Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Evropská unie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (154,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

bydliště bez ohledu na státní příslušnost, právo na diplomatickou a konzulární ochranu ve třetích zemích, petiční právo k Evropskému parlamentu, právo obracet se na evropského ombudsmana a právo na komunikaci s institucemi EU v rodném jazyce.49Lisabonská smlouva. Euroskop.cz [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://www.euroskop.cz/gallery/49/14956-lisbonne_2.pdf Co přináší smlouva nového? Lisabonská smlouva si klade za cíl učinit z Evropské unie demokratičtější a lepší organizaci, která bude současně působit efektivněji, podporovat práva a hodnoty zajišťující svobodu, solidaritu a bezpečno a posilovat svou roli ve světové politice.50Lisabonská smlouva. Euroskop.cz [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://www.euroskop.cz/gallery/49/14956-lisbonne_2.pdf Zakládající smlouvy byly pozměněny pokaždé, když přistupovaly nové státy: 1973 - Dánsko, Irsko, Spojené království 1981 - Řecko 1986 - Portugalsko, Španělsko 1995 - Finsko, Rakousko, Švédsko 2004 - Česká republika, Estonsko, Kypr, Maďarsko, Malta, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko 2007 - Bulharsko, Rumunsko. 2013 - Chorvatsko.51Malá encyklopedie Evropské unie. 50. Praha: Economica Verlag, 1996. ISBN 80-85864-34-7. Euro Euro je jedním z nejhmatatelnějších úspěchů evropské integrace. Společnou měnu zavedlo 19 z 28 členských států EU a denně jí platí okolo 338,6 milionů lidí.52Euro.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_cs Cíle EU Po druhé světové válce se lidé obávali nových konfliktů, které by mohly vést k ozbrojování států a následné válce. Začali proto přemýšlet, jak by se těmto situacím mohli vyvarovat. Šlo by to, ale jedině při vytvoření nové unie, která by spojila co nejvíce států v Evropě a tyto státy by mezi sebou vytvořily vzájemně výhodné dohody.53Cíle EU [online]. [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://www.mezinarodni-organizace.wz.cz/eu/hlavni-cile-eu/hlavni-cile-eu.html Po roce 1945 bylo v první řadě zabezpečit lidem základní životní potřeby – hlavním motivem této doby bylo zabezpečit mír hlavně na evropském kontinentu a později - zbavit se nacismu jak v politice, tak v ekonomice. Dalším problémem byla také ,,hrozba“ rozšiřujícího se Sovětského svazu a větší šanci ubránit se mu měla západní Evropa, ale jen sjednocená. Už od počátku založení měla Evropská unie dva nejdůležitější cíle:Státy se v poválečném období měly vzájemně kontrolovat, hlavně svoji politiku a zajistit si, aby nedošlo k náhlému ozbrojení jednoho z evropských států, které by následně vedlo k nové válce.54Cíle EU [online]. [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://www.mezinarodni-organizace.wz.cz/eu/hlavni-cile-eu/hlavni-cile-eu.html Pět cílů Evropské unie pro rok 2020 1. Zaměstnanost Zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let555 cílů evropské unie.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_cs.htme 2. Výzkum a vývoj Investovat do výzkumu a vývoje 3 % HDP Evropské unie565 cílů evropské unie.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_cs.htme 3. Změna klimatu a udržitelné zdroje energie Snížit emise skleníkových plynů o 20 % (nebo dokonce o 30 %, pokud k tomu budou vytvořeny podmínky) ve srovnání se stavem v roce 199057Malá encyklopedie Evropské unie. 50. Praha: Economica Verlag, 1996. ISBN 80-85864-34-7. Zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 % Zvýšit energetickou účinnost o 20 %585 cílů evropské unie.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_cs.htme 4. Vzdělávání Snížit míru nedokončení studia pod 10 % Dosáhnout ve věkové kategorii od 30 do 34 let alespoň 40% podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva.59Malá encyklopedie Evropské unie. 50. Praha: Economica Verlag, 1996. ISBN 80-85864-34-7. 5. Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení Snížit alespoň o 20 milionů počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním vyloučení nebo jsou na pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení60Malá encyklopedie Evropské unie. 50. Praha: Economica Verlag, 1996. ISBN 80-85864-34-7. Tyto cíle: Dávají celkový obrázek toho, co by měla Evropská unie v hlavních parametrech do roku 2020 splňovat. Jsou převáděny do podoby vnitrostátních cílů, aby každý členský stát mohl kontrolovat, jak na tom v plnění cílů je v porovnání s ostatními. Nevyžadují rozdělení nákladů – jedná se o společné cíle, kterých lze dosáhnout optimální kombinací opatření ze strany členských států i Evropské unie.615 cílů evropské unie.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_cs.htme Jsou propojené a vzájemně se podporují: Zlepšení výsledků ve vzdělávání pomáhá zvyšovat zaměstnanost a snižovat chudobu. Větší podíl výzkumu, vývoje a inovací v hospodářství spolu s rozumnějším využíváním zdrojů přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti a vytváření nových pracovních míst.62 Investice do ekologických technologií pomáhá zmírňovat klimatické změny a vytvářet nové obchodní příležitosti a nová pracovní místa.63Energetika.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://europa.eu/european-union/topics/energy_cs Energetika Evropská unie se v současné době potýká se stoupající poptávkou po energiích, nestabilními cenami a možným přerušením dodávek. Zároveň je třeba snižovat dopad energetického odvětví na životní prostředí. K řešení těchto problémů potřebujeme mít EU jasnou energetickou strategii. Energetická politika EU má proto 3 hlavní cíle: Bezpečnost dodávek,konkurencescho

Témata, do kterých materiál patří