Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3.c) Řeč

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3.c) Řeč Řeč - Schopnost člověka vyjádřit členěnými zvuky obsah vědomí a používat výrazové verbální (mluva, písmo) a neverbální (posunky, mimika, gesta) prostředky - Řeč slouží ke sdělování a vyjadřování toho, co máme „v sobě“. - Pro vývoj jedince má řeč mimořádný význam, ovlivňuje kvalitu myšlení, poznávání, učení, jeho orientaci a fungování v lidském společenství. Funkce:- nástroj myšlení, prostředek komunikace, prostředek působení na druhé a sebe sama. Druhy řeči a) Vnitřní =nástroj myšlení, řeč v nás, mluvíme sami k sobě, navenek nemusí být patrná, zamyšlený výraz, nepatrný pohyb rtů při učení, při psaní, stručná řeč, slova nahrazená představami, není u malých dětí (do 3 do 5 let), psychicky nemocní. - Je fází výpovědi, která předchází vnější řeči. b) Vnější =prostředek komunikace, působení na druhé. -mluvená řeč = od jednoho roku života, 2. – 7. rok = kritické období řeči, buď se dítě naučí mluvit nebo ne, dobře se učí jazykům -psaná řeč = od 6. roku života, 11. – 12. let = automatizace psaní. Je to řeč – monolog, rozmluva s bílým listem papíru. c) Řeč těla = Neverbální komunikace. Sdělování významu pomocí pohybů těla a gest. Je přítomna v každé situaci lidské komunikace. d) Řeč znaková = Řeč hluchoněmých využívající pohyby rukou, paží, těla a mimiku obličeje. - Od mluvy se liší strukturou i pravidly. - Konvenční posunky vznikají dohodou hluchoněmých z posunku přirozených. Při jejím stálém používání dochází k výrazně jiné orientaci sluchové oblasti mozkové kůry Grafologie =nauka o písmu – velikost (sebevědomí, náročnost, skromnost, velkorysost, puntičkářství), sklon písma – sklon doprava (podléháme emocím, tíhneme do budoucnosti), sklon doleva (lidé se více kontrolují, vrací se do minulosti), rovnost řádku (vyrovnanost nebo aktivita a pasivita). Poruchy řeči - Poruchy řeči lze rozdělit na poruchy zaviněné vývojem hlasu (poškození řečových center v mozku), poruchy tvorby hlasu (onemocnění hrtanu), onemocnění úst. - Vývojovými řečovými poruchami rozumíme řeč, která svým rozsahem a formou neodpovídá věku dítěte. - dyslalie – nesprávná výslovnost, patlavost - balbuties – koktavost - breptavost – narušení obvyklého tempa řeči, které může vést až k nesrozumitelnosti - opožděný vývoj řeči - speciální poruchy řeči při lehkých mozkových dysfunkcích ADHD/ADD - mutismus – neschopnost mluvit na neurotickém nebo psychotickém podkladě - autismus – jako jeden z projevů autismu je neschopnost komunikovat Brocovo centrum - obsahuje artikulační vzorce – sekvence zapojení jednotlivých svalů potřebných k vyslovení slova -odpovědné za výslovnost - tvorba řeči - rozumí řeči, ale problémy s výslovností, vynechává některá slova, řeč má telegrafickou kvalitu, je kostrbatá; narušení syntaktického stadia, možná zpomalený přístup k významům slov, hlavně dvojznačných Wernieckeho centrum - obsahuje sluchové vzorce a významy slov - odpovědné za porozumění obsahu - nerozumí slovům, mluví plynule, ale nesmyslně, používá i neexistující slova; výrazný pojmový deficit, narušení na úrovni slov a pojmů

Témata, do kterých materiál patří