Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Evropská unie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (154.72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Jak proces rozšiřování funguje?

Celý proces má 3 fáze (všechny fáze musí schválit všichni stávající členové Unie): Zemi je nabídnuta perspektiva členství, získává status kandidátské země pro členství v EU a s kandidátskou zemí jsou zahájena formální jednání o členství, což je proces, který obvykle vyžaduje reformy vedoucí k přijetí platného práva EU.9

Pokud jsou jednání a s tím související reformy ukončeny ke spokojenosti obou stran, může země do EU vstoupit (s tím musí opět souhlasit všichni stávající členové Unie).10

Mnohojazyčnost

Politika mnohojazyčnosti EU sleduje 2 cíle: Chránit bohatou jazykovou rozmanitost Evropy a podporovat studium cizích jazyků.11

Úřední jazyky EU?

Evropská unie má v současné době 24 úředních jazyků:

 1. angličtinu

 2. bulharštinu

 3. češtinu

 4. dánštinu

 5. estonštinu

 6. finštinu

 7. francouzštinu

 8. chorvatštinu

 9. irštinu

 10. italštinu

 11. litevštinu

 12. lotyštinu

 13. maďarštinu

 14. maltštinu

 15. němčinu

 16. nizozemštinu

 17. polštinu

 18. portugalštinu

 19. rumunštinu

 20. řečtinu

 21. slovenštinu

 22. slovinštinu

 23. španělštinu

 24. švédštinu

Občané EU mají právo používat v komunikaci s orgány EU kterýkoli z těchto jazyků. Odpověď pak musejí dostat ve stejném jazyce. Veškerá nařízení EU a ostatní právní dokumenty jsou zveřejňovány ve všech těchto jazycích s výjimkou irštiny (v současnosti se do irštiny překládají pouze nařízení přijatá Radou EU i Evropským parlamentem). Poslanci Evropského parlamentu mají právo používat kterýkoli z úředních jazyků Unie.12

Regionální a menšinové jazyky

V Evropské unii najdeme více než 60 původních regionálních a menšinových jazyků, kterými hovoří okolo 40 milionů osob. Patří k nim baskičtina, katalánština, fríština, sámština (dříve známá jako laponština), velština a jidiš. 13

Právní postavení těchto jazyků a podpora, kterou dostávají, závisí na rozhodnutí jednotlivých států EU, se kterými Evropská komise udržuje otevřený dialog, aby podporovala jazykovou rozmanitost v co možná nejširším rozsahu.14

Historie

Zakladatelé EU

Podnět k vytvoření Evropské unie (jak zní její současný název) dalo několik výjimečných osobností. Právě díky jejich energii a motivaci můžeme nyní žít v oblasti míru a stability, jež nyní považujeme za samozřejmé. Šlo o osobnosti různých profesních zaměření, ale všichni, od bojovníků za svobodu po právníky, sdíleli tentýž ideál: mírovou, sjednocenou a vzkvétající Evropu. Na prosazení evropské myšlenky kromě níže uvedených osobností samozřejmě neúnavně a obětavě pracovalo i mnoho dalších. Informace o zakladatelích evropského projektu tedy stále aktualizujeme.15

Evropa v míru – počátky spolupráce (1945–1959)

Evropská unie vznikla se záměrem ukončit časté a krvavé války mezi sousedy, jež vyvrcholily druhou světovou válkou. V roce 1950 začíná hospodářské a politické sjednocování evropských zemí v rámci Evropského společenství uhlí a oceli, jehož cílem je zajistit trvalý mír. Zakládajících států je šest: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. Atmosféru 50. let určuje studená válka mezi Východem a Západem. Maďarský protest proti komunistickému režimu umlčují v roce 1956 sovětské tanky. 16

Témata, do kterých materiál patří