Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7) Politika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (125,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

7. POLITIKA POLITIKA - politika je činnost zaměřená na řízení státu - je to správa veřejných záležitostí vnější politika (zaměřena na mezinárodní vztahy) vnitřní politika (zaměřena na chod státu uvnitř) => bezpečnostní, dopravní, školská, zdravotnická - tyto orgány má na starosti vláda => jednotliví ministři, ale také úředníci, úřady a další… Účastníci politických činností - politické strany a hnutí - jednotlivci - spolky občanů - občanská sdružení - cílem účastníků je získat politickou moc, a tím pádem prosazovat své zájmy a cíle - získat politickou moc mohou legálně nebo násilnými prostředky (=diktatura) Vznik politických stran - potřeba 3 lidí na vytvoření politické strany (3 členný politický výbor) - ten sepíše program a stanovy politické strany - petice s 1000 podpisy - musí podporovat demokracii - registrace strany na ministerstvu vnitra - každý rok se musí předkládat vyúčtování Finance: - příspěvky členů + dobrovolné příspěvky - část platů dávají poslanci, starostové, kteří jsou členy strany - příspěvky od sponzorů => „sponzorské dary“ - ty jsou evidovány na tzv. transparentním účtu - vlastní aktivita (školení, pronájem nemovitostí…) - státní příspěvky (90,- za každý hlas, nad 3% asi 3 miliony korun, nad 5% asi 8 milionu + příspěvky na „mandát“) KLIENTELISMUS – kupování přízně politiků LOBBING – snaha skupin prosadit své politické zájmy Zánik politické strany - vlastním rozhodnutím ukončí činnots - pokud neposkytne vyučtování - Nejvyšší správní soud – může pozastavit činnost - může zakázat činnost - zatím jen 1x u Dělnické strany Typy politických stran - označení vzniklo podle francouzského parlamentu (napravo stoupenci krále, nalevo spíše proti) PRAVICE - důraz na osobní svobodu - individualismus - zodpovědnost za svůj život - slabý stát - málo zásahu státu do života občanů = deregulace - svoboda podnikání, svoboda majetku, tradice Křesťanské strany - někdy se označují jako lidové - někdy se zapojují do činností konzervativní - identifikuji se hodnotami křesťanství - důraz na rodinu, tradice - pomoc slabším - encykliky = listy papeže, které obsahují poučení - jsou výchozím bodem pro činnost těchto křesťanských stran Liberální strany - důraz kladen na svobodu - svobodný trh, svoboda podnikání - co nejmenší zásahy státu - omezení vlády, rovnost práv, svrchovanost lidu - individuální rozvoj, minimální zásah státu - odpovědnost jednotlivce Konzervativní strany - nechtějí nic měnit - chtějí uchovat daný stav - vycházejí ze zvyků a tradic pro společnost - varují před urychlenými změnami - chtějí pevný stát - úcta k panovníkovi - svobodný trh, volnost podnikání - nejmenší zásah do životů Sociálně demokratické strany - v 19. Století vznikaly jako strany dělnické - vyšší daně, sociální dávky a pomoc Komunistické strany - oddělily se ve 20. Století od sociálně demokratických stran - chtějí státní vlastnictví - radikální - odstranění soukromého vlastnictví Extrémní levice Anarchismus - odmítají vládu, parlament, státní úřady a systémy - lidé by si měli být rovni - odmítají nadřazovaní lidí - lidé by se měli sdružovat do přirozených skupin - nevytvářejí politické strany - je to souhrn názoru rovnosti všech se všemi - vymezují proti extrémní pravici (často stejné názory) - Antifa, Alkontra – časopisy a názory Ekologické strany (Enviromentální) - např.: jako strany Zelených - jejich hlavní myšlenkou je ochrana životního prostředí - ekonomika nesmí ničit životní prostředí - v Německu a v Rakousku velmi silné ekologické strany Populismus ani levice ani pravice líbivá politika slibující rychlá a snadná řešení složitých problémů často jsou to sliby, které se nedají splnit populisté využívají zklamání lidí z politiky následně se stylizují do role nepolitického, nestranického člověka, který hají zájmy lidí často obviňují ostatní, že jsou zkorumpovaní Demagogie demagog = vůdce lidu dnes hanlivé označení je to působivé řečnické vystupování k získání politického lidu používají se polopravdy, překroucené argumenty, falešné sliby místo věcného zdůvodňování se spíše působí na city, předsudky, strach Volby a volební právo - u nás všeobecné volební právo od r. 1907, pouze pro muže - v roce 1919 umožněno volit i ženám nejdříve v Novém Zélandu (r. 1893) ve Švýcarsku až v 70. letech v některých arabských zemích není dosud VOLEBNÍ PRÁVO aktivní – občan ČR na 18 let může jít volit pasivní – právo být volen všeobecné – pro všechny rovné – každý má 1 hlas přímé– každý musí volit osobně tajné - anonymní Druhy voleb: 1) Komunální volby - volby do obecných zastupitelstev a měst pasivní od 18 let aktivní od 18 let 2) Krajské volby - volby do zastupitelstev krajů pasivní od 18 let aktivní od 18 let 3) Volby do poslanecké sněmovny pasivní od 21 let aktivní od 18 let Volební systémy: = způsoby jak volíme - existují 2 hlavní systémy 1) poměrný systém (proporční) - volí se jím do poslanecké sněmovny, kraje, evropského parlamentu - každá strana sestavuje kandidátní listiny (=kandidátka) pro každý volební obvod - občané mohou zvolit: 1 politickou stranu nebo hnutí na kandidátní listině mohou dát 4 preferenční hlasy jednotlivým kandidátům dané strany - minimálně musí dostat 5% hlasů pro účast v zastupitelstvu - poměrně k procentu hlasů se získají počty mandátů - přičítají se procenta stran, které získali méně než 5% hlasů - u komunálních voleb se mohou dávat preferenční hlasy i kandidátům z jiných stran - mandát = oprávnění zastupovat občany a) volný (reprezentativní) - ten kdo je zvolený, hlasuje ve prospěch všech občanů - ne jen ve prospěch své strany nebo voličů, kteří jej volili - není odvolatelný 2) většinový systém (majoritní) - volby do senátu nebo volba prezidenta - stát se rozdělí do volebních obvodů podle míst v zastupitelstvu → senát = 81 míst v senátu – 81 volebních obvodů, prezident = 1 místo – 1 volební obvod, celá ČR - v každém volebním obvodu mohou lidé zvolit pouze 1 člověka, který je navržený stranou - každá strana navrhne jen 1 - 2 kola voleb - v 1. kole se stane senátorem, ten kdo má nad 50% - do 2. kola

Témata, do kterých materiál patří