Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Extremismus, náboženské sekty

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (194,95 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

EXTREMISMUS vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních a zákonných noremvychází především z netolerancevůči: náboženství, jiným rasám, nár. menšinám, homosexuálům, handicapovaným,...zákon u nászakazuje vyzývání k nesnášenlivosti, podpoře rasismu atd. Pravicový / ultrapravice krajní pravicepopírá rovnost lidí, lidská a občanská práva, myšlenkový pluralismus a existenci politických stranhodnotí určitou rasu, etnikum nebo národ za "vyšší" a prosazujevůdcovský princippatří semneofašismus aneonacismus ahnutí skinheadshnutí skinheads vzniklo na Jamajce v 50. letech 20. století, kde panuje vysoká nezaměstnanost, odcházejí do VB, chodí do tančíren a na koncertynosí typické oblečení (kalhoty s kapsami, letecké bundy, vysoké kožené boty), mají oholenou hlavu, pořádají demonstrace a pochodyv Československu se projevují až po roce 1989, často na velkých koncertech, kde se sjíždějí stoupenci a kapely s rasistickými texty (např. Orlík), koncerty slouží k propagaci ideologie a komerceskinheadské organizace: Bohemia Hammerskins, Vlastenecká frontaultrapravicovápolitická strana DSSS – Dělnická strana sociální spravedlnosti (původně Dělnická strana, ta ovšem byla zrušena) Levicový / ultralevice prosazuje zásadnírovnost všech lidí, odstranění všech společenských rozdílůčastý problém se squatterstvímblízko k ekologickým hnutím (např. Greenpeace, Děti Země) neobolševismus – návrat ke komunismu a socialismu a vedoucí úloze komunistické strany nejlépe stalinského typu anarchismus - právo svobodně se vyjadřovat, odmítání politické moci, snaha o zrušení státu, boj proti nerovnosti ve světě, cílem je společnost bez vlády tzv. anarchie, u nás funguje ČSAF – Československá anarchistická federace Nacionalistický podstatou je snaha o vyzdvihnutí vlivu národapřípadně snaha osamostatnit se a získat nezávislost (blízko k terorismu)př. Baskicko (součást Španělska, ETA), Čečensko (součást Ruska) Fundamentalistický dodržování určitých pravidel, tradic a zvyků (z náboženského a ideologického hlediska)př. islámský fundamentalismus: zaměřen proti křesťanství, judaismu a dalším vírámhnutí Taliban – radikální extremistické hnutí, vzniklo na území Pákistánu za podpory USA, působí v Pákistánu a Afghánistánu JUDAISMUS monoteistické náboženství (= víra v jednoho boha)nejrozšířenější národní náboženství (nejpočetnější, není světové)jedno z nejstarších náboženství (4000 let staré)zpočátku kočovný kmen, který putoval, byli pronásledováni – nepřáteléusadili se v Palestině, v zemi zaslíbené: Kanaán, kvůli suchu a hladomoru však museli odejít do Egypta, kde upadli do otroctvízáklady křesťanství a islámuzakladatelem je Mojžíš, který vyvedl Židy z Egypta → vydal se totiž za egyptským faraonem a žádal ho, aby Židy propustil, podařilo se to, začátek Exodusu: nadcházejících 40 let putují Židé zpět do země zaslíbené, mohli přejít suchou nohou mořena hoře Sinaj dostává Mojžíš od boha desatero (desky, zásady jejich morálky a náboženství), což byl základ judaismuvrátili se do Kanaánu a začíná tzv. Období králů:král Saulkrál David – nejoblíbenější, syn Saulakrál Šalamoun – nejchytřejší, syn Davida, nechal vystavět v Jeruzalémě chrám, bylo to útočiště před nepřáteli, ale probíhala zde i výuka, nakonec byl však chrám zbořen; několikrát začala obnova, nikdy nebyl znovu vystavěn, zůstala jen jedna stěna, tzv. Zeď nářků, u které se modlíduchovní centrum Židů - Jeruzalém - místo 3 náboženství: judaismu, křesťanství a islámužidé žili v diaspoře (rozptýleně) – museli emigrovat ze země, skrývat se, žili v různých místech světa – USA, Izrael, Rusko atd.holocaust: systematické a státem provozované pronásledování a hromadné židovského etnika, ve 2. světové válce koncentrační tábory – např. Osvětim, Židé museli nosit žlutou hvězduutrpěli ztráty, po 2. světové válce jako omluva bylo rozhodnuto OSN, že v roce 1948 vznikne samostatný stát Izrael → je pořád ve válečném konfliktu, Izraelisté si začali nárokovat jiná území, což vyvolalo rozbroje; nepřátelé: Egypt, Sýriezákladní literatura: Tanach, 3 části:Tóra (Pentateuch – 5 knih Mojžíšových – Starý zákon)Neviim (Proroci)Ktuvim (Spisy) Tóra: musí být psána hebrejsky na jednom svitku pergamenu, musí být vcelku – ne slepovaná, po jejím přečtení probíhá tzv. pohřbívání tóry, obsahuje historii židovského národa Talmud:nauka etických pravidel, 2 části: Mišna:soubor židovských zákonů, rituály, pravidla k jejich životu, teorie Gemada: výklad Mišny - jak by se měli chovat, co by měli dělat, bližší vysvětlení pravidel Synagoga: duchovní centrum, kde probíhají pravidelně každý pátek a sobotu bohoslužbyprobíhá zde také výukakaždá obec by měla mít alespoň jednu synagoguoltář je orientován směrem k Jeruzalému, většinou vedou schody dolů, pod úroveň zeměmuži musejí mít na sobě jarmulku (kipu); ženy mohou do sálu jen při oddání, jinak mají vyhrazené místo mimo sál Život židů: pokud je matka židovka, dítě je automaticky takéu mužů se 8 dní po narození dělá obřízka, symbol smlouvy, která byla uzavřena mezi Abrahámem a Bohem, chlapec dostává hebrejské jménonesmí jíst vepřové maso, které je nečisté – po smrti se rychle rozkládalo, jen v případě nouzeBar Micva: chlapci se ve 13 letech stávají dospělými, poprvé předčítají Tóru v synagoze, dostanou šátek (šál), který mají na ramenech, (talit – modlitební plášť) a krabičku se svitky Tóry (tfilin), jedná se o obrovskou slávu v rodiněBat Micva: pro dívky od 12 rokůSvatba: oddává rabín, mezi manžely smlouva, která je provázela celé manželství, žena tuto svatební smlouvu dostane a pak ji má stále u sebesvatební obřad neposkvrněný, ženy a muži při oslavě sedí v jiné místnostifunguje pohřební bratrstvo (stará se o celý obřad, vdova truchlí)nosí na hřbitov kamínky ze země zaslíbené, květiny ne Košer jídlo: ze zvířat zabitých rituálním způsobem (podříznout a rychle nechat vykrvácet), zákaz připravovat jídlo dohromady, vepře považují za nečistá zvířata Svátky: Pesach: 1. svátek, časově v období Velikonoc, trvá 8 dní a připomíná odchod z Egypta, vyjadřují vděčnost za vyvedení z otr

Témata, do kterých materiál patří