Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychické procesy poznávací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (189,77 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PSYCHICKÉ PROCESY POZNÁVACÍ VNÍMÁNÍ psychický proces, kterým poznáváme to, co v tom daném okamžiku působí na naše smyslykomplex počitků (počitek - jednotlivá daná konkrétní informace o daném předmětu či jevu)Čití = činnost počitků, výsledný efekt jevnímání (vím, že držím knihu, ne nůž)cílené vnímání se nazývápozorováníreceptory, čidla a smysly nám umožňují přijímat počitky (nervová vlákna) Druhy počitků: Počitek barvy:Počitek sluchu (tony x hřmoty)Počitek chuti (sladkost x kyselost)Počitek čichu (vůně x zápach)Počitek dotyku: (suchý / vlhký, hladký / drsný povrch, sypký / pevný, teplota, materiál)Počitek bolesti: (intenzita, druh (bodavá, tupá, ostrá, pálivá), doba trvání) Druhy vnímání: Vnímání tvaru - nejčastěji spoléháme na zrak, hmat, ale také to může být zkušenost (existují však také různé optické klamy, využívané kouzelníky, architekty atd.)Vnímání prostoru - zrak, sluch (ozvěna), zkušenostVnímání pohybu - zrak, sluch; první, na co zareagujemeVnímání času: zrak (den / noc), zkušenosti; souvisí také s tzv. relativitou času s vnímáním úzce souvisí ipředstavivost a fantazie: Představivost obraz předmětu nebo jevu, který vdaném okamžiku nepůsobí na naše smysly, ale v minulosti jsme se s ním již setkali; na požádání si ho lze znovu vybavittypy představivosti (u většiny lidí se to kombinuje): zraková, sluchová, pohybová Fantazie / obrazotvornost vytvoření obrazu předmětu a jevu, který jsme nikdy reálně nevnímali věci reálně neexistují (např. mimozemšťani, čarodějnice, elfové …) může být záměrná (např. u vynálezců) nebo bezděčná (např. snění ve spánku) typy: a)rekonstrukční fantazie - popis postav či prostředí, na základě četby b)tvůrčí fantazie – nejčastěji u umělců, návrhářů, vynálezců c)snění - vytváření představ o budoucnosti (bydlení, povolání, partner), většinou doprovázené s kladnými pocity MYŠLENÍ =souhrn pojmů a jejich pochodů; jeden ze základních poznávacích procesů Schopnost člověka dávat věci do souvislostí, něco si uvědomovat a učinit závěrMyšlení je realizováno souboremmyšlenkových operací:analýza: zpětný rozbor, pomocí ní zjišťujeme chyby, rozklad na jednotlivé částisyntéza:sjednocení jednotlivých částí v celek (opak analýzy) abstrakce: rozlišení podstatného a nepodstatnéhoindukce: na základě konkrétních případů vytváříme konečné závěrydedukce: obecný závěr aplikujeme na konkrétní případ (na ní založeny detektivky)srovnávání, uspořádání a třídění Jako první se myšlením zabývalAristoteles, který vytvořilanalytiku – vědu o myšlení (logiku) Pojem - základní znak nebo charakteristika konkrétního předmětu či jevu Soud - vzniká spojováním pojmů, posuzujeme jejich pravdivost či nepravdivost Úsudek = vzniká spojováním soudů (premisy = soudy, na jejichž základě vzniká úsudek) např.: Člověk je smrtelný, Sokrates je člověk → Sokrates Je smrtelný Důkaz = vzniká spojováním úsudků Vrcholem myšlení jeřešení problémů, při kterých se projevujeinteligence = obecná rozumová schopnost, ke zjišťování inteligence se používají inteligenční testy, úroveň obecné inteligence se vyjadřuje hodnotouinteligenčního kvocientu IQ > 140 – genialita 120-140 – vysoké IQ 110-120 – nadprůměrné IQ 99-109 – průměrné IQ (asi 50% populace) 80-99 – podprůměrné IQ 70-80 – lehká slabomyslnost < 70 – oligofrenie / slabomyslnost

Témata, do kterých materiál patří