Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kultura

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Obsah Kultura2 Charakteristiky kultury2 Rozlišení kultury:2 Funkce kultury:2 Humanizační = civilizační2 Poznávací = výchovná = socializační2 Kompenzační = zábavná = sociálně-terapeutická2 Často se mluví o kulturách v množném čísle. Lze je tedy srovnávat:2 Masová kultura3 Multikulturní společnost3 Typy vztahů mezi majoritou a minoritou ve společnosti3 Genocida3 Segregace3 Asimilace3 Integrace3 Teorie primárních skupin4 Primární skupiny4 Znaky primárních skupin4 Primární vztahy4 Znaky primárních vztahů4 Teorie davového chování4 Sociální agregát4 Změny v chování4 Rozdělení davů4 Heterogenní4 Teorie referenčních skupin5 Skupiny5 Členské5 Vztahy mezi skupinami5 Nečlenské5 Kultura Obor – sociologie kultury Charakteristiky kultury Má na svědomí přeměnu člověka z bytosti biologické na společenskouTvoří uspořádaný systém, jednotlivé složky jsou ve vzájemných vztazíchJe adaptivní – přizpůsobila se konkrétnímu životnímu prostředíJe negenetická – k předávání dochází učenímJe sdílená = rozumíme jí (té naší)Je symbolická, tj. jedná se o soustavu symbolůJe specificky lidská, jedná se o výtvor člověka Rozlišení kultury: Hranice mezi materiální a duchovní částí kultury je velmi křehká Funkce kultury: Humanizační = civilizační 3) lidského druhu Poznávací = výchovná = socializační proces osvojování si kultury se nazývá enkulturace Kompenzační = zábavná = sociálně-terapeutická Uvolnění, odreagování, relaxace Často se mluví o kulturách v množném čísle. Lze je tedy srovnávat: V rámci jednoho systému – vznikají subkultury – kultura minority v majoritě Jádro tvoří prvky kultury, které se v minulosti osvědčily, mají trvalejší platnost. (Knihy, filmy, stavby, skladby… Seznam UNESCO) Masová kultura Typickým produktem masové kultury jsou masmédia – noviny, časopisy, rozhlas, internet… Multikulturní společnost Jedná se o relativně bezproblémové soužití minorit s majoritní společností, přičemž majorita respektuje svébytnost kultur minorit Typy vztahů mezi majoritou a minoritou ve společnosti Genocida např. Židé za 2. sv. v., válka v Jugoslávii, Turecká politika vůči Arménů Segregace je překážkou politické rovnosti, členové minority se nemohou podílet na moci Asimilace Členové minority se mohou účastnit života majority za cenu, že se vzdají znaků své kultury Integrace Minorita se zachovává svá specifika, aniž by to pro ně znamenalo nějaké omezení Teorie primárních skupin Vytvořena C. H. Cooleym roku 1902 Primární skupiny Rodina, sousedství, dětské herní skupiny Znaky primárních skupin Angažování celou svou osobností Primární vztahy Existují i mimo primární skupiny Znaky primárních vztahů kladné emoce Protipólem Teorie primárních skupin jsou sekundární skupiny. (E. W. Burgess – zakladatel Chicagské školy) Sekundární skupiny jsou všechny, které nejsou primární Teorie davového chování „Lidé se v davu chovají tak, jak by se nikdy nechovali“ Lidé se podle této teorie nechovají vždy Sociální agregát Skupina lidí, kteří jsou na určitém místě v určitém čase ze stejného důvodu¨ Změny v chování Pocit anonymity a z toho vyplývající beztrestnosti Rozdělení davů Heterogenní Homogenní – členové vykazují další společné znaky, např. sekty, kasty, společenské třídy Teorie referenčních skupin Autor: Robert Merton Sociální vyhoření = stav vyloučení z členské skupiny, kdy jedince nechce přijmout žádná nečlenská skupina Skupiny Členské Skupiny, kam patříme ReferenčníNereferenční – nemám se v ní dobře (=> stává se nečlenskou skupinou tří možných reakcí – 1. zvýšená komunikace, 2. nulová komunikace, 3. exkomunikace) Vztahy mezi skupinami Indiferenciace (= lhostejnost) Nečlenské Otevřené – bez problému se tam dostaneme, nebo „měkké podmínky“ Uzavřené – podmínky pro vstup jsou velmi těžké, nebo nemožné

Témata, do kterých materiál patří