Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Antická filozofie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (197,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ANTICKÁ FILOZOFIE Řecká filozofie byla nezávislá na náboženství, na vládě a na panovníkoviV 6. století př. n. l. rádi cestovali → využívali tyto poznatky pro další bádáníFilozofové byli velmi vzdělaní, zajímali se o matematiku, geometrii, archeologii, z čeho vznikl svět, jakou má podobu atd. Milétská škola Město Milét na území tehdejší Malé Asie (Turecko)Milét bylo přístavní město → potkávaly se zde nové kultury, dále zboží, poznatkyPrvní materialistická naivní škola: postavili svá tvrzení, žezákladem světa je hmota (materia) Thalés z Milétu (624-548)zakladatel Milétské školyproslavil se především v geometrii (Thaletova kružnice) a astronomii (určil rok 585 př. n. l. jako rok zatmění Slunce)tvrdí, žezákladem světa je voda, Země = plochý disk na vodě Anaximénes (585-528)základem světa je vzduch - Země je plochý disk ve vzduchuvzduch má 2 vlastnosti: a) může zřídnout → vzniká oheň; b) může zhoustnout → vzniká voda a dalším zahušťováním vzniká půda a pak kámen Anaximandros(610-546)zabýval se astronomii → určil správné pořadí planet, Měsíce, Země a Sluncepodle nějZemě má tvar válce, kolem kterého je koule = nebepralátka nazvaná apeiron (podstata života, z ní vznikl život)přišel i svývojovou teorií → první organismy (zvířata) byla chráněna krunýřem, podle něj vznikl člověk z ryby Pythagorejci Zakladatelem je Pythágoras ze Samu, který ze svých cest měl nadšení pro východní filozofií, jeho nábožensko-filozofický spolek byl tím ovlivněn → nezabíjeli zvířata, byli vegetariáni, nesměli pít alkohol, složili slib mlčenlivostiMezi sebe přijímali i ženy – ty byly velmi vzdělané a oceňovanéZdůrazňovali morálku v otázkách spravedlnosti – chtěli, aby si byli všichni rovni, za to byli pronásledováni Pythagoras ze Samu (580-500)matematik, zajímal se i o geometriitvrdí, že všechna tělesa (i nebeská) se pohybují a vydávají zvuk → čím větší těleso, tím zvučnější; všechny zvuky tvoříhudbu sférpodle nich jezákladem světa číslo, pomocí čísel se dá vše vyjádřit Elejská škola (Eleaté) zabývaliseotázkami pohybu= snaží se ho popřít a tvrdí, že neexistujePřeceňujíúlohu rozumu (racionalismus) → zavrhnutí senzualismu a empirismuJe ovlivněna náboženstvím a nesnaží se dopodrobna poznat přírodu Parmenidés z Eleje(540-465)u něj se poprvé setkáváme s tím, žepohyb není možný Zénón z Eleje(490-430)nejvýraznější představitel elejské školyjezakladatelem dialektiky → což jeumění vést logický rozhovor (pomocí logických argumentů přesvědčuji ty druhé o pravdě)aporie = důkazy vyvracející pohyb: 1. aporie: Achilles a želva: má být závod mezi Achillem a želvou, kde želva má při startu náskok, ale Achilles želvu nemůže v životě nikdy dohnat, protože želva se vždy posune 2. aporie: Letící šíp: když se podíváme na dráhu letu a rozdělíme si ji na jednotlivý časový moment, šíp v daném momentu stojí (vzhledem k pozorovateli) 3. aporie: Stadion: v konečném čase není možné projít nekonečným počtem bodů Herakleitos z Efesu (540-480) Nepatřil do žádné školy, ale jematerialistaByl označován jakonepřítel a tupitel davu, protože odmítal demokraciipragmatik = zabývat se jen těmi poznatky, které využijeZákladem světa je oheňVšechny věci přecházejí do protikladu, tudíž se vše vyvíjí →DIALEKTIKA (i dnes věda o vývoji) Vývoj je řízenzákonem světa (logos), řídí se výrokemPanta rhei = dvakrát nevstoupíš do stejné řeky → vše plyne a vše se mění (→ teorie věčného pohybu) Mladší fyzikové Jsou topluralisté amaterialisté→ za základ světa považují více látek (hmotných)uznávají hmotu i pohyb Empedokles(490-430)všestranný (státník, lékař, básník, filozof) a velmi moudrý filozoftvrdí, žezákladem světa jsou 4 látky: oheň, země, voda, vzduchtyto 4 živly jsou v pohybu → ten je způsoben hlavními hnacími protikladnými silami: láskou a nenávistízabývá se takévznikem života na Zemi (vývojová teorie) Anaxagoras(500-428)tvrdí, žezákladem světa jsou semena; každé z nich obsahuje zárodek svého protikladusemena se mohou dále dělit → poté hned v sobě mají ten protikladdlouhou dobu ležela semena v klidu vedle sebe, dokud do nich nenarazilsvětový rozum Nús a spustil mechanismus jejich pohybu Atomisté Leukippos(500-440)teorie atomů (pojem atomos - dále nedělitelný)formuloval zákon kauzality - nic nevzniká náhodou, vše má svůj důvod Démokritos z Abdér(460-380)tvrdí, že atomy se pohybují klasickým mechanickým vířivým pohybemdíky pohybu a tomu, že mají na povrchu háčky, dochází k tomu, že se liší svojí velikostí, tvarem a polohou (háčky se mohou přichytit na jiný atom)rozlišuje u atomůprimární (velikost, tvar, poloha)a sekundární (barva, chuť, vůně)vlastnosti; sekundární vlastnosti vznikly na základě lidské domluvyčlověk má zlepšovat své morální, etické postoje Sofisté Učitelé moudrosti v 5. století př. n. l. v Athénách (díky tomu bohaté město, dobrá státní správa)Lidé chtěli zastávat funkci ve státní správě a Sofisté za úplatu tyto „kandidáty“učili především rétorice, ale i tělocviku, hudbě nebo matematicečlověk má získávat znalosti, aby je mohl aplikovat a využít v životě, lhaní a manipulace davuČasto byli kritizováni, neboť si za učení nechávali platit („sofista“ se používalo jako nadávka) Prothágoras z Abdér(481-411)mluví o tom, že společnost nepotřebuje uměle vytvářet a zapisovat zákonystačí seřídit právem silnějšího, kdy silným je dovoleno vše a slabým nicneexistuje objektivní pravda jeho výrok: „Mírou všech věcí je člověk, jsoucích, že jsou, nejsoucích, že nejsou.“ SÓKRATÉS (469 – 399) Jeden z nejvýznamnějších filosofů, který všaknenapsal žádné díloVše o něm víme pouze ze zápisků jeho žáků, především jeho PlatónaČást života trávil na tržištích obklopen chlapci z bohatých rodin (jeho žáky) a neustálým kladením dalších a dalších otázek (= tzv.sokratovský rozhovor) nebyl diskutující schopen odpovědět a to ho podnítilo učit se a rozvíjet své znalostiJehoslavný výrok:„Vím, že nic nevím“: člověk nemůže vědět všechno, čím je moudřejší, tím víc si to uvědomujeDíky svému chování byl obžalován z bezbožství a špatného vlivu na mládež a potéodsouzen k trestu smrti (vypitím otráveného

Témata, do kterých materiál patří