Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Evropská unie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (154,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

pnost a udržitelnost.64Energetika.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://europa.eu/european-union/topics/energy_cs Energetická unie Komise předložila plán k vytvoření evropské energetické unie. Tím se má občanům a podniků v EU zajistit bezpečná, cenově dostupná energie šetrná ke klimatu. Energie bude proudit mezi zeměmi EU, aniž by byla omezována státními hranicemi. Nové technologie, energetická účinnost a modernizovaná infrastruktura přispějí ke snížení nákladů pro domácnosti, vytvoření nových pracovních míst a stimulaci vývozu a hospodářského růstu obecně. Evropské hospodářství bude udržitelné, nízkouhlíkové a ekologického. Bude jedničkou ve využívání obnovitelných zdrojů energie a bude stát v čele boje proti globálnímu oteplování. Díky energetické unii bude moci EU zaujmout jednotný postoj k otázkám energetiky v celosvětovém měřítku. Energetická unie staví na stávající energetické politice EU, včetně Rámce pro oblast klimatu a energetiky do roku 2030 a Evropské strategie energetické bezpečnosti. 65Energetika.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://europa.eu/european-union/topics/energy_cs Cíle EU v oblasti energetiky Evropská unie si stanovila cíle v oblasti energetiky a oblasti klimatu pro rok 2020, 2030 a 2050.66Energetika.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://europa.eu/european-union/topics/energy_cs Cíle pro rok 2020: Snížit emise skleníkových plynů oproti roku 1990 alespoň o 20 %. Získávat 20 % energie z obnovitelných zdrojů. Zvýšit energetickou účinnost o 20 %67Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://europa.eu/european-union/topics/energy_cs Cíle pro rok 2030: Snížit emise skleníkových plynů o 40 %. Minimálně 27 % energie v EU z obnovitelných zdrojů. Zvýšit energetickou účinnost o 27–30 %.Propojit elektrické rozvodné soustavy tak, aby bylo možné 15 % elektřiny vyrobené v EU dopravit do jiných zemí EU.68Energetika.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://europa.eu/european-union/topics/energy_cs Cíle pro rok 2050: Snížit emise skleníkových plynů oproti hodnotám z roku 1990 o 80–95 %. Energetický plán do roku 2050 jasně ukazuje, že je možné těchto cílů dosáhnout.69Energetika.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://europa.eu/european-union/topics/energy_cs Čeho jsme v této oblasti doposud dosáhli? EU je na dobré cestě ke splnění cílů do roku 2020: Emise skleníkových plynů se v období 1990–2012 snížily o 18 %, podíl energie z obnovitelných zdrojů se zvýšil na 14,1 % (2012), přičemž v roce 2005 činil 8,5 % a očekává se, že energetická účinnost se do roku 2020 zvýší o 18–19 %. To je pouze nepatrně pod stanoveným cílem 20 %. Cíle však můžeme dosáhnout pouze tehdy, začlení-li členské země veškeré nezbytné právní předpisy EU do své legislativy.70Energetika.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://europa.eu/european-union/topics/energy_cs Problémy EU Problémy rozpočtu EU Rozpočet EU (dříve ES) je již od počátku evropské integrace spojen s řadou problémů. Je to dáno funkcí a strukturou společného rozpočtu i faktem, žerozpočet není jen ekonomickým nástrojemumožňujícím fungování integračního seskupení, aleje předěsím výsledkem politických dohod a vyjádřením priorit a směřování EU. Mezinejproblémovějšíoblastipatří velikost rozpočtu, rozpočtové bilance členských států a úlevy pro největší čisté plátce, společná zemědělská politika a strukturální pomoc.71Problémy.Euroskop.cz [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z:https://www.euroskop.cz/8921/sekce/problemy-rozpoctu-eu/ Rezignace na kulturní hodnoty V průběhu příštích dvaceti let bude mít imigrace významný dopad na evropskou tradiční kulturu. Klíčovou otázkou je skutečnost, zda se přistěhovalci přizpůsobí Evropě nebo zda se Evropa přizpůsobí přistěhovalcům. Vzhledem k tomu, že hlavní kulturní hodnotou většiny imigrantů je muslimská víra, mohl by dotaz znít takto: stane se Evropa více muslimským kontinentem, nebo se islám „poevropští“?72Blog.idnes.cz [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://pohanel.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=123508 Brexit Výraz Brexit představuje označení pro vystoupení Velké Británie z Evropské unie, o kterém rozhodli britští voliči v referendu konaném 23. června 2016. Výsledky referenda otřásly finančními trhy a vyvolaly bouřlivé reakce napříč politickým spektrem celé Evropy. Premiér David Cameron, jenž podporoval setrvání Británie v EU, následně oznámil svou rezignaci.73Brexit.Www.aktualne.cz [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://www.aktualne.cz/wiki/zahranici/brexit/r~a60ed4223d7f11e69d46002590604f2e/?redirected=1496163241 Pro vystoupení Británie hlasovalo 51,9 % voličů, především pak v Anglii (53,4 %) a Walesu (52,5 %). Naopak většinově byli proti Brexitu vSeverním Irsku (55,8 %) a Skotsku (62,0 %) a také v kosmopolitnímLondýně (60,0 %). Podíl zastánců Brexitu rovněž rostl s věkem, kdy 73 % voličů, kteří dorazili k volbám, ve věku 18 - 24 let hlasovalo proti, zatím co např. ve skupině voličů mezi 55 - 64 let bylo pro setrvání jen 43 %. K volbám dorazilo celkem72 % voličů, z nichž 17,4 milionu lidí hlasovalo pro Brexit, setrvat v EU chtělo 16,1 milionu.74Brexit.Www.aktualne.cz [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z:https://www.aktualne.cz/wiki/zahranici/brexit/r~a60ed4223d7f11e69d46002590604f2e/?redirected=1496163241 Příznivci Brexitu zdůvodňovali potřebu odchodu z EU především neklesající v důsledku přebujelé byrokracie diktované Bruselem, vysoké odvody do společné kasy a obavami z imigrace z Východní Evropy.75Brexit.Www.aktualne.cz [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostu

Témata, do kterých materiál patří