Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Evropská unie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (154,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ů Evropské unie musím zahrnout její rozpočet, který je 129,1 miliard EUR. Zajímavé je, také kolik se zde dožívají průměrně muži a ženy. Muži se dožívají přibližně 74,6 let a ženy 80,9 let.1Seminarky.cz.Www.seminarky.cz [online]. Praha: copyright, 1998 [cit. 2017-05-30]. Dostupné z:http://www.seminarky.cz/Evropska-unie-2031 Původní cíl sjednocovacích procesů bylo: zajistit mír a bezpečnost v Evropě zničené druhou světovou válkou. Propojování národních ekonomik mělo přispět k řešení ekonomických problémů a přinést prosperitu.Program integrace vedoucí k vytvoření oblasti volného obchodu postupně doplnily: zemědělská politika, sociální politika, regionální politika, průmyslová politika, ekologická politika, společná zahraniční a bezpečnostní politika, spolupráce v oblasti justice, vnitra atd. Evropská unie musí mít i svojí hymnu a tou je Oda na radost od Beethovena, a také musí mít vlajku, která má 12 zlatých hvězd v kruhu (kruh-solidarita, 12-dokonalost, úplnost, jednota), počet hvězd neměl a nemá souvislost s počtemčlenských států. Jednou za rok slavíme přesně 9. května Den Evropy a heslo zní United In Diversity (Jednota v rozmanitosti).2Seminarky.cz.Www.seminarky.cz [online]. Praha: copyright, 1998 [cit. 2017-05-30]. Dostupné z:http://www.seminarky.cz/Evropska-unie-2031 Jednotlivé země Společenství států, které stály na začátku integrace, bylo podstatně menší než současná Evropská unie. Hospodářskou spolupráci v roce 1951 zahájila Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. Postupně se připojily další evropské země. Současného počtu 28 členských států Unie dosáhla přistoupením Chorvatska 1. července 2013.3Evropská unie.Europa.eu [online]. Praha: cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_cs Brexit: V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí.4Evropská unie.Europa.eu [online]. Praha: cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_cs 1. Belgie 2. Bulharsko 3. Česká republika 4. Dánsko 5. Estonsko 6. Finsko 7. Francie 8. Chorvatsko 9. Irsko 10. Itálie 11. Kypr 12. Litva 13. Lotyšsko 14. Lucembursko 15. Maďarsko 16. Malta 17. Německo 18. Nizozemsko 19. Polsko 20. Rakousko 21. Portugalsko 22. Rumunsko 23. Řecko 24. Slovensko 25. Slovinsko 26. Španělsko 27. Švédsko 28. Brexit Rozšíření Proces rozšíření umožňuje do EU vstupovat novým zemím. Od svého založení v roce 1957 se Evropská unie rozšířila z 6 zemí až na dnešních 28 členských států.5Rozšíření.Europa.eu [online]. Praha: cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z:https://europa.eu/european-union/topics/enlargement_cs Šíření prosperity a demokracie V posledních 50 letech pomohlo členství v EU zemím, jež se dostaly ze jha diktátorských režimů, nastolit hospodářský růst a posílit demokratické principy.6Rozšíření.Europa.eu [online]. Praha: cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z:https://europa.eu/european-union/topics/enlargement_cs Spojení Východu a Západu Unii v roce 1957 založilo 6 států: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. Od roku 1973 se pak postupně připojily další západoevropské země. Členy EU se po kolapsu komunistických režimů v roce 1989 stala řada států ze střední a východní Evropy. Došlo k tomu ve dvou vlnách: v roce 2004 a 2007. V roce 2013 se 28. zemí EU stalo Chorvatsko.7Rozšíření.Europa.eu [online]. Praha: cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z:https://europa.eu/european-union/topics/enlargement_cs Kdo může do EU vstoupit? Ve Smlouvě o Evropské unii se uvádí, že o členství v Unii může požádat každý evropský stát, který uznává demokratické hodnoty EU a zavazuje se je podporovat. Země může do EU vstoupit pouze tehdy, pokud splňuje všechny podmínky členství: politické – musí mít stabilní instituce zaručující demokracii, právní stát a lidská práva, ekonomické – musí mít fungující tržní hospodářství a schopnost odolávat konkurenčním tlakům a tržním silám v EU a právní – musí přijmout platné právo EU – zejména pak hlavní cíle politické, hospodářské a měnové unie.8Rozšíření.Europa.eu [online]. Praha: cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z:https://europa.eu/european-union/topics/enlargement_cs Jak proces rozšiřování funguje? Celý proces má 3 fáze (všechny fáze musí schválit všichni stávající členové Unie): Zemi je nabídnuta perspektiva členství, získává status kandidátské země pro členství v EU a s kandidátskou zemí jsou zahájena formální jednání o členství, což je proces, který obvykle vyžaduje reformy vedoucí k přijetí platného práva EU.9Rozšíření.Europa.eu [online]. Praha: cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z:https://europa.eu/european-union/topics/enlargement_cs Pokud jsou jednání a s tím související reformy ukončeny ke spokojenosti obou stran, může země do EU vstoupit (s tím musí opět souhlasit všichni stávající členové Unie).10Rozšíření.Europa.eu [online]. Praha: cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z:https://europa.eu/european-union/topics/enlargement_cs Mnohojazyčnost Politika mnohojazyčnosti EU sleduje 2 cíle: Chránit bohatou jazykovou rozmanitost Evropy a podporovat studium cizích jazyků.11Mnohojazyčnost.Europa.eu [online]. Praha: Cookies, 2000 [cit. 2017-05-31]. Dostupné z:ht

Témata, do kterých materiál patří