Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Religionistika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Obsah Obsah1 Religionistika2 Vznik2 U nás2 Religionistika a ostatní vědy2 Náboženství2 Znaky náboženství2 Typy náboženství3 Panteismus3 Polyteismus3 Monoteismus3 Teismus3 Deismus3 Teorie vzniku náboženství3 Mýtus3 Kmenová náboženství3 Animismus3 Etnická náboženství3 Rysy3 Reakce etnického náb. na setkání s jiným náb.4 Africké kulty4 Nejstarší náboženství světa4 Sumerské náboženství4 Mínojské náboženství5 Náboženství starého Egypta5 Řecká a římská mytologie6 Slovanská mytologie8 Keltská mytologie9 Sluneční národy10 Aztékové10 Inkové10 Mayové10 Vikingové11 Religionistika naproti tomu nábož. provází člověka už od úsvitu lidksých dějin Vznik dnes – nejvýznamnější v Izraeli (hebrejská univerzita) U nás Řada religionistů byla perzekuována (Záviš Kalandra – v koncentračním táboře, uvězněn, popraven) Religionistika a ostatní vědy Multidisciplinární věda – spolupracuje s historií, orientalistikou, archeologií, sociologií, psychologií,…) Náboženství Slovo bůh pochází ze slova bhaga = zářivé nebeské světlo nebo zdroj života Znaky náboženství Gnóze – poznání (meditace) Typy náboženství Panteismus Ztotožňuje boha s přírodou Polyteismus Existence více bohů Monoteismus Jeden bůh Teismus hybatelem Deismus Bůh stvořil svět, ale už dále do něj nezasahuje (aktivní přístup člověka ke světu) Teorie vzniku náboženství Bůh existuje, proč by nemohlo existovat nábož. Ateismus – popírá nábož. Mýtus Mýty vysvětlují: vznik bohů; některé jevy; vznik světla; vznik lidí Kmenová náboženství Animismus – poznává svět kolem sebe, všechno má duši další: fetišismus, totemismus, šamanismus Etnická náboženství Je jich největší množství, ale postupně mizí Rysy Rituální slavnosti komunity, nemoc, smrt) Šamanismus i drogy Totem Předmět, zvíře, rostlina, ztělesňuje mýtického předka Další rysy: existence tabu, příkazy ohledně jídla Reakce etnického náb. na setkání s jiným náb. kmenová nábož.) Africké kulty Názor, že svět je světem rovnocenných bytostí (lidí, zvířat, rostlin, věcí) – křováci Kult předků Víra v nadpřirozeno Nejstarší náboženství světa Existuje tzv. panteon – soubor všech bohů Sumerské náboženství Epos Enuma eliš (Když nahoře – o stvoření světa) Panteon Anu byl považován za stvořitele světa potopu vždy přežil nějaký člověk a s ním i zvířata, loď vždy uvízla na vrcholu hory, teprve 3. pták ukázal, že je na dosah pevnina Mínojské náboženství trest, Pasifae se zamilovala do býka, postavili mu labyrint, po smrti se král Mínos dostal do Celá kultura vzala za své při zemětřesení r. 1700 PNL Náboženství starého Egypta Uctívali kolem 700 bohů, sami Egypťané se v nich neorientovali Tři druhy Bohů Kočky byly uctívány v chrámech, mumifikace, výjimečně i rostliny (lotos) Smrt a posmrtný život Hrobka – věřili, že po smrti život pokračuje, proto vybavovali hrobky předměty denní potřeby Achtannova reforma Věřili v existenci nejvyššího soudu – předsedal bůh Usiré Řecká a římská mytologie Polyteistické nábož. Mytologie Doprovázejí je různé obřady a rituály Bohové (Řečtí/Římští) Řečtí bohové sídlili na hoře Olymp, existovalo 12 základních bohů Afrodité/Venuše – bohyně lásky a krásy, jejím synem byl Erós (Amor) Nestvůry a bájná zvířata Sfinx – střežila vchod do města Théby Přírodní síly Sopky – Héfaistos Věštectví Nejslavnější věštkyně byla Pytie Konec života Mrtvým vkládaly pod jazyk minci „Rodokmen“ Zeus + Maia = Hermés Slovanská mytologie 1. písemné památky pocházely z 6. sto., byly zaznamenány jinými národy, slované si osvojili písmo až Křesťanství se pokusilo některé z bohů ztotožnit s křes. svatými a některé obřady se ztotožnily s křes. Po smrti knížete musely zemřít všechny ovdovělé ženy a otrokyně Vyšší božstva Svarog – probůh, stvořil celý vesmír (vytvořil všechny věci a zákony), patron nebeského ohně; údajně Svarožic – Svarogův syn, považován za nejvyššího boha a vládce bohů; bůh slunce, ohně, války a Triglav – bůh vojáků, hospodářů Nižší božstva Polní démoni – žitný děd – polní skřítek, který se dokázal proměnit v tříhlavou nestvůru s ohnivými vlkodlak – žijící v člověku, který se napil z vlčí stopy, přeměňuje se při úplňku Pohanské kulty Idoly – hliněné sošky bohů nebo zvířat Pohanské svatyně Posvátné háje – ohrazeny dřevěným plotem, vstup pouze s obětí Keltská mytologie Nejznámějším příběhem, který je spojen s Kelty, je příběh o králi Artušovi, spojuje se v něm původní Žil v 6. stol. NL, byl to barbarský panovník, pokusil se sjednotit keltské kmeny žijící na území dnešní Z původního keltského vyprávění se dochovala jména postav a některé zázračné prvky Artuš Hl. hrdina král Artuš – žil na hradě Kamelot, měl družinu rytířů (sedávali u kulatého stolu-symbol mu pomůže sv. zlatý Grál (nádoba z níž pil Ježíš při poslední večeři nebo nádoba, do níž byla zachycena Kristova krev) Keltské kněžstvo smrti lidská duše vstupuje do stromu, kamene, zvířete Posvátná místa Temenos – místo společných bohoslužeb, od okolí odděleno zdí a příkopem, čtvercový tvar, uvnitř kulturní památky Sluneční národy Aztékové O nábož. obřady se starala vrstva kněžích Božstvo Xipe Totec – bůh vegetace a zemědělství, každoročně se nechával zaživa stahovat z kůže Inkové Většinou obětovali zvířata, někdy i děti Božstvo Svůj původ odvozovali od boha Slunce Inti Mayové Kult kukuřice Božstvo Na vrcholku pyramidy – obětní rituály Vikingové Polyteismus Božstvo Týr – bůh války, přišel o pravou ruku, když musel křivě přísahat, aby zachránil ostatní bohy Bájné bytosti Obři – mraziví nebo bouřliví

Témata, do kterých materiál patří