Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
SpV

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (98.92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • aktuální stav může způsobit změnu intenzity vjemu

 • emoce – zbystřují a zaměřují vnímání

 • situační kontext určuje způsob, jakým objekt vnímáme

 • VNÍMÁNÍ CELKU

  • tvarová psychologie – zkoumá zákonitosti uspořádání počitků do vjemů

  • celek je více než pouhý souhrn částí

  JAK JE TOMU JINDE?

  • vnímání je ovlivněno kulturním kontextem a životními podmínkami

  • bílá barva

   • v evropské tradici symbolem čistoty, neposkvrněnosti a sňatku

   • čína – symbolizuje smrt, barva duchů

  • černá

   • evropa – negace, smutek

   • čína – výraz radosti

  • Eskymáci

   • vnímají více odstínů bílé

  • obyvatelé pouští

   • vnímají více odstínů okrové a žluté

  PAMĚŤ

  • poznávací psychický proces, který člověku umožňuje uchovávat strukturované informace v čase

  • podmínka běžné lidské existence

  • možnosti poučit se a vyvarovat chybám, znalost toho, kým jsme a co děláme...

  • základem učení a myšlení

  • zapomínání – zbavování se duševního odpadu

  • paměťový proces – 3 fáze:

   • kódování (ukládání do paměti)

   • uchovávání (podržení v paměti)

   • vybavování (vyvolání z paměti)

  • rozdělení paměti na 2 typy:

   • krátkodobá

   • dlouhodobá

  • krátkodobá

   • aktivní vědomá část paměti, která dokáže uchovat informace pouze po krátký časový úsek

   • omezené množství sedmi prvků

  • dlouhodobá

   • pasivní, nevědomá

   • ukládání informací z krátkodobé paměti – spontánně, opakováním

   • dělí se na:

    • procedurální (paměť na činnost, dovednost)

    • deklarativní (paměť na fakta)

    • sémantická (neosobní fakta)

    • epizodická (události našeho života)

  • výkonnost paměti

   • snižuje řada faktorů – psychický stav, nedostatek spánku, špatná koncentrace, alkohol, fyzické poranění mozku

  • kvalita se snižuje ve stáří

  • paměť je ovlivněna společenským prostředím (přijímá hodnoty, postoje, informace)

  • kolektivní paměť – kolektivně sdílené představy, říká lidem, kým jsou

  • některé paměti můžou být společností záměrně zkreslovány nebo opomíjeny

  Témata, do kterých materiál patří