Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3.b) Myšlení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3.b) Myšlení Myšlení - základní proces rozumového poznání, slouží k poznání toho, co není přímo poznatelné smysly - výsledkem myšlení je nový poznatek - poznání zprostředkované, které je založené na chápání vztahů a souvislostí (jsme v místnosti, kde jsou otevřená okna a je nám zima => zavřeme je) - poznání pomocí myšlení uskutečňujeme zejména v situacích, které nazýváme problémovésituace, u kterých nemáme naučený jejich způsob řešení - myšlenkové operace = postupy v myšlení (myšlení se skládá z několika postupů navazujících na sebe) Základní druhy a) Analýza =rozbor, rozkládání celku na jednotlivé části malé děti provádějí praktickou analýzu – hračku rozeberou na části). b) Syntéza =skládání, z jednotlivých částí skládáme celek (Č1 + Č2 + Č3 + Č4 = CELEK), starší děti provádějí praktickou syntézu (lego, puzzle). c) Homparace =srovnávání, stanovení shod mezi předměty, lidmi (P1 = P2 – shoda), (P1 + P2 – odlišnost). Srovnávací hledisko – větší kus čokolády X menší kus. Analýza, denní užití. d) Klasifikace =třídění, rozdělování do skupin podle společné vlastnosti. Třídící hledisko je podle pohlaví, bydliště, prospěchu. Denní užití. e) Generalizace =zobecňování. Co mají lidé společného, přestože se v jiném liší. Abstrakce = konkretizace => konkrétní věci na něčem, odhlížení od nepodstatných věcí a soustředění na podstatné. Formy myšlení 1. Pojem –zabývá se jím jazykověda. Od slovesa pojmenovat. Jedno slovo nám stačí k vyjádření pojmu, něco označit slovem. - Slovní označení společných a podstatných vlastností určité kategorie (předmětů, jevů, osob). - Pojem se dělí na obsah (definice pojmů, co to je?) a rozsah. 2.Soud –forma myšlení, kde vyjadřujeme vztah mezi dvěma a více pojmy. - např. kůň (subjekt) je zvíře (predikát). - Soudy jsou pravdivé a nepravdivé nebo kategorické (tvrzení vždy platí) a hypotetické (domněnky). 3. Úsudek –tvoří jej soudy, jsou složitější. Vyvození závěru z 2 a více soudů – premisy – to jsou soudy, ze kterých vyvozujeme úsudek, závěr. induktivní =od jednotlivých příkladů vyvodíme poučku, závěr (jahoda, pomeranč, jablko obsahují vitamin C => ovoce obsahuje vitamin C).deduktivní =od obecné poučky aplikujeme na konkrétní příklad (celá rodina Novákových byla v divadle, Jan je členem rodiny Novákových => byl také v divadle).analogické =setkáváme se s tímto úsudkem hlavně u dětí (dítě vidí, že při zalévání květina vyroste, tak vyběhne na déšť => myslí si, že také vyroste). Analogie = podobnost. Druhy myšlení podle složitosti Praktické =nejjednodušší, jsou ho schopni i vyšší druhy živočichů. - Zaměstnány jsou při tom ruce (jedinec přemýšlí nad tím, co má v ruce, např. dítě počítá na prstech). - Do dvou let života dítěte je to jediné myšlení. Není závislé na řeči. Konkrétní =založení na představách, jedinec přemýšlí o tom, co si představuje. - Typické pro dětství až do dospívání. Abstraktní =nejsložitější, pouze u lidí s minimálně průměrnou inteligencí. - Od počátku dospívání, plně v dospělosti. - důležitý je rozvoj slovní zásoby -> člověk musí ovládat řeč. Druhy myšlení podle směru Konvergentní (sbíhavé) =myšlení ubírající se jedním směrem, v matematice, fyzice. - Úkoly, které mají jedno možné řešení. Divergentní (rozbíhavé) =více směrů. - Úkoly s více možnými způsoby (VV, slohová práce). Je projevem tvořivosti. - Příliš myšlení je projevem psychického onemocnění. Poruchy myšlení Kvantitativní rozlišují se poruchy: Poruchy tempa myšlení Bradypsychismus Tachypsychismus Poruchy determinující linie myšlení Roztržité myšlení Zabíhavé myšlení Kvalitativní poruchy myšlení Myšlenkový záraz - roztříštěné, úplně rozvolněné myšlenkové asociace, myšlení není logické, neudržuje determinující linii, povídá "nesmysly", nesouvislý verbální projev, slova špatně spojuje, Roztříštěné myšlení Magické myšlení - např.: že nesmí říct název nějaké barvy nebo vyslovit nějaké slovo

Témata, do kterých materiál patří