Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Evropská unie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (154.72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Evropská unie

úterý 20. června 2017 Gymnázium Chotěboř 1.A Natálie Doležálková

Obsah

1 Obsah 2

2 Úvod 5

3 Znaky Evropské unie 6

4 Jednotlivé země 7

5 Rozšíření 8

5.1 Šíření prosperity a demokracie 8

5.2 Spojení Východu a Západu 8

5.3 Kdo může do EU vstoupit? 8

5.4 Jak proces rozšiřování funguje? 8

6 Mnohojazyčnost 9

6.1 Úřední jazyky EU? 9

6.2 Regionální a menšinové jazyky 9

7 Historie 11

7.1 Zakladatelé EU 11

7.2 Evropa v míru – počátky spolupráce (1945–1959) 11

7.3 Období hospodářského růstu (1960–1969) 11

7.4 Společenství se poprvé rozšiřuje (1970–1979) 11

7.5 Měnící se tvář Evropy – pád berlínské zdi (1980–1989) 12

7.6 Evropa bez hranic (1990–1999) 12

7.7 Další rozšíření (2000–2009) 12

7.8 Náročné desetiletí (Po roce 2010) 13

8 Institucionální záležitosti 14

8.1 Institucionální trojúhelník 14

9 Evropský parlament 15

10 Evropská rada 16

11 Rada Evropské unie 17

12 Evropská komise 18

12.1 Prosazování práva 18

12.2 Ostatní orgány a instituce 18

13 Volby v EU 20

13.1 Volby do místních zastupitelstev – obecní volby 20

13.2 Volby do Evropského parlamentu 20

13.3 Volby do EP v ČR 21

14 Vztahy EU s Českou republikou 22

15 Smlouvy EU 23

15.1 Lisabonská smlouva 23

15.1.1 Co přináší smlouva nového? 24

16 Euro 25

17 Cíle EU 26

18 Pět cílů Evropské unie pro rok 2020 27

18.1 Energetika 28

18.2 Energetická unie 28

18.3 Cíle EU v oblasti energetiky 28

18.3.1 Cíle pro rok 2020: 28

18.3.2 Cíle pro rok 2030: 29

18.3.3 Cíle pro rok 2050: 29

18.3.4 Čeho jsme v této oblasti doposud dosáhli? 29

19 Problémy EU 30

19.1 Problémy rozpočtu EU 30

19.2 Rezignace na kulturní hodnoty 30

19.3 Brexit 30

19.3.1 Ekonomické důsledky Brexitu 31

20 Závěr 32

21 Poznámkový aparát 33

21.1 Webové stránky 33

21.2 Literatura 38

22 Přílohy 39

Úvod

O Evropské unii vím jen základní informace např. jakou má vlajku, přibližně kolik je v ní státu, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, že pomáhá státům ve finanční krizi, ale i v jiných případech….

Úvodem jsem toho napsala příliš málo o Evropské unii, ale nikdy jsem se o ni dopodrobna nezaobírala, takže vím jen základní informace a to by mi mohlo stačit.

Ale když se mě někdo zeptá, co to ta Evropská unie vůbec je, tak co bych řekla?

To je docela zásadní otázka a já bych na ní neuměla odpovědět a to je chyba.

Každý by měl vědět alespoň základy z historie, kultury, vědy, politiky, ale i to, kde všude ČR má své zastoupení, jako např.: NATO, OSN, EU atd.

A právě o EU bude moje seminární práce.

Znaky Evropské unie

Evropská unie je seskupená z 28 státu na politickém i ekonomickém základě a vznikl završením desetiletí integračního procesu v roce 1993 podpisem Smlouvy o Evropské unii (Maastrichtská smlouva). Evropská unie se rozprostírá se svými 28 státy na 4,2 milionu km2 s 495 miliony obyvateli. Skoro každý stát v EU má svůj úřední jazyk, a proto se zde mluví oficiálně 24 jazyky. Určitě do znaků Evropské unie musím zahrnout její rozpočet, který je 129,1 miliard EUR. Zajímavé je, také kolik se zde dožívají průměrně muži a ženy. Muži se dožívají přibližně 74,6 let a ženy 80,9 let. 1

Témata, do kterých materiál patří