Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Monetární politika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (82 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

MONETÁRNÍ POLITIKA 1) PENÍZE - zvláštní druh zboží, mají určité specifické úkoly: prostředek směny měřítko cen míra hodnot uchování hodnot (riskantní v případě inflace) - druhy peněz: 1) barterový obchod (obchod kus za kus, směnný, v dobách, kdy peníze neexistovaly) 2) komoditní peníze (jedno zboží univerzální platidlo: sůl, mušle, plátno) 3) kovové mince (drahé kovy, slitiny) 4) papírové peníze (vznikly jako poukázka na zlato) státovky - dnes už nemají velkou hodnotu - ve státě jsou na tom ekonomicky špatně - u nás po 2. světové válce až do začátku 70. let bankovky - vydává ČNB – emisní banka (emitovat = vydávat) - určují množství peněz v oběhu - původně byly kryté zlatem - dříve se množství peněz v oběhu shodovalo množstvím zlata státu INFLACE DEFLACE - zvýšení cenové hladiny - ekonomická nerovnováha - zvyšování cen - snížení cenové hladiny - ekonomická nerovnováha - snížení cen Příčiny vzniku inflace: - nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu, hospodářské problémy - dělí se na: nabídkovou = inflace tažena nabídkou; zvýší se náklady na výrobu poptávkovou = inflace tažena poptávkou (zvyšování poptávky po penězích, úvěrech, stát. zakázkách) - v takovém případě je možno snadno získat úvěr, lidé si hodně půjčují - je velké množství peněz v ekonomice = tendence utrácet - stát vydává na různých dávkách - CB (Centrální banka) reguluje množství peněz v ekonomice Průběh inflace - nejprve se stanoví, u jakého zboží se budou ceny sledovat (je sestaveno i několik set položek ) - hlavně to, co musí platit domácnosti (voda, plyn, jídlo) - to je tzv.spotřebitelský(spotřební) koš - ze spotřebního koše se stanoví tzv.index spotřebitelských cen. - míra inflace se zjistí podle vzorce (roční míra inflace): Index r. 2016– Index r. 2015 x 100 Index 2015 - počítá se i za každý měsíc, čtvrtletí - je-li inflace do 2%, je to považováno za stabilní ekonomiku Inflace mírná = zhruba do 10% - nemá žádné vážné dopady na hospodářství, ani na občany Inflace pádivá = 2 – 3ciferné číslo - má vážné důsledky v hospodářství, peníze ztrácejí hodnotu, krize - lidé se snaží dávat peníze do něčeho stálejšího (zlato, nemovitosti) Hyperinflace = nad 100% nebo 1000%, naprostá krize - zcela úplný propad hospodářství Důsledky inflace: 1) pokles reálné mzdy, úspory, sociální dávky 2) investice do trvalých hodnot (zlato, nemovitost, cizí měna – devize, bezhotovostní peníze –> účet) 3) prodělávají věřitelé, „vydělávají dlužníci“ 4) sociální nepokoje, politická krize 5) nedůvěra zahraničních investorů, pokles investice 6) bankovní peníze - bezhotovostní platby - převody z účtu (platební karty) 7) skoropeníze - termínované vklady (na pár měsíců) - likvidita omezení – nelze s nimi kdykoliv a jakkoliv nakládat - přechod k cenným papírům 8) kryptoměny 2) CENNÉ PAPÍRY - listiny, které opravňují vlastníka požadovat určitý finanční závazek od toho, kdo je vydává (= emitent) emitent = ten, kdo je vydává vlastník (věřitel) = ten, kdo je vlastní - druhy cenných papírů: Dluhopisy (obligace) = dlouhodobý CP - jeho splatnost je až po několika letech (obvykle je 5 nebo 10 let) - vydává ho stát nebo banky, města, kraje - jejich vydávání povoluje vždy stát - CP, kde je uvedeno, jaký přináší úrok a jaká je doba splatnosti. Akcie= vydávají akciové společnosti - je to podíl na majetku té firmy. - čím více akcií, tím větší podíl na majetku firmy máme (+ větší rozhodovací pravomoci) - akcionáři rozhodují o firmě na tzv.valné hromadě (další rozvoj, jak se rozdělí zisk) - akcionář má právo na podíl na zisku =dividenda –> vyplácena 1x za rok (pokud vůbec) - pokud valná hromada rozhodne, že zisk dá zpět do firmy =akumulace kapitálu Šek= slouží k výběru peněz v hotovosti z účtu Směnka= tzv.„dlužnický úpis“ –> upisuji se, že zaplatím do určitého data sumu na směnce Vkladovýnebolidepozitní certifikát - krátkodobý cenný papír - jeho splatnost je od 1 – 12 měsíců - vydávají ho spořitelny (např.: uložíme peníze na 3 měsíce, z tohoto vkladu máme úrok -vyzvedneme to po 3 měsících i s úrokem) - musí být zaokrouhlená suma (např.:1000,- nebo 5000,-) Hypotéční zástavní list - není to totéž co hypotéka! - banka vydává hypotéční zástavní listy, pro peníze na úvěry (na hypotéky) - lidé si je kupují na dobu splatnosti asi 5 let a každý rok z toho mají úrok 3) BURZY - místa, kde se obchoduje s něčím, co nemusí být ani na burze přítomno peněžní burza = obchoduje se s devizami (= zahraniční měny, peníze), cennými papíry - u nás existuje od r. 1993 pouze v Praze - její zkratka jeBCPP (Burza cenných papírů Praha) - fyzická osoba zde obchodovat nemůže - jen burzovní makléři k tomu určeni (zástupci v bankách, dealeři, brokeři = na účet klienta svým jménem) - nejznámější burzy v Londýně, Číně, New Yorku - nejčastěji obchod s akciemi - zde se obvykle stanovuje kurz cenného papíru - to je poměr mezi tržní a nominální hodnotou (nominální hodnota = hodnota v době vydání) - když firma začne obchodovat na burze, tak akcie zaznamenají podíl na majetku (základní kurz té akcie) - podíl na majetku = hodnota akcie při vydání - Cenné Papíry se musí na burze zaznamenat, určí se jejich kurz = tzv.kotace -kotace = znamená, že akcie jsou na burze zaevidovány - poptávka po akcii => roste cena => roste rozdíl mezi nominační a tržní hodnotou => kurz akcie Burzovní index - je ukazatelem vývoje trhu s cennými papíry - určuje se podle nejžádanějších cenných papírů, většinou největších firem - když index stoupá = hodně se obchoduje - když klesá = málo se obchoduje - nejvíce to ovlivňují velké firmy - silné akcie mají výrobci cigaret - každá burza má svůj burzovní index - v Praze = index PX - v New Yorku = Dow – Jonesův index RM systém - existoval dříve - v 90. letech se přecházelo k tržnímu systému - bylo potřeba převést státní majetek do soukromého vlastnictví - rozhodlo se, že majetek bude privatizován (převod státního majetku do soukr. vlastnictví) - malá privatizace – prodej přímo (obchod přímému zájemci) - velká privatizace – kupónová - RM systém byl to mimoburzovní trh a byl vytvořen pro kupón

Témata, do kterých materiál patří