Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
SpV

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (98,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

VNÍMÁNÍ orientace v prostředí základní potřeba člověka založená na hodnocení bezprostředního okolí rozlišení blízkých objektů zhodnocení celkové situacevnímání – vstupní brána k dalším poznávacím psychickým procesům (paměť, představivost, učení, myšlení) –duševní pochody, jejichž prostřednictvím člověkpoznává okolní svět i sebe samajednotlivé poznávací procesy jsouvzájemně propojeny (bez vnímání není pamatování, bez pamatování není myšlení)prvníinformace o okolním prostředí i o sobě samém získáváme prostřednictvímvnímání Psychické procesy základní prvky duševní aktivity člověkadíky nim se odehrává podstatná částinterakce člověka s okolním světemnejdůležitější –poznávací proces Vnímání základnípoznávací psychický proces, při kterém prostřednictvím smyslových orgánů dochází k vytváření obrazuvnitřní i vnější skutečnostivznik: z podnětů působící na smyslové orgány vznikajíucelené obrazy skutečnostipočitky vnímáníjednotlivého znaku informace, které smyslové orgány (senzory) produkují např. zápach, hluk, černá barvavjemy vznikají z počitků celkové psychické obrazy objektů existujících mimo naši mysl a působících na naše smyslypočitky i vjemy jsou rozdělené na: zrakové sluchové čichové chuťové hmatovévnímání je ovlivněno: individuální odlišností lidí jejich zkušeností kulturním a sociálním prostředím v němž žijípodněty vnímáme, jen pokuddosahují určité intenzitypodprahové vnímání – krátkodobé zrakové či sluchové podněty pod hranicí našeho rozlišenípodprahové vjemy– nejsme si je schopni v momentu jejich působení uvědomitvýběrovost– obrana proti přesycení podněty, nevnímáme vše co působí na naše smysly Vnímání jako tvořivý proces obraz skutečnosti je při vnímání ve vědomí člověkemaktivně vytvářenproces probíhá ve2 stádiích: senzorické (smyslové) stadium docházík přenosu podnětů ze smyslových orgánů do mozku ve formě počitků syntetické stadium počitky v mozku zpracovávány dovětších celků řadadalších faktorů (postoje, emoce, očekávání, zkušenosti...)= proces, v jehož průběhuvzniká v našem nitru realita svého druhu agnosticismus – schopnost správně smyslovými orgány poznat vnější skutečnost solipsismus – existence okolního světa mimo naše vlastní vědomí CO OVLIVŇUJE NAŠE VNÍMÁNÍ? pozornost = zásadní filtr vnímánípozornost psychický stav, který po určitou dobu zajišťuje soustředění na jeden jev nebo jednu činnost umožňuje ukončit vnímání jiných částí reality koncentrace – soustředění spontánní – bezděčná pozornost vyžaduje silný podnět úmyslná – záměrná představa souvisí s naší vůlípsychický stav – aktuální stav psychiky stavy mentální citové, volní, toleranci, pozornost...aktuální stav může způsobit změnu intenzity vjemuemoce – zbystřují a zaměřují vnímánísituační kontext určuje způsob, jakým objekt vnímáme VNÍMÁNÍ CELKU tvarová psychologie – zkoumá zákonitosti uspořádání počitků do vjemůcelek je více než pouhý souhrn částí JAK JE TOMU JINDE? vnímání je ovlivněno kulturním kontextem a životními podmínkamibílá barva v evropské tradici symbolem čistoty, neposkvrněnosti a sňatku čína – symbolizuje smrt, barva duchůčerná evropa – negace, smutek čína – výraz radostiEskymáci vnímají více odstínů bíléobyvatelé pouští vnímají více odstínů okrové a žluté PAMĚŤ poznávací psychický proces, kte rý člověku umožňuje uchovávat strukturované informace v časepodmínka běžné lidské existencemožnosti poučit se a vyvarovat chybám, znalost toho, kým jsme a co děláme...základem učení a myšlenízapomínání – zbavování se duševního odpadupaměťový proces – 3 fáze: kódování (ukládání do p

Témata, do kterých materiál patří