Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ZSV - 12. Etické a náboženské systémy Východu

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Etické a náboženské systémy Východu Šamanismus a náboženství přírodních národů Co je to šamanismus?šaman = duchovní vůdce přírodní náboženství, styl přírodní léčiva/zákony propojení člověka s přírodou náboženské praktiky, rituály, představy, magie Znaky šamana člověk, který dokáže změnit stav svého vědomí (schopnost opustit své tělo a vydat se do jiných světů-prostředník mezi světem lidí a duchů, bohů) schopnost šamana vstoupit do transu a mít vize, dále léčí, věští, je schopen proměnit se ve zvířata. Šamanské praktiky kouzelný let za pomoci ptáků či koně nemoc-únos duše zlým duchem či démonem, šamani pro komunikací s duchy používají tajný jazyk Jak se stát šamanem? zdědění šamanského povolání, vyvolení duchů. iniciační proces - nový šaman musí projítfází utrpení,rituální smrti a zmrtvýchvstání Hinduismus a buddhismus, šintoismus Hinduismus- Indie= dojít ke spáse, spojení duše s vesmírem, vymanění se z neustálého koloběhu života PŘÍCHOD ÁRJŮ -ve 2. tisíciletí př. n. l. přišla na území Indie nová skupina obyvatel - Árjové, tj. Urození nebo Vznešení. VÉDY(1500–500 př. n. l.) – bylynejstarším a základním pramenem pro poznání náboženskéhomyšlení Indie Védy jsou psány v sanskrtu– jedním z nejstarších (posvátných) jazykůpolyteistické náboženství –bohové: Višnu (udržovatel),Šiva (ničitel světa),Brahma (stvořitel),Kálí VÉDY tvoří rozsáhlý soubor literárních památek, hlavně s náboženským tématem a charakterem (jsou šestkrát rozsáhlejší než Bible) souhrn nejstarších psaných textů POJMY: mókša= vysvobození jóga = cesta spásy – duchovní cvičení – cesta so svého vnitra reinkarnace = převtělení Bible východu =GITA – zpěv vznešeného, spis karma = zákon příčiny a následku činů Buddhismus - Čína, Indie, Thajsko - nauka o vysvobození zakladatelBuddha (= probuzený) nejznámější tvář= Dalajláma– sídlo v paláci Potála – Tibet, Lhasa nirvána =probuzení, osvobození z utrpení mantra= dosáhnutí soustředění citáty: „ Čím méně toho chceme, tím jsme šťastnější“, „jdi střední cestou a vyvaruješ se krajnostem“ TŘI KOŘENY ZLA:ŽÁDOSTIVOST, NEVĚDOMOST, VÍRA V SAMOSTATNÉ JÁ. CÍL: – rozpustit ego; zničit primitivní egoismus – PŘIPOUTANOST A LPĚNÍ NA MATERIÁLNÍCH VĚCECH… „Toto není mé, toto není mé já“ Buddhisté zavrhují jakoukoli touhu po čemkoli jako ničivou pro naši vnitřní svobodu a nezávislost . celé naše neštěstí pramení ze zvyku přivlastňovat si nějakou část vesmíru, jako by byla naše „vlastní“ a říkat o všem možném: „Toto je moje, já jsem toto, to jsem já.“ Šintoismus -Japonsko = spojení člověka a přírody = harmonie domácí náboženství Japonska, vpřekladu „cesta bohů“ ovlivněn konfuciánstvím a taoismem „náboženství života“ = záležitosti spojené se světem (snaha o duševní čistotu a fyzické blaho) dva eposy z 8. st. n. l. Kodžiki a Nihonšoki = nejdůležitější psané prameny znaky: uctívání přírodních sil, věří v očistu, věří v magickou moc amuletů a papírků s věštbou, kladou důraz na harmonii a přírodu, spolupráce, uspěchaný životní styl OTERA = buddhistický chrám DŽINDŽA = šintoistická svatyně, obsahuje posvátnou bránu - torii Čínská tradice – taoismus a konfucianismus. Taoismus -Čína = cesta k nitru a přírodě, propojení člověka a přírody, přirozenost, pokora zakladatel= Lao-c‘(=starý mistr) – 6. st. př. n. l. mezi nejuctívanější bohy patříCao-wang, ochránce domácího krbu filosofická škola založena na textechTao-te-ťing (Kniha o cestě a ctnosti) = základní spis základní principy čínského myšlení: taoismus má celkem tři principy návrat k přirozenosti- tao (cesta) propojení přírodního řádu a lidského života- te (ctnost, projev taa) propojení státu a rodiny- wu-wej (aktivní nečinění) harmonizace svět je v neustálém pohybu stálost neexistuje moudrý člověk má směřovat k úctě, harmonii (umí ovládat sám sebe) smyslem života je následovat přírodu a vesmír osvícený člověk je nezaujatý a navrací se k dětské prostotě JIN a JANG =všechny složky mají ženskou i mužskou složku = ROVNOVÁHA, jeden neexistuje bez druhého jin = ženskost, pasivní síla – voda a zem jang= mužskost, světlá a tvořivá síla – oheň a vítr Konfucianismus = ucelený systém morálky, sociálních, politických a náboženských myšlenek zakladatel =Kchung-fu-c (Konfucius); 6. století př. n. l.pro konfuciány bylo nejdůležitější funkcí náboženství vštípit lidem morální hodnoty = etika základním rysem konfucianismu jepříklon ke člověkua k praktickému životu zlaté pravidlo = „Vážit si lidí a chovat se tak, jak chci, aby se oni chovali ke mně.“ hlavní principy: -rodina má prvořadý význam ohleduplnost a soucit úcta ke starším a předkům správné chování a jednání rozvíjet vůli, píli, laskavost Indie – spor mezi křesťanstvím a hinduismem Čína - budhismus, taoismus, katolicismus, protestantství a islám

Témata, do kterých materiál patří