Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
SpV

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (98.92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

VNÍMÁNÍ

 • orientace v prostředí

  • základní potřeba člověka

  • založená na hodnocení bezprostředního okolí

  • rozlišení blízkých objektů

  • zhodnocení celkové situace

 • vnímání – vstupní brána k dalším poznávacím psychickým procesům (paměť, představivost, učení, myšlení) – duševní pochody, jejichž prostřednictvím člověk poznává okolní svět i sebe sama

 • jednotlivé poznávací procesy jsou vzájemně propojeny (bez vnímání není pamatování, bez pamatování není myšlení)

 • první informace o okolním prostředí i o sobě samém získáváme prostřednictvím vnímání

Psychické procesy

 • základní prvky duševní aktivity člověka

 • díky nim se odehrává podstatná část interakce člověka s okolním světem

 • nejdůležitější – poznávací proces

Vnímání

 • základní poznávací psychický proces, při kterém prostřednictvím smyslových orgánů dochází k vytváření obrazu vnitřní i vnější skutečnosti

 • vznik: z podnětů působící na smyslové orgány vznikají ucelené obrazy skutečnosti

 • počitky

  • vnímání jednotlivého znaku

  • informace, které smyslové orgány (senzory) produkují

  • např. zápach, hluk, černá barva

 • vjemy

  • vznikají z počitků

  • celkové psychické obrazy objektů existujících mimo naši mysl a působících na naše smysly

 • počitky i vjemy jsou rozdělené na:

  • zrakové

  • sluchové

  • čichové

  • chuťové

  • hmatové

 • vnímání je ovlivněno:

  • individuální odlišností lidí

  • jejich zkušeností

  • kulturním a sociálním prostředím v němž žijí

 • podněty vnímáme, jen pokud dosahují určité intenzity

 • podprahové vnímání – krátkodobé zrakové či sluchové podněty pod hranicí našeho rozlišení

 • podprahové vjemy – nejsme si je schopni v momentu jejich působení uvědomit

 • výběrovost – obrana proti přesycení podněty, nevnímáme vše co působí na naše smysly

Vnímání jako tvořivý proces

 • obraz skutečnosti je při vnímání ve vědomí člověkem aktivně vytvářen

 • proces probíhá ve 2 stádiích:

  • senzorické (smyslové) stadium

   • dochází k přenosu podnětů ze smyslových orgánů do mozku ve formě počitků

  • syntetické stadium

   • počitky v mozku zpracovávány do větších celků

   • řada dalších faktorů (postoje, emoce, očekávání, zkušenosti...)

 • = proces, v jehož průběhu vzniká v našem nitru realita svého druhu

agnosticismus – schopnost správně smyslovými orgány poznat vnější skutečnost

solipsismus – existence okolního světa mimo naše vlastní vědomí

CO OVLIVŇUJE NAŠE VNÍMÁNÍ?

 • pozornost = zásadní filtr vnímání

 • pozornost

  • psychický stav, který po určitou dobu zajišťuje soustředění na jeden jev nebo jednu činnost

  • umožňuje ukončit vnímání jiných částí reality

  • koncentrace – soustředění

  • spontánní – bezděčná pozornost

   • vyžaduje silný podnět

  • úmyslná – záměrná představa

   • souvisí s naší vůlí

 • psychický stav – aktuální stav psychiky

  • stavy mentální citové, volní, toleranci, pozornost...

Témata, do kterých materiál patří