Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Filozofie 20. století + Etika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

otázka č. 9 a FILOZOFICKÉ A SOCIÁLNÍ TEORIE 20. STOLETÍ Filozofie 20. století jevelmi pestrá, hodně proudů a směrů (postmodernismus, křesťanská filozofie, existencialismus atd.)tyto proudy nejdou proti sobě (strukturalismus, fenomenologie …)zabývá se otázkami člověka, jeho problémů a postavení ve společnosti (např. marxismus), otázkou smyslu života a života po smrti Postmodernismus vzniká v 70. letech 20. stoletív USAvznik způsoben několika okolnostmi – problém světové ropné krize, závislost na ropě, utlumení snah o levicovost, vrací se konzervativcizasahuje jak doumění, tak i do literatury – knihy určeny všem (např. Umberto Eco – Jméno růže, Milan Kundera a další)hlavním představitelem jeJean Francois Lyotard tvrdí, že člověk se dostává dozávislosti na vědě, věda mu má usnadnit život, má mu pomoci tím, že se věda tak rychle rozvíjí,člověk nestíhá vnímat její vývoj, ztrácí schopnost jít stále s ní čím víc jsme závislí na vědě, tím vícse vzdalujeme přirozenému světu, přirozený svět je také vědou zasažen (v negativním slova smyslu – zhoršování životního prostředí) objevují se2 směry: - jedni lidé budou chtít s vědou bojovat - druzí se budou snažit zachránit zbytek světa (ekologické aktivity) Křesťanská filozofie uznává vědu, aleve spojitosti s Bohem, reaguje na současné otázky, události a problémydlouhou dobu bojovala s tím, ke komu se přiklonit, nakonec se rozhodla pro Tomáše Akvinského (představitel středověké scholastiky) a jeho směr tzv. tomismusve 20. století navazuje na tomismusnovotomismuszákladem jsouEncyklika papeže Lva XIII. Alterni patris, která vznikla 1879vyzývá, aby teologové více spolupracovali s filozofií; chceharmonii vědy a víry Pragmatismus zakladatelem jeWilliam James (z USA)filosofický směr, který staví do popředílidské jednání, praxipodstatou jevyužívání poznatků, které se osvědčili,pro vlastní užitek a úspěchčlověk je chápán jako aktivní myslící bytost, jejíž jednání vychází z uspokojování potřebpravda je vždy subjektivní, nemůže být objektivní, neměla by být cílem našeho chování, ale prostředkempozdějšíneopragmatismus: není důležité mít všechny znalosti (všechno vědět), ale umět používat metody pomocí kterých se něco můžeme dozvědětpragmatismus rozvíjel např. i Karel Čapek Fenomenologie od slova fainomenon = jevvěda o podstatách a fenoménechzakladatelEdmund Husserl (1859-1938) - sešel se s ním T. G. Masaryk i Jan Patočkačlověk celý život podléhá smyslovým klamům a vlivům, je v zajetí vnějšího poznávání (např. u dětí, když vidí krávu, hned si ji spojí s fialovobílou Milkou, ne s reálnou barvou dobytka)všechno z vnějšího světa bychom měli „uzávorkovat“, tedy vytěsnit adostat se k samotné podstatě věcí – ty tvoří přirozený svět, tím bychom se měli zabývat a poznávatčisté vědomí → nazírání podstaty → poznání přirozeného světa Existencialismus začal se objevovat na přelomu 19. a 20. stoletízpočátku měl blízko k Nietzschemu → říká, jak se zbavit touhy po moci; vyzývá k sebevraždě – ne fyzické, ale k rezignaci, vychází znihilismu – zbytečný člověk; nic nemá smyslnabývá na rozmachu po 1. světové válcezabývá se existencí člověka – jestli je člověk předurčen k tomu, že za něho vždy bude někdo rozhodovat nebo jestli má šanci aktivně rozhodovat o životě sámdělení: teistický: záchranou lidské existence může být jen víra v Boha, navrácení se k náboženství; hlavní představitelé:Sören Kierkegaard (Dán.),Karl Jaspers (Něm.),Gabriel Marcel (Fran.) ateistický – člověk by měl vzít život do vlastních rukou, nebýt pasivní, ale aktivně se zapojit hlavní představitelé:Jean Paul Sartre (Fran.) - odmítá, že by náš život byl předem určený, člověk rozhoduje o tom, kým a čím bude; lidé jsou odsouzeni k tomu, aby žili ve svobodě, proto nemůžeme rezignovat a přijímat nic samovolně;Albert Camus (Fran.) Marxismus - leninismus ve 20. století ovlivnil politický hospodářský vývoj relativně velké části světapředstavitelé: Karel Marx, Vladimír Iljič Lenin3 zdroje: vychází z německé klasické filozofie, anglické politická ekonomie a utopického socialismu3 součásti marxismu: a) marxistická filozofie: dělení: diamat =dialektický materialismus – základem světa je hmota – nezničitelná, neustále se pohybuje, je nekonečná, vyvíjí se od nižších forem k formám vyšším hismat =historický materialismus – zabývá se vývojem společnosti, vysvětluje, proč dochází k vývojovým stupňům a změnám vývoj je dánvztahy mezi výrobními silami (nástroje a pomůcky)a výrobními vztahy (vztahy lidí ve výrobě) – odráží se od toho, jak se k sobě mají výrobní síly se rozvíjejí mnohem rychleji než výrobní vztahy (dělníci brali stroje jako nepřítele – berou jim práci, dělají problémy) jestli se síly vyvíjí rychleji než vztahy –dochází k revoluci (revoluce ve společnosti – lidé pochopili, že stroje lidem práci neberou, ale usnadňují jim práci) díloKapitál:vysvětlení bohatství kapitalisty podle Marxe kapitalista nezaplatí dělníkovi celou odpracovanou směnu ale jen část a zbohatne na tom, co si přisvojí; bohatství kapitalisty roste, dělník nebohatne dělník je donucen svoji pracovní sílu prodávat (aby uspokojil svoje potřeby) spojeno s vykořisťováním, hlavní důvody proč by měla vzniknoutbeztřídní společnost b) politická ekonomie: zabývá se rozborem výrobního způsobu kapitalismu a socialismu; výsledek přispívá socialismu c)vědecký komunismus: teorie a popis revoluce o vzniku socialistického státu člověk jako součást masy a kolektivu, nikdy člověka nebere individuálně marxismus se zajímá o historii (ale vidí ji jen ve vztahu mezi výrobními silami a vztahy, nebere v úvahu kulturu, zemskou polohu) nebo vývoj společnosti

Témata, do kterých materiál patří