Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Evropská unie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (154.72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Volby v EU

Smlouva o Evropské unii - tzv. Maastrichtská smlouva opravňuje všechny občany Evropské unie k aktivní (= právo volit) a pasivní (= právo být volen) účasti ve volbách do Evropského parlamentu a ve volbách do místních zastupitelstev v místě jejich pobytu.37

Volby do místních zastupitelstev – obecní volby

Základní pravidla pro obecní volby pro občany EU stanoví Směrnice Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky. V členských státech neexistují pro volby do místních zastupitelstev jednotná pravidla. Pokud občan EU chce tohoto svého práva v zemi pobytu využít, je vždy třeba zjistit a respektovat konkrétní právní úpravy země pobytu. Některé země EU nicméně povolují volbu jen v primárním či obvyklém místě pobytu. Jako obecné pravidlo platí, že země EU nemůže po občanovi požadovat pobyt na určitém místě po určitou dobu před volbami, pokud toto pravidlo neplatí také pro její vlastní občany. Přesto může jedna země – Lucembursko požadovat za určitých podmínek minimální dobu pobytu.38

Volby do Evropského parlamentu

Evropský parlament je jedinou přímo volenou institucí EU. Občané členských států volí své zástupce do EP od roku 1979. EP je největším mnohonárodním parlamentem na světě. Volební systém v členských zemích EU není jednotný a liší se podle tradic a ústavních pravidel jednotlivých členských zemí. Volby do EP se konají najednou (během jednoho týdne) ve všech zemích Evropské unie. Volební období je pětileté. Poslední volby se uskutečnily ve dnech 23. a 24. května 2014.39

Principy a zásady voleb do Evropského parlamentu jsou zakotveny:

  1. Ve Smlouvě o založení Evropského společenství

  2. ve směrnici Rady č. 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.

  3. Zásady voleb do Evropského parlamentu upravuje rovněž Akt týkající se volby zástupců Shromáždění přímým všeobecným hlasováním z roku 1976 (evropský volební zákon).40

Volby do EP v ČR

V České republice upravuje volby do Evropského parlamentu zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen „volební zákon“). Naše právní úprava způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu je téměř shodná s úpravou hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má:

  1. Občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva.

  2. Občan jiného členského státu Evropské unie, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech - tj. má na území České republiky pobyt a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva.

Témata, do kterých materiál patří