Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
EU

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,1 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Seminární práce ze společenských věd EU Monika Bílková Seminární práce ze společenských věd Evropská unie Monika Bílková Septima 2017/18 Gymnázium Chotěboř Úvod7 1Historie EU8 1.1Podněcovatelé evropské integrace8 1.2Evropa v míru – počátky spolupráce (1945–1959)9 1.3Období hospodářského růstu (1960-1969)9 1.4Společenství se poprvé rozšiřuje (1970-1979)9 1.5Měnící se tvář Evropy – pád berlínské zdi (1980-1989)10 1.6Evropa bez hranic (1990–1999)10 1.7Další rozšíření (2000–2009)11 1.8Náročné desetiletí (po roce 2010)11 2Cíle EU, hodnoty a principy12 2.1Cíle12 2.2Hodnoty12 2.3Principy13 3Euro a Eurozóna17 1.1ECB, Eurosystém a ESCB17 1.2Výhody a nevýhody přijetí eura v ČR18 4Instituce19 4.1Hlavní orgány EU19 5Vztah ČR k EU23 5.1Vstup ČR do EU23 5.2Rozpočet a financování24 5.3Vztah EU a ČR v budoucnu24 6Lisabonská smlouva25 6.1Hlavní změny25 7Současné problémy27 7.1Brexit a situace po něm27 7.2Migrační krize a situace s Tureckem27 7.3Terorismus a islamismus27 7.4Pravicový a levicový extremismus27 7.5Pomoc Řecku27 7.6Ekonomické postavení ve světe27 7.7Budoucí strategie, cíle a otázka, jak by měla EU vypadat do budoucna27 Závěr28 Seznam použitých zkratek29 Poznámkový aparát30 Použitá literatura a zdroje31 Úvod Historie EU Podněcovatelé evropské integrace „Podnět k vytvoření dnešní Evropské unie dalo několik výjimečných osobností. Právě díky jejich energii a motivaci můžeme nyní žít v oblasti míru a stability, jež nyní považujeme za samozřejmé. Šlo o osobnosti různých profesních zaměření, ale všichni, od bojovníků za svobodu po právníky, sdíleli tentýž ideál: mírovou, sjednocenou a vzkvétající Evropu. Na prosazení evropské myšlenky kromě níže uvedených osobností samozřejmě neúnavně a obětavě pracovalo i mnoho dalších.“1 [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_cs Konrad Adenauer Zakládající kancléř Spolkové republiky Německo. Významně se podílel na usmíření Německa a Francie.2KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG: Zastoupení v ČR [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: http://www.kas.de/tschechien/cs/about/konrad_adenauer/ Joseph Bech Významný lucemburský politik, předseda vlády, poslanecké sněmovny a ministr zahraničí.3CVCE.eu [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: https://www.cvce.eu/en/obj/joseph_bech-en-5a457133-901d-4a48-8ce5-79a49551377c.html Johan Beyen Nizozemský mezinárodní bankéř, obchodník a politik. Autor myšlenky společného trhu.4Evropa.eu [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/history/founding-fathers_cs#box_3 Winston Churchill Britský politik a premiér. Alcide de Gasperi Italský předseda za Křesťanskou demokracii. Zakladatel EHS a NATO5Euroskop.cz [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/9240/26482/clanek/alcide-de-gasperi/ Walter Hallstein Německý diplomat. Prosazovatel hospodářské integrace. První předseda Evropské komise.6Evropa.eu [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/history/founding-fathers_cs#box_3 Sicco Mansholt Zemědělec, člen holandského odboje za druhé světové války, politik a první evropským komisař odpovědný za oblast zemědělství.7Evropa.eu [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/history/founding-fathers_cs#box_3 Jean Monnet Francouzský ekonomický a politický poradce. Inspiroval vyhlášení „Schumanova plánu“.8Evropa.eu [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/history/founding-fathers_cs#box_3 Robert Schuman Politik a právník, francouzský ministr zahraničí. Schumanův plán; projev 9. května roku 1950 – Den Evropy9Evropa.eu [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/history/founding-fathers_cs#box_3 Paul-Henri Spaak Hrál vedoucí úlohu při formulaci Římské smlouvy.10Evropa.eu [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/history/founding-fathers_cs#box_3 Altiero Spinelli Italský politik. Inicioval založení Evropského parlamentu.11Evropa.eu [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/history/founding-fathers_cs#box_3 Evropa v míru – počátky spolupráce (1945–1959) „Evropská unie vznikla se záměrem ukončit časté a krvavé války mezi sousedy, jež vyvrcholily druhou světovou válkou. V roce 1950 začíná hospodářské a politické sjednocování evropských zemí v rámci Evropského společenství uhlí a oceli, jehož cílem je zajistit trvalý mír. Zakládajících států je šest: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. Atmosféru 50. let určuje studená válka mezi Východem a Západem. Maďarský protest proti komunistickému režimu umlčují v roce 1956 sovětské tanky. V roce 1957 je podepsána Římská smlouva, kterou se zakládá Evropské hospodářské společenství (EHS) čili tzv. společný trh.“12 [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_cs Období hospodářského růstu (1960-1969) „Hospodářství se v 60. letech daří, mimo jiné díky tomu, že země EU neuplatňují ve vzájemném obchodě cla. Zavádějí také společnou kontrolu produkce potravin, aby zajistily dostatek potravin pro všechny – a zemědělská produkce dokonce brzy dosáhne přebytků. Květen 1968 se do historie zapisuje studentskými nepokoji v Paříži a takzvanou „generací roku 68“, která dosáhne mnoha změn ve společnosti i v postojích lidí.“13 [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_cs Společenství se poprvé rozšiřuje (1970-1979) „1. ledna 1973 vstupují do Evropské unie Dánsko, Irsko a Spojené království, čímž se počet členských států zvyšuje na devět. V říjnu 1973 přichází krátká, leč brutální arabsko-izraelská válka. Jejím výsledkem v Evropě je energetická krize a hospodářské problémy. Svržení Salazarova režimu v Portugalsku v roce 1974 a smrt generála Franka ve Španělsku v roce 1975 znamenají konec posledních pravicových diktatur v Evropě. V rámci regionální politiky EU se začínají převádět zna

Témata, do kterých materiál patří