Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15) Rodina a tradice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

15. RODINA A TRADICE SOCIOLOGIE RODINY - rodina je nejmenší a základní jednotkou společností - zkoumá ji sociologie rodiny - v minulosti se rodinou a dětmi zabývalo mnoho myslitelů (Hus, Komenský) - rodinné vztahy ošetřuje Rodinné právo - důraz se klade na právní ochranu dětí - jejich práva byla v rozvojových zemích porušována - rodina je pro každého velmi důležitá (citová, biologická, výchovná a ekonomická) - základem rodiny jemanželství to je soužití muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem Typy manželství monogamní – 1 muž a 1 ženapolygamnípolygynie – mnohoženství (islámské země)polyandrie – mnohomužství (Tibet, Indie, Tichomoří) bigamie – nelegální uzavření dvojího manželství, tam kde je právně daná monogamiehomosexuální manželství– výjimky, v ČR registrované partnerství Typy rodiny nukleární/ jaderný typ – úplná rodina (rodiče a děti) a neúplná (chybí jeden rodič)rekonstruovaná – po uzavření sňatku , po rozvodu nebo ovdověnítřígenerační rodina – prarodiče + rodič + děti Význam rodiny – citová funkce – biologická – výchovná – ekonomická Historie rodiny pravěk -kmenová společnost - příbuzenská skupina - měli spíše méně dětí - kolem 8000 př. n. l neolitická revoluce (oteplení, usazování kmenů, pěstování a chov) zvýšení populace 1)matriarchát – rodová linie se určuje podle matky 2)patriarchát – rodová linie se určuje podle otce - matriarchát se mění na patriarchát antika a) ŘECKO - základní jednotka „oikos“ (rodina + hospodářství) - polis = městský stát - ženy měly podřízené postavení - pečovaly o děti a domácnost - pokud žena byla neplodná rozvod (rozhoduje muž) - žena mohla požádat o rozvod, jen pokud ji muž týral (nutné důkazy) b) ŘÍM - změna postavení žena = EMANCIPACE - ženy mohly pracovat (lékárnice, kadeřnice, švadleny, porodní asistentky) - částečně se mohly zapojovat i do politiky - část žen byla finančně nezávislá - svatby byly v určitém období povinné (ekonomické a politické důvody) - snadné rozvody - krize rodiny středověk -křesťanství manželství bylo vnímáno jako posvátné - rozvody většinou nebyly (někdy výjimky, domluva u papeže) - celoživotní závazek - kmotrovství – kmotr nebo kmotra byli při křtu určení za náhradní rodiče - začaly vznikat sirotčince – velmi špatné podmínky (hodně dětí nepřežilo) - dětství bylo krátké - v 8 letech se děti začaly učit řemeslo nebo pracovaly na poli - v bohatých rodinách šly děti do školy - rodiny byly třígenerační (poměrně početné) novověk -1789 Velká francouzská revoluce Deklarace práv člověka a občana (rovnost občanů)Olympe de Gouges => Deklarace práv ženy a občanky (r. 1791), za pobuřování byla popravena - 19. století – začátek feminismu - 20. století – rozvoj feminismu (plná EMANCIPACE žen ve většině zemí) Krize moderní rodiny projevy - nižší počet sňatků - vyšší rozvodovost - menší počet dětí ve vyspělých zemích - více dětí narozených mimo manželství - partnerské soužití bez sňatku (singels) - projevuje se nejvíce ve Severní Evropě (Švédsko, Norsko – 49% dětí je narozených mimo manželství) - u nás v současnosti je přes 40% dětí narozených mimo manželství příčinyemancipace - změna postavení žen ve společnosti - ženy zaměstnány dlouhé studium, méně času na rodinu změna sociálního klimatu - a náhledu na rozvod nebo nemanželské dítě - není to sociální trauma - není jimi opovrhováno změna hodnot - rodina není prioritou - prioritou je kariéra, koníčky, pocit svobody trendzajistit hmotné statky, vysokou životní úroveň (cestovat) Důsledky pro dospělé–psychické důsledky rozvodu, stres, sklon k alkoholismu, vyšší nemocnost, ekonomicképro děti– ztráta jistot a zázemí, problémyve škole, psychické problémypro společnost–ekonomické ztráty, delikvence mladých, stárnutí populace (důchody a péče o staré) Současná česká rodina - problémy: bydlení – drahé byty ve městech, pro mladé finančně nedostupnéfinance – nárůst exekucí (cca 860 tis.), zadlužení dětípéče o blízké – péče o děti a rodiče, nedostatek míst ve školkách a domovech pro seniory - změny: rozvody - hlavně ve velkoměstech - důvody jsou rozdíly povah, názorů, zájmů - okresy u hranic spíše méně rozvodů - hlavně Praha, Brno pokles porodnosti - od roku 1950 začíná pokles BABYBOOM - v 70. letech Husákovy děti (nárůst) - důvody prodloužení mateřské dovolené, příspěvky na děti - 2004 nejnižší, 2005 – 2012 mírný nárůst nárůst nemanželských dětí - od r. 1992 velký nárůst - dnes přes 40% - lidé spolu žijí, ale bez uzavření sňatku mnoho interrupcí - díky dostupnosti antikoncepce - roku 1990 byl vrchol, pak pokles stárnutí populace - přibývá lidí v důchodovém věku - v severních Čechách špatný životní styl, málo nadějí na vyšší věk nárůst kriminality - velký nárůst - také kriminalita dětí a mládeže -hlavně Ústecky, Liberecký kraj a kraj Praha nárůst počtů lidí bez trvalých vztahů problémové oblasti (Severní Čechy – chudoba, nezaměstnanost, kriminalita) problémy sebevražd RODINNÉ PRÁVO - vznik a zánik manželství - práva a povinnosti členů rodiny - náhradní rodinná péče - určování otcovství - rodinný závod VZNIK MANŽELSTVÍ -pouze svazek muže a ženy - stejné pohlaví má registrované partnerství civilní sňatekcírkevní sňatek - registrovaná církev - 2 svědci - oddávající - prohlášení, že znají svůj zdravotní stav - dohoda o příjmení a příjmení dítěte - nejsou jim známy okolnosti bránící vzniku manželství - zápis na matrice okolnosti bránící vzniku manželství - jiné trvající manželství (překážka bigamie) - věk (může se požádat o dřívější zletilost) - nesvéprávnost - příbuzenský vztah (sourozenci, ani adoptivní sourozenci) - dítě + pečující osoba (poručenec + poručník) PRÁVA A POVINNOSTI MANŽELŮ, RODIČŮ A DĚTÍ - manželé se mohou v běžných záležitostech zastupovat - ale doporučený dopis se na poště manželovi/manželce nedá - mají rovná práva a rovné povinnosti zákon – povinnost být si věrni a tvořit příjemné rodinné prostředívzájemná vyživovací povinnostiprávo na stejnou životní úroveň – když jeden vydělává víc POVINNOSTI A PRÁVA RODIČŮ VŮČI DĚTEM - právo zastupovat děti do 18-ti let - vyživovací povinnost

Témata, do kterých materiál patří