Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Evropská unie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (154.72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Důležitou změnou v rozhodovacím procesu EU je rozšíření počtu oblastí, v kterých bude Rada rozhodovat kvalifikovanou většinou. Lisabonská smlouva rozšiřuje tento způsob hlasování o 68 nových oblastí. Po vstupu smlouvy v platnost se bude používat již ve 218 oblastech.48

Institut občanství Unie zavedla již Maastrichtská smlouva z roku 1992 a Lisabonská smlouva v tomto ohledu nic nemění. Občanství Unie pouze doplňuje občanství jednotlivých členských států, aniž by je nahrazovalo. Bylo zavedeno proto, aby všem občanům členských států zaručovalo právo volného pohybu v rámci EU, právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách v místě bydliště bez ohledu na státní příslušnost, právo na diplomatickou a konzulární ochranu ve třetích zemích, petiční právo k Evropskému parlamentu, právo obracet se na evropského ombudsmana a právo na komunikaci s institucemi EU v rodném jazyce. 49

Co přináší smlouva nového?

Lisabonská smlouva si klade za cíl učinit z Evropské unie demokratičtější a lepší organizaci, která bude současně působit efektivněji, podporovat práva a hodnoty zajišťující svobodu, solidaritu a bezpečno a posilovat svou roli ve světové politice. 50

Zakládající smlouvy byly pozměněny pokaždé, když přistupovaly nové státy:

1973 - Dánsko, Irsko, Spojené království

1981 - Řecko

1986 - Portugalsko, Španělsko

1995 - Finsko, Rakousko, Švédsko

2004 - Česká republika, Estonsko, Kypr, Maďarsko, Malta, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko

2007 - Bulharsko, Rumunsko.

2013 - Chorvatsko.51

Euro

Euro je jedním z nejhmatatelnějších úspěchů evropské integrace. Společnou měnu zavedlo 19 z 28 členských států EU a denně jí platí okolo 338,6 milionů lidí.52

Cíle EU

Po druhé světové válce se lidé obávali nových konfliktů, které by mohly vést k ozbrojování států a následné válce. Začali proto přemýšlet, jak by se těmto situacím mohli vyvarovat. Šlo by to, ale jedině při vytvoření nové unie, která by spojila co nejvíce států v Evropě a tyto státy by mezi sebou vytvořily vzájemně výhodné dohody.53

Po roce 1945 bylo v první řadě zabezpečit lidem základní životní potřeby – hlavním motivem této doby bylo zabezpečit mír hlavně na evropském kontinentu a později - zbavit se nacismu jak v politice, tak v ekonomice. Dalším problémem byla také ,,hrozba“ rozšiřujícího se Sovětského svazu a větší šanci ubránit se mu měla západní Evropa, ale jen sjednocená.

Už od počátku založení měla Evropská unie dva nejdůležitější cíle: Státy se v poválečném období měly vzájemně kontrolovat, hlavně svoji politiku a zajistit si, aby nedošlo k náhlému ozbrojení jednoho z evropských států, které by následně vedlo k nové válce.54

Pět cílů Evropské unie pro rok 2020

1. Zaměstnanost

Zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let55

Témata, do kterých materiál patří