Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Evropská unie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (154.72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. Výzkum a vývoj

Investovat do výzkumu a vývoje 3 % HDP Evropské unie56

3. Změna klimatu a udržitelné zdroje energie

Snížit emise skleníkových plynů o 20 % (nebo dokonce o 30 %, pokud k tomu budou vytvořeny podmínky) ve srovnání se stavem v roce 199057

Zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 %

Zvýšit energetickou účinnost o 20 %58

4. Vzdělávání

Snížit míru nedokončení studia pod 10 %

Dosáhnout ve věkové kategorii od 30 do 34 let alespoň 40% podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva.59

5. Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Snížit alespoň o 20 milionů počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním vyloučení nebo jsou na pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení60

Tyto cíle:

Dávají celkový obrázek toho, co by měla Evropská unie v hlavních parametrech do roku 2020 splňovat. Jsou převáděny do podoby vnitrostátních cílů, aby každý členský stát mohl kontrolovat, jak na tom v plnění cílů je v porovnání s ostatními. Nevyžadují rozdělení nákladů – jedná se o společné cíle, kterých lze dosáhnout optimální kombinací opatření ze strany členských států i Evropské unie.61

Jsou propojené a vzájemně se podporují:

Zlepšení výsledků ve vzdělávání pomáhá zvyšovat zaměstnanost a snižovat chudobu. Větší podíl výzkumu, vývoje a inovací v hospodářství spolu s rozumnějším využíváním zdrojů přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti a vytváření nových pracovních míst.62

Investice do ekologických technologií pomáhá zmírňovat klimatické změny a vytvářet nové obchodní příležitosti a nová pracovní místa.63

Energetika

Evropská unie se v současné době potýká se stoupající poptávkou po energiích, nestabilními cenami a možným přerušením dodávek. Zároveň je třeba snižovat dopad energetického odvětví na životní prostředí. K řešení těchto problémů potřebujeme mít EU jasnou energetickou strategii. Energetická politika EU má proto 3 hlavní cíle: Bezpečnost dodávek, konkurenceschopnost a udržitelnost.64

Energetická unie

Komise předložila plán k vytvoření evropské energetické unie. Tím se má občanům a podniků v EU zajistit bezpečná, cenově dostupná energie šetrná ke klimatu. Energie bude proudit mezi zeměmi EU, aniž by byla omezována státními hranicemi. Nové technologie, energetická účinnost a modernizovaná infrastruktura přispějí ke snížení nákladů pro domácnosti, vytvoření nových pracovních míst a stimulaci vývozu a hospodářského růstu obecně. Evropské hospodářství bude udržitelné, nízkouhlíkové a ekologického. Bude jedničkou ve využívání obnovitelných zdrojů energie a bude stát v čele boje proti globálnímu oteplování. Díky energetické unii bude moci EU zaujmout jednotný postoj k otázkám energetiky v celosvětovém měřítku. Energetická unie staví na stávající energetické politice EU, včetně Rámce pro oblast klimatu a energetiky do roku 2030 a Evropské strategie energetické bezpečnosti. 65

Témata, do kterých materiál patří