojenské účely - poté připojení výzkumných pracovišť a univerzit - koncem 80. let spustila internet i Francie, poté se propojila s internetem USA – mezinárodní spojení Klady a zápory masmédií + - rychlost - dostupnost - množství informací - vzdělání - kontakt s cizinou - zábava – - nepřesné informace - manipulace – například zneužívání médií k politickému boji (Itálie – premiér Berlusconi, u nás Vladimír Železný) - závislost - kriminalita - násilí - virtuální realita Násilí v médiích - pokud je násilné chování odměňováno, lze se mu naučit pozorováním - sledování agrese může snížit sociální zábrany agresivního chování - agresivní emocionální aktivace či vzrušení ze sledování agrese mohou vést ke skutečnému násilí - sledování agrese může vést k jejímu zvýšenému přijímání či tolerování ve společnosti - sledování antisociálního násilí může vézt k diskuzím o jeho nemorálnosti či o tom, že nevede k ničemu dobrému - podle Freuda může sledování násilí poskytnout úlevu od potlačované agrese, která se uvolní emočními sympatiemi Bulvární médium - masový sdělovací prostředek, v němž hrají klíčovou roli emoce (krev, sex) a aktualita - jeho obsah je charakterizován navozováním paniky, skandalizací, personalizací, populismem, povrchností, negativismem, jednoduchostí, jasností a blízkostí konzumentovi - tisk se vyznačuje velkými titulky, přemírou obrázků, novinářskými podvody, barevnými komiksy, vulgarismy - jednoduchá větná skladba a důraz na pudové emoce -bulvarizace= proces přijímání pravidel bulváru zavedený běžnými médii - od roku 1833 noviny New York Sun (časté smyšlené zprávy) - od roku 1835 The New York Herald - u nás například před 2. sv. Válkou: Pondělní list, České slovo, Expres; po roce 1990: Blesk, Super... PENĚŽNÍ VZTAHY VE SPOLEČNOSTI Peníze - druh zboží se specifickými úkoly: prostředek směny měřítko cen míra hodnot uchování hodnot = riskantní v případě inflace Druhy peněz Bártrový obchod -nejstarší forma - směnný obchod Zbožové peníze - platidlem je zde určitý druh zboží (plátěné šátky, mušle, dobytek…) Kovové mince - vznik ve starověkém Egyptě - vyráběné z drahých kovů (zlato) - množství zlata v 1 minci = skutečná hodnota mince - později nedostatek zlata, začaly se objevovat poukázky = prvopočátek papírových peněz (17.století) - byly směnitelné za zlato Papírové peníze - 2 druhy

Témata, do kterých materiál patří