Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Evropská unie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (154,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

tp://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_cs Úřední jazyky EU? Evropská unie má v současné době 24 úředních jazyků: angličtinubulharštinučeštinudánštinuestonštinufinštinufrancouzštinuchorvatštinuirštinuitalštinulitevštinulotyštinumaďarštinumaltštinuněmčinunizozemštinupolštinuportugalštinurumunštinuřečtinuslovenštinuslovinštinušpanělštinušvédštinu Občané EU mají právo používat v komunikaci s orgány EU kterýkoli z těchto jazyků. Odpověď pak musejí dostat ve stejném jazyce. Veškerá nařízení EU a ostatní právní dokumenty jsou zveřejňovány ve všech těchto jazycích s výjimkou irštiny (v současnosti se do irštiny překládají pouze nařízení přijatá Radou EU i Evropským parlamentem). Poslanci Evropského parlamentu mají právo používat kterýkoli z úředních jazyků Unie.12Mnohojazyčnost.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z:http://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_cs Regionální a menšinové jazyky V Evropské unii najdeme více než 60 původních regionálních a menšinových jazyků, kterými hovoří okolo 40 milionů osob. Patří k nim baskičtina, katalánština, fríština, sámština (dříve známá jako laponština), velština a jidiš.13Mnohojazyčnost.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z:http://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_cs Právní postavení těchto jazyků a podpora, kterou dostávají, závisí na rozhodnutí jednotlivých států EU, se kterými Evropská komise udržuje otevřený dialog, aby podporovala jazykovou rozmanitost v co možná nejširším rozsahu.14Mnohojazyčnost.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z:http://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_cs Historie Zakladatelé EU Podnět k vytvoření Evropské unie (jak zní její současný název) dalo několik výjimečných osobností. Právě díky jejich energii a motivaci můžeme nyní žít v oblasti míru a stability, jež nyní považujeme za samozřejmé. Šlo o osobnosti různých profesních zaměření, ale všichni, od bojovníků za svobodu po právníky, sdíleli tentýž ideál: mírovou, sjednocenou a vzkvétající Evropu. Na prosazení evropské myšlenky kromě níže uvedených osobností samozřejmě neúnavně a obětavě pracovalo i mnoho dalších. Informace o zakladatelích evropského projektu tedy stále aktualizujeme.15Histoire.Europa.eu [online]. Praha: cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_cs Evropa v míru – počátky spolupráce (1945–1959) Evropská unie vznikla se záměrem ukončit časté a krvavé války mezi sousedy, jež vyvrcholily druhou světovou válkou. V roce 1950 začíná hospodářské a politické sjednocování evropských zemí v rámci Evropského společenství uhlí a oceli, jehož cílem je zajistit trvalý mír. Zakládajících států je šest: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. Atmosféru 50. let určuje studená válka mezi Východem a Západem. Maďarský protest proti komunistickému režimu umlčují v roce 1956 sovětské tanky.16Histoire.Europa.eu [online]. Praha: cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_cs V roce 1957 je podepsána Římská smlouva, kterou se zakládá Evropské hospodářské společenství (EHS) čili tzv. společný trh.17Histoire.Europa.eu [online]. Praha: cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_cs Období hospodářského růstu (1960–1969) Hospodářství se v 60. letech daří, mimo jiné díky tomu, že země EU neuplatňují ve vzájemném obchodě cla. Zavádějí také společnou kontrolu produkce potravin, aby zajistily dostatek potravin pro všechny – a zemědělská produkce dokonce brzy dosáhne přebytků. Květen 1968 se do historie zapisuje studentskými nepokoji v Paříži a takzvanou „generací roku 68“, která dosáhne mnoha změn ve společnosti i v postojích lidí.18Histoire.Europa.eu [online]. Praha: cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_cs Společenství se poprvé rozšiřuje (1970–1979) 1. ledna 1973 vstupují do Evropské unie Dánsko, Irsko a Spojené království, čímž se počet členských států zvyšuje na devět. V říjnu 1973 přichází brutální arabsko-izraelská válka. Jejím výsledkem v Evropě je energetická krize a hospodářské problémy. Svržení Salazarova režimu v Portugalsku v roce 1974 a smrt generála Franka ve Španělsku v roce 1975 znamenají konec posledních pravicových diktatur v Evropě. V evropských záležitostech se zvyšuje vliv Evropského parlamentu, jehož poslance mohou občané v roce 1979 poprvé volit přímo.19Histoire.Europa.eu [online]. Praha: cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_cs Měnící se tvář Evropy – pád berlínské zdi (1980–1989) Po stávkách v gdaňských loděnicích v létě roku 1980 jsou jména polského odborového svazu Solidarita a jeho předáka Lecha Wałęsy známá po celé Evropě i světě. V roce 1981 se Řecko stává desátým členským státem a o pět let později do EU vstupují Španělsko a Portugalsko. V roce 1986 je podepsán Jednotný evropský akt. Jedná se o smlouvu, na níž je založen rozsáhlý šestiletý program zaměřený na řešení problémů volného obchodu mezi státy EU a kterou se vytváří jednotný trh. 9. listopadu 1989 dochází k zásadnímu politickému zvratu. S pádem berlínské zdi se poprvé po 28 letech otevírají hranice mezi Východním a Západním Německem. V říjnu 1990 se oba německé státy spojí a Německo je znovu sjednoceno.20Histoire.Europa.eu [online]. Praha: cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_cs Evropa bez hranic (1990–1999) Následkem pádu komunismu ve střední a východní Evropě jsou si Evropané jako sousedé blíže. V roce 1993 je dobudován jednotný trh založený na tzv. čtyřech svobodách volném pohybu, zboží, služeb, osob a pe

Témata, do kterých materiál patří